Home > Veckobrev v.43” Trendbrott i Europa och USA

Veckobrev v.43” Trendbrott i Europa och USA

Vi noterade föregående vecka att en överraskande stark rapportperiod med ljusa och positiva framtidsutsikter skulle kunna förändra den negativa stämningen och gjuta nytt mod i den svenska börsen.

Trots nedgången låg OMXS30 fortfarande inom sitt snart tvååriga tradingintervall, men merparten av de placerare som köpt aktier sedan december 2016 och behållit dem har förlust på sina innehav med ökande oro och nervositet som följd. Vidare nedgång var naturligtvis inte självklar, men förnyad svaghet efter fortsatt upprekyl låg i farans riktning.

Rapportperioden når sitt crescendo de kommande dagarna, men marknaden är mycket svårflirtad för tillfället och det krävas rapporter som med råge överträffar estimaten plus ljusa prognoser för att kurserna ska reagera positivt.

Den upprekyl som inträffade i början av föregående vecka blev kortlivad och under gårdagen testades denna veckas lågvattenmärke. Detta innebär att den svenska börsen (OMXS30) för trettonde gången (lite beroende på hur man räknar) nu testar bottennivån i det mycket långvariga tradingintervall som varit i kraft sedan slutet av 2016.

Psykologiskt medför detta att merparten av de placerare som köpt aktier sedan december 2016 och behållit dem har förlust på sina innehav och om nu intervallet med kraft och volym bryts på nedsidan förändras den psykologiska bilden påtagligt till det sämre, då ett stort antal placerare samtidigt lär inse att de borde ha agerat mer kraftfullt på säljsidan istället för att behålla sina innehav.

Sverige OMXS30
Sverige OMXS30

Från nuvarande läge och med tanke på de kvarvarande rapporterna kan det mycket väl komma ett nytt försök till upprekyl, men om denna inte får stöd av positiva börser i Europa och USA är sannolikheten hög att även denna möjliga rörelse blir kortvarig.

I Tyskland fick marknaden under gårdagen ett bekräftat utbrott på nedsidan av sitt tradingintervall. Den kritiska nivån runt 11800 -11900 punkter har nu brutits med råge. Den tyska börsen försökte liksom Sverige rekylera uppåt under föregående vecka, men det massiva och latenta utbudet på ovansidan kvävde snabbt detta försök, upprekylen misslyckades och gårdagens fall med 2,17 % innebär ett trendbrott av den långsiktigt positiva trend, som varit i kraft sedan efter greklandskrisen 2011.

Tyskland DAX
Tyskland DAX

Om vi studerar de breda Europaindexen ser vi likartade beteendemönster som I Tyskland, vilket förstärker bilden av negativa trendbrott på flera europeiska börser med risk för vidare nedgång efterhand.

Bland USA börserna är det framförallt Nasdaq som har uppvisat oroväckande beteendemönster. Detta mönster skiljer sig tydligt från utseende i Sverige och Europa. Medan dessa börser har tragglat på sidledes utan att egentligen komma någonvart så har Nasdaq kontinuerligt slagit nya kursrekord.  2018 inleddes dock med tydligt fallande kurser, men marknaden skakade av sig den negativa tendensen och lyckades efter ett par månader återuppta sin stigande trend.

Det går inte att utesluta att samma beteende upprepar sig och att det vi nu bevittnar på Nasdaq bara är en tillfällig urskakning, men vi tror inte att så är fallet. Efter snart 10 års uppgång på över 500 % där majoriteten av uppgången skett de senaste tre åren tror vi att sannolikheten är hög att vi nu ser ett långsiktigt trendbrott, där vi hittills bara betraktat första delen av nedgången.

Nasdaq Composite
Nasdaq Composite

Den breda marknaden, dvs. S&P 500, har ”bara” stigit med över 300 % de senaste 10 åren och även om vi ser större nedrisk för Nasdaq är beteendemönstret snarlikt för S&P 500. Sannolikheten för vidare nedgång är hög även om köparna under gårdagen klev in när kurserna efter en uppstuds ånyo föll tillbaka till lägstanivån från elfte oktober.

Börserna i Sydostasien, dvs. Hong Kong med flera samt Kina har utvecklats svagt ända sedan början av året, medan Indien visade svaghet först under september och Japan nådde årshögsta så sent som i början av oktober. Vi ser att t.ex. Kina försöker spjärna emot på nedsidan, men inga klara tendenser till bottenformationer.

Det är fullt möjligt att börserna på global basis och då även i Sverige kan rekylera uppåt i varierande grad från nuvarande nivåer, men om inte dessa uppgångar är baserade på genuin styrka och förbättrade konjunkturutsikter är risken överhängande att de blir kortvariga.

Stigande guldpris, fallande oljepris och ökande köp av amerikanska obligationer stöder detta scenario och vi tror att det efterhand finns risk för en fortsatt kännbar nedgångsfas både globalt och i Sverige.

Guld
Guld

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto