Home > Veckobrev v. 44 ”Överköpt börs, men genuin styrka…”

Veckobrev v. 44 ”Överköpt börs, men genuin styrka…”

En sentens som undertecknad myntade för några år sedan är att: ”Börsen är en plats där det osannolika har ovanligt hög sannolikhet att inträffa.”De senaste veckornas svängningar är en utmärkt illustration till detta påstående.

Upplev riktig trading med IG
Få tillgång till tusentals marknader med tillförlitlig exekvering, låga avgifter och avancerade handelsverktyg.
Gå till IG.se

Sverige
Sverige

För bara fjorton dagar sedan gick panikens vågor höga och det talades om raset 1987 i repris och liknande händelseförlopp. Den rädsla som präglade investerarkollektivet gick tydligt att avläsa i ett antal olika indikatorer som vi utförligt redogjorde för i föregående utgåva, men när känslan ställs mot förnuftet vinner ofta det förstnämnda. Evolutionen går utomordentligt långsamt och vi människor är i högsta grad fortfarande skapade för ett liv på savannen.

Vårt nervsystem är därför synnerligen bra på att snabbt och kraftfullt reagera på farliga situationer. Problemet är att denna snabbhet medför att reaktionerna inte alltid är finkalibrerade utan vi kan i det närmaste uppleva samma fysiska reaktion vid en fara som inte är fysiskt hotade, men som upplevs som påtagligt obehaglig.

Att plötsligt och oväntat förlora mycket pengar är en upplevelse som kan få de emotionella reaktionerna att gå i taket och som individer gör vi oss då liksom våra förfäder redo för att antingen ta upp striden eller fly från faran.

Vid verkliga faror är de starka biokemiska reaktioner som äger rum i kroppen essentiella för vår överlevnad och den fysiska handlingen medför att den uppbyggda stressen får ett naturligt utlopp, men i vår moderna värld hjälper det tyvärr inte alls att reagera fysiskt och att kasta ut börsskärmen genom fönstret för att hantera situationen.

USA
USA

Den starka driften att agera och handla emanciperar från vår så kallade reptilhjärnan (den äldre delen av vår hjärna) och leder inte sällan till att vi människor följer flocken, gör som alla andra och hanterar situationen genom att mer eller mindre desperat trycka på säljknappen.

Efter att säljpaniken ebbat ut var det naturligt med en rekyl uppåt och för två veckor sedan ansåg vi det som en djärv prognos att den svenska börsen (OMX30) skulle ha kraft att komma tillbaka så högt upp som till 1360 punkter.  Vid denna nivå återfanns en utbudsnivå med latent säljtryck och om vi fick rätt i vår positiva utsaga var det börsens beteende vid denna nivå som sedan skulle avgöra den fortsatta riktningen.

Prognosen har stämt väl och måndagens stängningskurs blev 1360,3 punkter. Gårdagens oväntat duvaktiga agerande från den svenska riksbanken med nollränta försvagade kronan markant och den gynnsamma valutasituationen och jakten på avkastning förde den redan överköpta börsen ytterligare ett steg uppåt till 1380 punkter med dollarkänsliga och högavkastande aktier i topp.

De tidigare panikslagna placerarna har svängt runt sin egen axel och jagar nu kurserna uppåt nästan lika intensivt som de förut agerande på säljsidan. Det är frestande att ånyo poängtera börsens manodepressiva tendenser, men det gjorde vi fullt tillräckligt föregående vecka……

Det som fick flocken att bromsa in, snurra runt och börja springa åt andra hållet var initialt den kraftfulla vändningen på de amerikanska börserna i tydlig och rationell symbios med de överraskande positiva delårsrapporterna både i USA och Sverige. Inte minst har ett flertal verkstadsbolag visat att de lyckats tjäna bra med pengar trots den modfällda europeiska konjunkturen och de svenska bankerna lyckades trots ränteläget leverera ovanligt starka räntenetton.

Tyskland
Tyskland

Den breda amerikanska marknaden (S&P 500) ligger nu mindre än 2 procent under årshögsta, Sverige befinner sig runt 3 procent från denna nivå medan Tyskland har hela 10 procent kvar till toppen. Övriga europeiska länder visar samma mönster, men vi betraktar inte detta med oro utan som en möjlighet då en kommande uppgång i Europa efterhand kan dra Sverige mot högre höjder.

Flyttat vi blicken österut förefaller nedgången i Hongkong vara över, Kina verkar moget för en ny uppgångsfas, Indien likaså medan Japan har hamnat i bakvattnet trots en försvagad valuta mot dollarn. Ryssland visar intressanta om inte självklara tendenser att bottna ut och denna marknad bör hållas under nogsam uppsikt för ett möjligt köpläge.

På valutasidan har kronan enligt ovan försvagats till över 7,30 respektive 9,30 mot dollarn och euron och framförallt avseende dollar/krona tror vi att försvagningen kan fortsätta ytterligare.

På råvarusidan har guldet tappat sin lyster och harvar nu relativt planlöst omkring i vad som sannolikt är en utdragen bottenformation. På basmetallsidan är det svårt att hitta objekt som skapar omedelbar köplust, men oljepriset har däremot inte sett så intressant ut som nu på flera månader.

Efter en i det närmaste panikartad utförsäljning föll priset till 83 dollar, vilket innebär en nedgång på 28 procent sedan i somras. Därefter har priset envist bitit sig fast mellan 84 -86 dollar och får stöd av väntade utbudsminskningar från Opec. Vi tror det blir svår att vända den negativa grundtrenden, men en relativt kraftig rekyl uppåt ligger däremot klart inom möjlighetens ram.

Det fanns rationella skäl för den svenska börsen att visa svaghet i början av oktober, men den panikartade utförsäljningen bokför vi på flockpsykologins och det mänskliga beteendets konto. Uppgången den sista veckan är med hänsyn till den överraskande starka rapportperioden väl underbyggd, men den nuvarande branta trendlutningen uppåt är ohållbar.

Olja
Olja

Vi förväntar oss därför en paus/konsolideringsfas/rekyl så att marknaden kan minska sin volatilitet och komma i någon form av balans mellan utbud och efterfrågan. Med hänsyn till den genuint underliggande styrkan ser vi dock därefter det som fullt möjligt att OMX3S30 under november månad kommer göra ett försök att utmana årshögsta.

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto