Home > Veckobrev v. 44 ”Börsen laddar för vidare uppgång…!”

Veckobrev v. 44 ”Börsen laddar för vidare uppgång…!”

Sverige
Sverige

I de tre senaste publikationerna har vi slagit an en mer positiv ton avseende den svenska börsen och det beteendemönster vi ser på marknaden förstärker denna syn och vi tror nu att börsen laddar för vidare uppgång.

Psykologin på börsen börjar förändras på allvar. Alla som köpt aktier från den 24 augusti och framåt och behållit sina innehav ligger nu på plus eller i sämsta fall på plus minus noll och blir allt mer bekväma och nöjda med sina beslut.

Naturligtvis gäller det motsatta förhållandet, dvs. alla som sålt sina aktier från den 24 augusti framåt och inte reinvesterat sitt kapital börjar nu inse att de kan ha gjort ett misstag och känner i många fall ett växande obehag och en stigande olust att stå utanför marknaden.

Denna typ av emotionallitet kan ge upphov till den psykologiska dynamik som utlöser ett flockbeteende, men tidsperioden är väl kort för att sådant beteende ska få fullt genomslag, men det är dock en faktor som hamnar i den positiva vågskålen.

USA
USA

 

När vi ser på den svenska rapportperioden inser man att börsen är den plats där det osannolika har en ovanligt hög sannolikhet att inträffa. Den allmänna oron för utfallet var fokuserad mot verkstadssektorn och SKF:s siffror fick hela sektorn att kränga till nedåt och så långt verkade de generella tongångarna faktiskt ha varit korrekta….men icke sa Nicke…

SKF:s siffror visade sig delvis vara ett skrämskott och istället var det de defensiva högavkastande bankaktierna som inte levde upp till förväntningarna och som är den främsta förklaringen till varför den svenska börsen den senaste tiden så markant har underpresterat mot Europa.

Vi poängterade i föregående utgåva att den marknad som såg mest intressant ut var just Europa. Den senaste kursrörelsen uppåt hade varit distinkt och motrekylen mycket modest.

Europa
Europa

Till skillnad från Sverige som visat svaghet hade de europeiska börserna lyckats behålla den absoluta merparten av uppgångsfasen och kombinationen av mycket expansiva finansiella åtgärder från både de europeiska och kinesiska centralbankerna skapade en påtagligt ökad riskaptit med markant stigande aktiekurser.

Tidigare var det södra Europa med Frankrike, Italien och Spanien som ledde uppgången mycket beroende på skandalen i Volkswagen, men nu är ”ordningen återställd” och Tyskland har ånyo iklätt sig den i börssammanhang naturliga ledarrollen.

Euforin efter centralbanksutspelen ledde till en viss överköpthet, men efter bara en marginell rekyl framstår det som om köparna tagit tillbaka kommandot och står redo att driva kurserna vidare norrut.

Kina föll nästan 50 % från toppen i juni till botten i augusti och denna dramatiska nedgång skakade om stämningen på världens börser. Efter en period av lugn har kurserna ånyo börjat stiga och vi ser som tidigare en god sannolikhet att Kína har bottnat även om något positivt trendbrott ännu inte är bekräftat.

De mest offensiva köparna återfinns dock i USA och den chockartade nedgången i augusti har redan nästan hämtats tillbaka, vilket för bara några veckor sedan var ett synnerligen osannolikt scenario.

Euro/USD
Euro/USD

Den så hårt befästa och massiva utbudsnivån runt 2080 punkter håller på att forceras och det är faktiskt fullt möjligt att USA är på väg upp mot toppnivåerna från i somras. Det något mer offensiva uttalandet än väntat från den amerikanska centralbanken fick initialt S&P 500 att tappa över en procent under tisdagskvällen , men som ofta sker blev den initiala rörelsen inte den slutgiltiga och efter bara en knapp timma vände index väg upp igen.

Vi tror dock inte att USA helt lättvindigt lyckas ramponera säljmotståndet på ovansidan, men sannolikheten har ökat för att ”all time high” ligger inom räckhåll.

Efter den svenska riksbankens besked på tisdagsmorgonen stärktes kronan mot dollarn och handlades till ned mot 8,40 men med en ökad sannolikhet för en amerikansk räntehöjning i december ligger priset nu istället runt 8,55.

För relationen Euro/USD är scenförändringen dramatisk och den styrka som euron visade för bara en vecka sedan är som bortblåst, vilket är en logisk utveckling när den europeiska och amerikanska centralbanken strävar åt motsatta håll.

Glädjen över oljans prislyft från 48 till 54 dollar 48 blev kortvarig och priset föll snabbt tillbaka ända ned till 46 dollar. Under tisdagen fick vi emellertid se en uppgång på som mest nästan 5 %. Oljan kan mycket väl vara i färd med att etablera en långsiktig bottenfas, men vi låter bilden utkristalliseras och är än så länge inte lockade att agera annat än kortsiktigt.

Guld är lurigt för närvarande. Ur ett tekniskt perspektiv har inte denna ädelmetall sett så intressant ut som nu på mycket länge. Den senaste toppen vid 1160 dollar passerades med kraft och guldet verkade med framgång befästa denna högre nivå.

Det som gör oss konfunderade är det faktum att en uppgång för guldet oftast inte samvarierar med en positiv börs och vi har därför lite svårt att få pusselbitarna att passa ihop. Reaktionen på det amerikanska räntebeskedet blev en tvärvändning nedåt varför vår tidigare positiva syn blir mer försiktig.

Vi var tydliga i vår åsikt föregående vecka, dvs. om börsindex i Sverige (OMXS30) med kraft passerade den psykologiskt viktiga kursnivån vid 1500 punkter trodde vi på ytterligare 100 punkters uppsida före årsskiftet.Under tisdagen stängde index på 1499,64 punkter och sannolikheten för att  vårt positiva scenario ska infrias har ökat. Vår bedömning är att börsen laddar för vidare uppgång och om alla stjärnorna står rätt kan det efterhand visa sig att vi behöver justera vår målbild på ovansidan.

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto