Home > Veckobrev v. 43 ”I rapportperiodens efterdyningar….”

Veckobrev v. 43 ”I rapportperiodens efterdyningar….”

Vi konstaterande föregående vecka att det alltid blir ömsom vin och ömsom vatten i samband med rapportperioder och att det inte alls ovanligt att även de största bolagen snabbt kan röra sig 5 % (eller mer) upp eller ned i samband med att siffrorna och framtidsutsikterna presenteras.

Sverige
Sverige

SKF:s bergochdalbana under torsdagen med svängningar från plus 4 % till minus 4 % under någon timmas tid är bara ett av många exempel på detta volatila beteende när ny information kommer på bordet.

Det återstår fortfarande några viktiga rapporter, men efter innevarande vecka är siffersäsongen över och börsen börja glida in i vad som traditionellt brukar vara en av årets bättre kursmässiga säsonger.

Med hänsyn till att vetskapen om säsongsmönster nu är allmänt känd är frågan naturligtvis om detta får någon påverkan på kurserna, men vi har i alla fall passerat den ”farligaste” tiden på året när flest börskrascher har inträffat om inte Donald Trump skräller i valet den åttonde november. Däremot är det essentiellt att den svenska rapportperioden på det stora hela har haft en positiv tendens med bankerna i förarsätet, men även att ett antal av de klassiska verkstadsbolagen med Atlas och Sandvik i spetsen har överraskat positivt.

Den svenska börsen har dock svårt att lossna på allvar och frågan är om detta kan inträffa under senhösten eller om vi måste invänta 2017. Mer om detta i slutsatsen, men först en global utblick.

USA
USA

Kursutvecklingen i USA fortsätter att ha tendenser av törnrosasömn med viss lutning nedåt och osedvanligt låg volatilitet, dvs. en sidledes rörelse med mycket begränsade svängningar och i nuläget en svagt negativ underton.

Under ytan formas dock en psykologisk dynamik som sannolikt och efterhand kommer ge upphov till en rejäl kursrörelse antingen uppåt eller nedåt. Före valet den 8/11 kommer dock marknaden vara svårprognosticerad och bli alltmer påverkad av de löpande opinionsundersökningarna ju närmare valdagen vi kommer.

Som tidigare är vi inte överdrivet bekymrade över beteendemönstret för S&P 500 även om vi naturligtvis bevakar utvecklingen nogsamt. Orsaken är att Europa är stabilt och den för närvarande rådande tråkigheten ser vi som en pågående om dock segdragen uppladdningsfas inför etablerandet av en positiv och uppåtgående trend.

Tyskland gnager sig sakta uppåt och tangerade så sent som i tisdags årshögsta för femte gången sedan i somras. Lyckas marknaden bita sig fast runt nuvarande nivå och bilda vad vi kallar för en balanspunkt är förutsättningarna klart goda för ett signifikant brott uppåt från det rådande tradingintervallet. Södra Europa med Frankrike, Italien men framförallt Spanien har piggnat till ordentligt och det är sålunda inte bara Tyskland som ensamt ger börsindexen för Europa en positiv grundton.

Kina har den senaste månaden börjat se allt mer intressant och lovande ut. Den svårforcerade kursnivån runt 3150 punkter håller nu på att ge vika och även om trenden inte pekar tydligt uppåt så strävar den norrut och bland de asiatiska börserna ser nu Kina tillsammans med Japan mest intressanta ut. Korrelationen mellan en försvagad yen och en positiv börs är slående och fördelen är att bägge befinner sig i väl utmejslade bottenfaser där kursutvecklingen sker i symbios.

Tyskland
Tyskland

Sydostasien drar åt lite olika håll med Taiwan som lysande stjärna medan Singapore släpar efter och Hong Kong befinner sig i en rekylfas. Utvecklingen på den indiska börsen är sannolikt en anpassning till en mer rimlig lutning på trenden.

Denna marknad steg med runt 30 % mellan mars till september så avkylningen är naturlig och vi ser ingen anledning till att ändra vår långsiktigt positiva inställning. Ryssland strävar uppåt men hackar lite och har vissa problem att passera den senaste toppnoteringen. Då vi anser att oljepriset börjar närma sig köpläge tror vi dock att detta motstånd är av tillfällig karaktär.

Oljan befinner sig sedan den tionde oktober i rekylläge, men vi har inte ändrat vår grundläggande positiva uppfattning utan tror att rekylen börjar närmar sig botten och ett intressant köpläge. För att lockas att gå på offensiven vill vi emellertid gärna se ytterligare lite långsam nedgång mot 48 dollar och tror att denna nivå kan fungera som ett avstamp för en ny sväng på uppsidan och etablerandet av en positiv trend.

Guldet föll mycket hastigt ned till 1250 dollar, vilket innebar att priset utmanade och började balansera på sin långsiktigt positiva trend. Det kan vara så att guld bottnar ut vid denna nivå, men prisdynamiken är negativ med en snabb nedgång och modesta försök till motrekyl.  Vi avvaktar därför fortfarande, låter läget utkristalliseras och ser sannolikheten för vidare nedgång som större än för dess motsats.

Olja
Olja

Den svenska börsen (OMXS30) är stabil och har etablerat en positiv grundtrend. Marknaden arbetar sig metodiskt och behärskat uppåt, men har svårt att bryta över och förbi 1470 punkter. För att lyckas med detta behöver Sverige draghjälp från börsutvecklingen i övriga Europa och dessbättre ser potentialen här lovande ut.

Vi tror att det kan dröja lite, men ser en god sannolikhet att den uppåtriktade trenden börja röra sig snabbare norrut något senare framåt höstkanten och vi är fortsatt bekväma med vår målkurs på 1520 punkter (nu 1454).

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto