Home > Veckobrev v.45 ”Börserna kämpar sig vidare uppåt…”

Veckobrev v.45 ”Börserna kämpar sig vidare uppåt…”

Med hänsyn till de positiva utsikterna för de internationella börserna understödda av den goda världskonjunkturen, stigande olje- och metallpriser samt det positiva säsongsmönstret behöll vi föregående vecka vår prognos intakt, dvs. vår bedömning var en uppgång för den svenska börsen (OMXS30) mot vår målkurs runt 1740 punkter (då 1671) före årsskiftet.

På hundradelen när ligger index på samma nivå som vid förra utgåvan och börsen hämtar nu andan efter den hektiska rapportperioden som utmärktes av ovanligt stora svängningar och mycket brus i börskurserna. Det blir lätt så när marknadens förväntningar ska kalibreras mot verkligheten och köpare och säljare försöker komma överens om vad som är ett rimligt pris på bolagen.

Under gårdagen rekylerade Sverige något, men det underliggande positiva beteendemönstret är intakt och vi är fortsatt bekväma med vår positiva syn på börsutvecklingen. Den positiva trenden har dock en väl brant lutning för att vara långsiktigt hållbar och vägen upp till nya höjder lär ta en långsammare och krokigare bana än vad vi fått uppleva under september och oktober.

Nu försöker placerarna komma underfund med vilka aktier och branscher som blivit överhettade och stigit väl mycket och vilka som kan vara bortglömda och undervärderade.  Gårdagens mönster med rekyl i verkstad och uppgång i bank visar att det sedvanliga agerandet med sektorrotation tagit fart. Omvärderingar kan gå fort när placerarna jagar i flock i jakt efter avkastning, men gårdagens intresse för bankaktier förefaller dock rationellt. Det irrationella förefaller istället vara de negativa kursreaktionerna på bankernas starka rapporter och nu ses vissa banker istället som fyndköp.

Med tanke på att de fyra storbankerna representerar runt 25 % av OMXS30 är det onekligen viktigt med ökat intresse för denna sektor om vår positiva börsprognos ska infrias. I år är det verkstad som har dragit börsen uppåt och även om denna bransch står för nästan 40 % av index behövs det understöd från fler sektorer för lyfta marknaden vidare uppåt.

Det är svårt att inte bli imponerad av börsutvecklingen i USA där både den underliggande breda börstrenden (S&P 500) och Nasdaq (teknikbolagsbörsen)  stabilt, envist, lugnt och metodiskt arbetar sig uppåt. Det europeiska indexet som visas i diagrammet är först nu uppe vid den kursnivå som rådde före finanskrisen. S&P 500 passerade denna nivå redan för fyra år sedan för att därefter stiga med ytterligare 70%.

Utvecklingen för Nasdaq är än mer spektakulär med uppgång runt 120 % under samma tidsperiod. Europa som helhet släpar sålunda börsmässigt påtagligt efter USA och detta syns naturligvis också i värderingarna där Europa åtnjuter en tydlig prisfördel.

USA S&P 500
USA S&P 500

Många amerikanska aktier är sålunda tveklöst dyra och samtidigt som det är viktigt att ha detta i åtanke vet vi att slutfasen i långa positiva trender brukar utmärkas av ett euforiskt beteende. Så länge vi inte ser tendenser till detta eller andra oroväckande beteendemönster väljer vi därför att glida med uppåt.

De breda Europaindexen har onekligen mycket ta igen på ovansidan och även om den historiska eftersläpningen mot USA är anmärkningsvärd så är årets uppgång runt 15 % i paritet med S&P 500.

Europa
Europa

Europa trendar tydligt uppåt, men efter höstens snabba uppgång är lutningen på trenden liksom i Sverige väl brant och den förväntade uppgången under resten av året bör bli av ett lugnare slag.

Vi trodde att Spanien hade brutit sin nedåtgående trend och börjat röra sig norrut, men här var vi för tidigt ute även om den senaste veckans nedgång är av relativt beskedligt slag. Storbritannien ser däremot ut, efter att ha rört sig i de närmaste sidledes hela året, att kraftsamla för uppgång.

Tyskland och Frankrike har samma beteende som Europa som helhet, men Italien lever något av sitt eget liv, är påtagligt stabilt och fortsätter att trenda försiktigt uppåt.

Vi konstaterade föregående vecka att Japan (Nikkei 225) inte visade några tendenser att slå av på takten och med tanke på den extremt långvariga bottenfasen var vår åsikt att man sannolikt inte skulle ha bråttom att kliva den nuvarande positiva trenden. Detta gäller även efter veckans uppgång på över 4 % även om en paus/konsolidering/rekyl skulle rycker allt närmare.

Oljan nådde under gårdagen 64,62 dollar och därmed uppnåddes vårt prismål långt tidigare än väntat. Trenden är brant och den påbörjade rekylen logisk och naturlig. Styrkan i uppgången är så dock så markant att vi höjer ribban till 70 dollar, men vi blir förvånade om denna sker i en rätt linje även om kraften i den hittillsvarande uppgången har överraskat oss.

Olja (Brent)
Olja (Brent)

Som väntat är slutsatsen densamma som i de senaste publikationerna, dvs. med hänsyn till de positiva utsikterna för de internationella börserna understödda av den goda världskonjunkturen, stigande olje- och metallpriser samt det positiva säsongsmönstret tror vi på uppgång för den svenska börsen (OMXS30) mot vår målkurs runt 1740 punkter (nu 1670) före årsskiftet.

Sverige
Sverige

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto