Home > Veckobrev v. 45 ”Överhettad börs i behov av avkylning…”

Veckobrev v. 45 ”Överhettad börs i behov av avkylning…”

Efter mer än trettio år i branschen kan man fortfarande fascineras av marknadens beteende och den senaste V-formade börsrörelsen (rakt ned och sedan rakt upp) exemplifierar synnerligen väl att marknaden just är en plats där det osannolika har en ovanligt hög sannolikhet att inträffa, att det snarast är en underdrift att kalla börsen bipolär och att människans inneboende flockbeteende är en klart relevant faktor för att förklara marknadens svängningar. 

Upplev riktig trading med IG
Få tillgång till tusentals marknader med tillförlitlig exekvering, låga avgifter och avancerade handelsverktyg.
Gå till IG.se

Sverige
Sverige

 Vår slutsats föregående vecka var att uppgången med hänsyn till den överraskande starka rapportperioden var väl underbyggd, men att den nuvarande branta trendlutningen uppåt var ohållbar. Vi förväntade oss därför en paus/konsolideringsfas/rekyl så att marknaden kunde minska sin volatilitet och komma i någon form av balans mellan utbud och efterfrågan.

Med hänsyn till den genuint underliggande styrkan såg vi dock därefter det som fullt möjligt att börsen under november månad kunde göra ett försök att utmana årshögsta.

Vi underskattade dock börsens styrka och redan tre dagar efter ovanstående prognos var index(OMXS30) uppe och nosade i trakterna av årets toppnotering. Den svenska börsen ligger nu på historiskt höga nivåer vad gäller ”överköpthet” och volatilitet och om marknaden skulle fortsätta uppåt i samma takt som de senaste två veckorna skulle vi få åse en årsavkastning om ett par hundra procent plus och detta är naturligtvis i det närmaste en omöjlighet.

Vår grundläggande inställning till börsutvecklingen är fortsatt positiv, men en period av avkylning är onekligen på sin plats. Mer om detta i slutet av texten, men först en global utblick.

I föregående utgåva var vi förvånade över att den japanska börsen inte rörde sig uppåt trots valutans svaghet mot dollarn. När så Bank of Japan beslutade att utöka köpen av japanska statspapper samt investera mer i börshandlade fonder och därtill ålade landets största pensionsfond att öka andelen aktier och utländska obligationer i sin portfölj tappade yenen dramatiskt i värde medan börskurserna steg med 7 %.

USA
USA

Även Indien har trots sin höga värdering fortsatt att utvecklas väl och har noterat nytt ”all time high”. Kina befann sig en korrektionsfas i en för övrigt positiv trend och efter denna välbehövliga rekyl har marknaden kommit tillbaka med råge och utmanar nu högsta nivån från 2013 även det är mycket långt kvar till toppen från 2007.

Hongkong visar också framfötterna, men här liksom i Singapore, Sydkorea och Taiwan har uppgångarna varit av en betydligt mer måttlig karaktär.

I Ryssland som har börjat se mer intressant ut fjädrade börsen upp med nästan 10 %, men vi tror fortfarande att det är i tidigaste laget att vara offensiv på köpsidan och vill se en tydligare bottenformering för att bli övertygande om att Ryssland befinner sig i köpzonen.

Som så många gånger tidigare var det USA som kom till undsättning när börserna i Europa sviktade och den påtagligt starka rapportsäsongen lyfte den breda marknaden till nya toppnivåer. Liksom i Sverige befinner sig dock USA på historiskt höga nivåer vad gäller ”överköpthet” och volatilitet samtidigt som det så kallade rädsloindexet har sjunkit ner till låga nivåer och även i USA vore det välgörande med en avkylning.

Europa blev dock avkylt under gårdagen efter att den Europeiska centralbanken sänkt tillväxtprognoserna för 2015. Italien, Portugal och Spanien sjönk alla med över 2 % medan Tyskland klarade sig undan med hälften. Börsuppgången i Europa har sålunda stött på patrull och det kommer sannolikt bli en krokig väg norrut där marknaderna kommer få kämpa sig upp mot de nivåer som gällde under maj månad.

Tyskland
Tyskland

På valutasidan har kronan och euron enligt plan fortsatt att försvagas mot dollarn och denna trend ser ut att fortsätta om dock i avtagande takt. På råvarusidan har guldet som förväntat tappat sin lyster och det femton månader långa tradingintervallet har slutligen brutits på nedsidan och etablerat en negativ trend.

Vi trodde föregående vecka att det skulle bli blir svårt för oljan att vända den negativa grundtrenden, men ansåg att en relativt kraftig rekyl uppåt låg klart inom möjlighetens ram. Efter att Saudiarbien sänkt priserna på light-olja till kunder i USA har dock priset fallit under den signifikanta nivån vid 84 dollar och risken är nu stor för fortsatt svaghet.

Basmetallerna har hållit sina positioner på ett förtroendeingivande sätt, men vi har svårt att hitta någon metall som i dagsläget sporrar oss att gå på köpsidan.

Börserna i USA och Asien visar styrka medan Europa indikerar viss svaghet. Den svenska börsen har dock på ett övertygande sätt följt utvecklingen i USA, men uppgången i Sverige har tappat i bredd och volym där verkstad visar tröghet medan defensiva bolag står för styrkan. Samtidigt har marknaden stigit mycket snabbt på mycket kort tid och trenden uppåt är extremt brant.

Börsens bästa tid är dock här, dvs. november till april är den gynnsammaste perioden på året och summa summarum tror vi att börsen har mer att ge på uppsidan, men vi har svårt att hitta attraktiva köplägen i nuläget och anser att en rekyl på 2 till 4 % vore en hälsosam avkylning för att justera kursläget, ventilera ut överköptheten och skapa förnyat köpintresse.

Guld
Guld

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto