Home > Veckobrev v. 44 ”I presidentvalets skugga….”

Veckobrev v. 44 ”I presidentvalets skugga….”

Sverige
Sverige

Vi konstaterade föregående vecka att den svenska börsen (OMXS30) var stabil och hade etablerat en positiv grundtrend. Marknaden arbetade sig metodiskt och behärskat uppåt, men hade svårt att bryta över och förbi 1470 punkter.

För att lyckas med detta behövde Sverige draghjälp från börsutvecklingen i övriga Europa och potentialen här såg lovande ut. Vi trodde att det kunde dröja lite, men såg en god sannolikhet att den uppåtriktade trenden började röra sig snabbare norrut senare framåt höstkanten och vi var fortsatt bekväma med vår målkurs på 1520 punkter.

En stund in på föregående fredagskväll var denna prognos intakt, men när FBI valde att lyfta fram Clintons ”mailhantering” förändrades stämningen på den amerikanska börsen och den till synes ointagliga ledningen gentemot Trump smälte plötsligt och snabbt undan.

Denna händelse har sedan varit det överskuggande temat på börserna och beteendet har blivit återhållsamt och svagt negativt bland placerarna. Det har inte förekommit några panikreaktioner och volymen (i Sverige) har varit klart måttlig under nedgångsdagarna. Det är inte så mycket närvaron av säljare utan mer frånvaron av köpare som har fått marknaderna att glida nedåt. Som möjlig köpare kan man ju alltid avvakta, ta ett steg åt sidan och låta bilden klarna innan man agerar

Med valet i faggorna blir nästan all form av både fundamental och teknisk analys satt ur spel och det är först på onsdag som de finansiella marknaderna får en bättre grundval att basera sina beslut på. Det finns dock en fördel med den rådande osäkerheten och det är att investerarkollektivet nu har en betydligt bättre beredskap får en mindre sannolik, men dock möjlig vinst för Donald Trump.

USA
USA

Hade den röda mattan varit utrullad för Hillary Clinton och Trump skrällt i valet hade den negativa överraskningen blivit betydligt svårare att hantera ur ett mentalt perspektiv. Även om det är lockande att gissa är det i det närmaste ogörligt att prognosticera hur börsen kommer reagera om Trump blir president. Utfallet efter Brexit med en panikartad och brutal nedgång med lavin av säljare under två dagar som efter ytterligare tre dagar hade återhämtats i sin helhet visar hur svår denna gissningslek är.

Nedgången under innevarande vecka i USA har varit tydlig, men trots allt begränsats till hanterbara 1,7 %. Från toppnoteringen den femtonde augusti är nedgången 4,7 % och hela denna nedgång skulle S&P 500 med lätthet kunna ta igen på bara några dagar om Hillary Clinton entydigt vinner valet.

Utvecklingen på nästan alla övriga börser i världen har under veckan skuggat den amerikanska utvecklingen, dvs. inga ras eller panik men dock en vikande tendens oavsett om vi studerar Australien, Indien, Hong Kong, Singapore, Sydkorea, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Spanien eller Ryssland.

Det finns dock ett lysande undantag och det är Kina som istället sakta, men bestämt strävar uppåt och det är paradoxalt att den marknad som under 2015 och 2016 var orsaken till två dramatiska och globala nedgångsfaser nu verkar leva sitt eget liv till synes opåverkad och obekymrad av beteendet på övriga börser….

Studerar vi Europa och främst Tyskland lite närmare så är den underliggande positiva formationen (bottenfasen) intakt, men däremot har marknaden fallit tillbaka in i sitt tradingintervall, vilket innebär att bilden för närvarande är oklar och svårtolkad. Liksom i USA kan situationen snabbt ändras till det bättre, men en sådan utveckling måste ske i symbios med ett allmänt bättre börsklimat och en positiv utveckling för S&P 500.

Tyskland
Tyskland

Oljan befinner sig sedan den tionde oktober i rekylläge och vi har otåligt väntat på att rekylen under ordnade och långsamma former skulle dra sig ned mot 48 dollar. Vi såg denna nivå som ett möjligt avstamp för en ny sväng på uppsidan, men vi fick mer än vi bad om när oljan föll ned och med lätthet bröt under 48 dollar.

Det var inte denna typ av snabb nedgång som vi ville se utan detta beteende visar att köparna inte var lika angelägna som vi hade förväntat oss. Oljepriset har nu liksom börserna fallit tillbaka i sitt segdragna tradingintervall även om den långsiktigt positiva bilden fortfarande är intakt.

Oljans prisutveckling har smittat av sig på Ryssland och även om vi inte är negativa till utvecklingen får det lyft som vi väntade oss skjutas på framtiden. Guld har dock självklart gynnats av nuvarande osäkra börsläge och studsat upp 50 dollar till strax över 1300 dollar och den kommande utvecklingen lär med hög sannolikhet stå i omvänd korrelation till börsutvecklingen.

Vår positiva grundinställning till börsen är fortfarande intakt inte minst med utfallet i delårsrapporterna både i Sverige och globalt samt de förbättrade ekonomiska utsikterna i Europa. Därtill kommer även att marknaderna nu påbörjat den säsongsmässigt bästa delen av året.

Olja
Olja

De tidigare så tydligt positiva tendenserna överskuggas dock just nu av oron inför valet i USA och innevarande läge innebär att varken ekonomisk eller beteendevetenskaplig analys för tillfället har någon stor giltighet. Tills läget klarnat på onsdag får man helt enkelt hoppas på det bästa, men har en beredskap för det värsta.

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto