Home > Veckobrev v.43 ”Rapportperioden kulminerar…”

Veckobrev v.43 ”Rapportperioden kulminerar…”

Föregående vecka poängterade vi att vi hade stor respekt för den kommande rapportsäsongen, men förutsatt att denna inte innehöll för många besvikelser trodde vi att de globala börserna med stöd av världskonjunkturen, stigande olje- och metallpriser samt det positiva säsongsmönstret efterhand kunde dra upp den svenska börsen (OMXS30) mot vår målkurs om 1740 punkter (då 1636).

Rapportsäsongen går nu mot sin kulmen och bara före börsens öppning idag så kommer över 20 bolag ha släppt sina siffror med tungviktarna Alfa, SEB, SSAB och Stora i täten.  Även de allra största och mest genomanalyserade bolagen kan lätt röra sig ett antal procent upp eller ned i samband rapporterna och så blir det sannolikt även denna börsdag.

Den huvudsakliga frågan efter septembers månads uppgång var om börsen hade toppat eller bara samlade kraft inför en fortsatt resa norrut. Vår uppfattning är att beteendemönstret under oktober legat väl i linje med vår positiva syn på börsen. Börsen befinner på nästan exakt samma nivå som för tre veckor och de positiva och negativa effekterna från rapportsäsongen har hittills neutraliserat varandra.

Bilden måste klarna ytterligare något innan vi pekar med hela handen, men som framgår av sammanfattningen i slutet av veckobrevet är vi bekväma med vår positiva syn på börsutvecklingen.

Avseende de breda europaindexen befinner sig dessa fortsatt i konsolideringsfaser nära årets toppnivåer. Det är ingen marknad som tydligt drar uppmärksamheten till sig i Europa, men Spanien ser allt mer intressant ut med en börsnedgång som har avtagit och övergått till en lugn sidledes rörelse. Italien trendar försiktigt men stabilt uppåt, närmar sig toppnivåerna från 2015 men ligger fortfarande under toppkurserna från 2008.

Europa
Europa

Vi vill inte drista oss att kommentera utfallet för den europeiska rapportperioden, men både de breda indexen och indexen för enskilda länder som Frankrike, Storbritannien och Tyskland visar minimal volatilitet och detta beteende indikerar att köparna är fortsatt offensiva och bygger upp positioner inför en förväntad vidare börsuppgång.

I USA är den underliggande börstrenden imponerande stabil och arbetar sig lugnt och metodiskt uppåt.  Här det lättare att få grepp om utfallet av rapportperioden där både resultaten och intäkterna överraskat på uppsidan.  Bankerna visar styrka och välkända namn som Caterpillar, 3M, McDonald’s och General Motors har varit rapportvinnare.

USA
USA

Vår nya favoritmarknad Japan har levererat med råge, stigit 15 dagar i rad och drivit upp Nikkei till 20-årshögsta. Storsegern i valet för den sittande premiärminister Abe med fortsatt expansiv ekonomisk politik och en yen som försvagats mot dollarn är bränslet bakom uppgången. Nu är dock denna börs överköpt, men efterhand finns det en god sannolikhet för mer uppsida.

Japan
Japan

I Kina har det kinesiska kommunistpartiet inlett sin 19:e kongress. President Xi Jinping framförde åsikten att landet skulle vara en fullfjädrad supermakt vid 2050, men det saknades detaljer både om hur Kina ska reformera sin ekonomi och om framtida tillväxtmål.

IMF:s senaste prognos indikerar emellertid att tillväxten kommer att hållas uppe de närmaste åren med en BNP-tillväxt i år på 6,8 procent som försiktigt dämpas till 6,2 procent år 2020. Den kinesiska börsen trendar stabilt uppåt och vi tror på vidare uppgång.

Vi uttryckte oss självsäkert om oljepriset föregående vecka då det var tydligt att oljan trendade norrut. Vi såg det mest som en tidsfråga innan oljan steg upp, över och förbi 60 dollar. Efter lite tvekan har priset fått ny fart, noteras ånyo över 58 dollar, varför vårt prismål om 60 dollar snarast är försiktigt än offensivt och vi ser inte 65 dollar som en orimlig nivå före årsskiftet.

Efter smärre rekyler för aluminium, koppar och zink ser dessa klassiska basmetaller ut att vara redo för vidare uppgångar där framförallt kopparpriset andas potential på uppsidan. Även bly och inte minst nickel signalerar också positivt medan tennpriset dock förefaller vara är på väg åt motsatt håll.

Med en rapportsäsong på väg att kulminera och som hittills inte uppvisat oroväckande tendenser upprepar vi ordagrant vår slutsats från föregående vecka. Vi tror sålunda att de globala börserna med stöd av världskonjunkturen, stigande olje- och metallpriser samt det positiva säsongsmönstret efterhand kommer dra upp den svenska börsen (OMXS30) mot vår målkurs om 1740 punkter (nu 1650).

Sverige
Sverige

 

 

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto