Home > Veckobrev v. 45 ”Mer att hämta på uppsidan…!”

Veckobrev v. 45 ”Mer att hämta på uppsidan…!”

Sverige
Sverige

I de fyra senaste publikationerna har vi blivit allt mer positiva till börsutvecklingen och beteendemönstret på marknaden fortsätter att ge stöd åt denna uppfattning.  Vi har varit distinkta i vår åsikt, dvs. om börsindex i Sverige (OMXS30) med kraft passerar den psykologiskt viktiga kursnivån vid 1500 punkter tror vi på ytterligare 100 punkters uppsida före årsskiftet. Under onsdagen stängde index på 1529,43 punkter och efter trägen väntan verkar nu uppgången äntligen ha tagit fart.

Vi konstaterade föregående vecka att psykologin på börsen hade förändras på allvar och att många placerare sannolikt började känna sig stressade, pressade och nervösa för att i varierande grad ligga utanför marknaden.

Dessa starka känslor kan ge upphov till den psykologiska dynamik som utlöser ett flockbeteende och uppgången under onsdagen hade drag av en smärre köppanik. Marknaden har stångat, stött, buffat och puffat för att försöka passera nivån runt 1500 punkter, som var besvärlig att forcera av både psykologiska och utbudsmässiga skäl.

Dynamiken var dock på köparnas sida. Efter positiva besked från både den europeiska och kinesiska centralbanken steg kurserna brant under två dagars tid. Om denna uppgång varit av tillfällig karaktär och utan ett genuint underliggande köpintresse skulle börsen snabbt börjat falla tillbaka igen, men detta blev inte fallet. Istället bet sig marknaden envist fast strax under 1500 punkter och visade en imponerande förmåga att hantera säljtrycket.

USA
USA

Börsen uppvisade sålunda en tydlig positiv dynamik, dvs. en snabb och tydlig uppgång som följdes av en hovsam rekyl eller snarast en konsolideringsfas under låg volatilitet och det var bland annat detta beteende som fick oss att hävda att börsen laddade för vidare uppgång. Vad vi tror framöver återkommer vi till i slutet av texten…

Vi har tidigare sett en god sannolikhet att Kína nått sin bottennivå, men kunde inte konstatera att ett positivt trendbrott verkligen inträffat. Efter uppgångarna på runt fem respektive två procent de senaste två dagarna anser vi dock att så är fallet.

Marknaden kan mycket väl behöva smälta den snabba uppgången som har starkt stöd av positiva konjunktursiffror, men om den positiva dynamiken kvarstår, dvs. att rekylen blir hovsam ser vi därefter goda möjligheter för vidare uppgång.

Det är inte bara Kina utan även Japan, Hong Kong, Singapore, Sydkorea och Taiwan som visar styrka medan Indien fortfarande befinner sig i bakvattnet.  Med nästan hela Asien på spåret börjar de positiva börstendenserna få global karaktär, vilket tveklöst är en positiv faktor för den kommande börsutvecklingen.

Vår analys av USA (S&P 500)  föregående vecka var att den så hårt befästa och massiva utbudsnivån runt 2080 punkter höll på att forceras. Vi såg det som fullt möjligt att USA strävade mot toppnivåerna från i somras, trodde dock inte att USA helt lättvindigt kunde ramponera säljmotståndet på ovansidan, men att ”all time high” de facto låg inom räckhåll.

USA har inte gjort oss besvikna utan marknaden har orkat ända upp till 2116 punkter, viket bara är en knapp procent från den absoluta toppnivån. Det vore snarast märkligt om S&P 500 nu inte hämtade andan, tvekade lite och konsoliderade.

Europa
Europa

Marknaden har emellertid visat en sådan genuin styrka och lyckats så väl med penetrera ovan nämnda utbudsnivå att vi är bekväma med att prognostisera fortsatt uppgång efter en adekvat paus.

Europa har varit betydligt starkare än Sverige de senaste veckorna, men under onsdagen lämnade kursrörelserna i Europa mer att önska. Den negativa utvecklingen i Tyskland som smittade av sig på övriga Euroländer var i hög grad avhängigt den förnyade skandalen i Volkswagen, vilket föranledde en nedgång på nästan 10 % i aktiekursen.

Vi ser dock ingen anledning att revidera vår positiva syn på Europa även om börsutvecklingen kan bli något återhållsam den närmaste tiden.

Euron fortsätter att försvagas mot dollarn och relationen Euro/USD ligger under 1,09. Detta medför att vi får betala runt 8,63 kronor för en dollar och de svenska verkstadsbolagen har ånyo en stark valutamedvind, vilket inte minst visade sig under onsdagens börs med verkstad som i särklass bästa bransch.

Vi korrigerade vår positiva inställning till guld föregående vecka mycket beroende på att en uppgång för guldet oftast inte samvarierar med en positiv börs. Vi hade därför lite svårt att få pusselbitarna att passa ihop och valde att anamma en mer återhållsam syn på guldprisets möjliga utveckling.Förväntningen var dock inte att guld skulle falla pladask och dyka från 1170 till 1107 dollar. Den tidigare positiva bilden för guld har nu eroderats och vi ställer oss på sidlinjen och låter läget utkristalliseras.

Guld
Guld

Vår bedömning är som tidigare att den svenska börsen (OMXS30) har inlett en uppgångsfas och i första hand är på väg mot 1600 punkter (nu 1529,43), men vägen dit behöver inte bli linjär utan den kan bli av lite krokig karaktär även om den huvudsakliga riktningen med hög sannolikhet kommer peka tydligt uppåt.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto