Home > Veckobrev v.44” Börserna börjar spjärna emot….!”

Veckobrev v.44” Börserna börjar spjärna emot….!”

Vår slutsats i föregående publikation var att det var fullt möjligt att börserna på global basis och då även i Sverige kunde rekylera uppåt i varierande grad från rådande nivåer, men om inte dessa uppgångar var baserade på genuin styrka och förbättrade konjunkturutsikter var risken överhängande att de blev kortvariga. Stigande guldpris, fallande oljepris och ökande köp av amerikanska obligationer gav understöd till detta scenario och vi ansåg att det efterhand fanns risk för en fortsatt kännbar nedgångsfas både globalt och i Sverige.  

Nu när krutröken börjat lägga sig efter den intensiva rapportperioden är det lättare för placerarna att se mer nyktert på marknadsutvecklingen och volatiliteten, om dock fortsatt hög, börjar återgå till ett mer normaliserat beteende. Det är två skeenden som står emot varandra, dvs. den kortsiktiga versus den långsiktiga utvecklingen för börserna och här ser bilderna olika ut.

Ur ett mer långsiktigt tekniskt perspektiv ser USA och Europa inte vackra ut. För första gången sedan mars 2016 har både Nasdaq och den breda marknaden S&P 500 erhållit bekräftade trendbrott av sina underliggande positiva trender.

2018 inleddes visserligen med tydligt fallande kurser, men de positiva primärtrenderna bröts aldrig och efter par månader så hade marknaderna lyckats skaka av sig negativiteten och återupptagit sina stigande tendenser. Denna gång är trendbrotten otvetydiga och även om det inte är omöjligt så är det osannolikt att samma positiva beteende upprepar sig inte minst då uppgångarna varat i nästan 10 år.

S&P 500  och Nasdaq och har nu tappat runt 10 -15 % sedan början på oktober och om börserna  fortsätter att hålla en hög falltakt skulle det inte dröja allt för länge innan indexen halverats och mer därtill.  En sådan utveckling såg vi efter finanskrisen, då kursrasen blev runt 60 % från oktober 2007 till mars 2009.

Tvåtusentalet har bjudit på osedvanligt många börskrascher, men ur ett längre historiskt perspektiv är större börskrascher ovanliga medan korrigeringar, om dock av smärtsam dignitet, är ett mer normalt inslag i börsernas tillvaro.

När en marknad kraschar kan den falla snabbt, häftigt och djupt på mycket kort tid medan samma tapp kan ta åtskilliga månader i en marknad under korrigering.  Även om utvecklingen i USA stundtals haft ett kraschliknande beteende tror vi inte att vi nu ser en global börskrasch framför oss är utan bedömer att det mer handlar en traditionell och kännbar korrigering.

Efter de markanta nedgångarna under oktober är USA oavsett mätmetod markant översålt och vi ser även att nedgångarna börjar spjärna emot på nedsidan, vilket innebär att det både är naturligt och logiskt med en upprekyl, om 3-5 %, men vi tror att detta i så fall är uppstudsar av tillfällig karaktär, som kan följas av fortsatta nedgångar.

Nasdaq Compsite
Nasdaq Compsite

Om vi studerar de breda Europaindexen har dessa också uppvisat påfallande svaghet under oktober. Här är det dock inte klassiga trendbrott som är i fokus utan istället är det långvariga tradingintervall, som med kraft brutits på nedsidan med resultat att det på något högre kursnivåer finns massiva och latenta utbud.

Som för USA kan marknaderna lätt rekylera upp 3-5%, men för vidare uppgång krävs det genuin optimism bland köparna, varför vi liksom för USA tror på en uppstuds av tillfällig karaktär, som lär följas av fortsatta nedgångar.

Europa
Europa

I Asien lyckas Kina trots allt dämpa nedgångstendenserna medan Japan har fallit fritt och raderat ut sommarens och höstens uppgång. Indien börjar uppvisa viss stabilitet efter ett fall på runt 15 %, men i nuvarande skakiga situation vill vi se tydliga indikationer på bottenläge innan vi agerar på köpsidan.

Hong Kong liksom Sydkorea fortsätter att glida nedåt även om falltakten börjar avta, men liksom för Indien avvaktar vi med att agera offensivt. Med tanke på att Kina och Sydostasien började falla redan i januari är det i denna region som vändningen lär komma först och snabbast när det globala marknadsläget så småningom vänder uppåt igen.

Hong Kong
Hong Kong

Det långvariga tradingintervallet som varit i kraft i Sverige sedan december 2016 har ännu inte definitivt brutits på nedsidan, men vi gör dock samma analys som för Europa, dvs. vi tror på en uppstuds om 3-5% från nuvarande börsläge, men att det därefter finns en överhängande risk för förnyad nedgång där bottennivåerna i intervallet kan kommer att brytas. Vi tar ett steg i taget och fokuserar just nu på uppsidan, men tror att vi redan i nästa publikation kommer behöva prognosticera den möjliga nedsidan istället.

Sverige OMXS30
Sverige OMXS30

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto