Home > Veckobrev v. 45 ”Överreaktion eller genuin styrka på börsen….!?”

Veckobrev v. 45 ”Överreaktion eller genuin styrka på börsen….!?”

Föregående vecka skrev vi att vår positiva grundinställning till börsen fortfarande var intakt med tanke på utfallet i delårsrapporterna både i Sverige och globalt samt de förbättrade ekonomiska utsikterna i Europa. Därtill kom också att marknaderna påbörjat den säsongsmässigt bästa delen av året.

Sverige
Sverige

De tidigare så tydligt positiva tendenserna överskuggades dock av oron inför valet i USA och det aktuella läget innebar att varken ekonomisk eller beteendevetenskaplig analys för tillfället hade någon giltighet. Tills läget klarnat onsdagen den 9/11 fick man helt enkelt hoppas på det bästa, men ha en beredskap för det värsta.

Vi brukar säga att marknaden är den plats där det osannolika har en ovanligt hög sannolikhet att inträffa och denna aforism beskriver ovanligt väl händelseförloppet de senaste dagarna. Först så vinner Trump oväntat presidentvalet och börserna signalerar tidigt på onsdag morgon en nedgång i härandet 5 %.

Marknaderna öppnar tydligt nedåt, men stabiliserar sig snabbt, börjar dra sig upp och vid lunchtid är nedgången bara runt 1 % i Sverige för att stänga dagen på plus 1,2 %. Uppgången är dock långt ifrån enhetlig utan det är verkstadsbolagen såsom Atlas, Sandvik, SKF samt råvarubolagen Boliden, Lundin Mining, SSAB och byggbolaget Skanska som driver uppgången.

Marknaden är varken god eller ond, men dock cynisk och avsett vad man som placerare har för några personliga åsikter om Donald Trump så innebär hans löften om radikala infrastruktursatsningar ökad efterfrågan på metaller, byggnation, investeringsvaror och transporter, varför kapitalet mycket snabbt söker sig till de aktier där sannolikheten för bra avkastning är som högst. Börsuppgången har i varit global och natten till torsdagen följde Asien Europa och USA i spåren med rejäla uppgångar inte minst i Japan.

USA Dow Jones
USA Dow Jones

Två osannolika händelser följde sålunda på varandra och de finansiella marknaderna försöker nu hitta balans, vilket naturligtvis tar sig olika uttryck. Basmetallerna med koppar i täten har exploderat på uppsidan, vilket i sin tur självklart påverkar ett antal råvaruproducenter klart positivt, vilket i nästa steg påverkar ett antal verkstadsbolag positivt om än inte i riktigt samma utsträckning.

Guldet som initialt sköt i höjden och steg ända uppemot 1340 dollar i onsdags morse vände däremot i steget och föll snabbt tillbaka mot 1260 dollar. Guldprisets utveckling står oftast i omvänd korrelation till börsutvecklingen så rörelsen är logisk, vilket innebär att guldet ånyo balanserar på slak lina och utmanar sin långsiktigt positiva trend. I förhandsspekulationerna talades det om en massiv uppgång i guldpriset om Trump vann, men nu är frågan istället om det ligger ett negativt trendbrott i faggorna.

Inför valet var börsnedgången i USA mycket segdragen, långsam och med en svagt negativ tendens. Denna form av beteende kan liknas vid ett smidigt träd som sakta böjs nedåt och där motreaktionen kan bli snabb och smått explosiv när det nedåtriktade trycket väl upphör. Nedgången för S&P 500 som varade från den 15 augusti till den 4 november har i analogi med detta bara på några dagar i det närmaste eliminerats.

Det ”smalare” indexet Dow Jones har redan satt nytt ”all time high” med besked, men den breda marknaden (S&P 500) tangerar än så länge bara denna nivå. Det vore naturligt om USA stannade upp och pausade vid nuvarande kursläge, då marknaden är klart överköpt, dvs. den har stigit ovanligt snabbt och mycket på kort tid, vilket borde locka fram vinsthemtagningar.

Tyskland
Tyskland

Med hänsyn till att Dow Jones redan har etablerat sig på nytt territorium framstår det dock som sannolikt att även S&P 500 kommer följa efter uppåt och bekräfta att den amerikanska börsen efter två år med sidledes och volatila rörelser har börjat trenda uppåt igen. Vi är dock inte där ännu, varför vi inte med säkerhet kan säga om vi bevittnar en tillfällig rörelse uppåt eller om vi ser äkta och genuin styrka.

Vi noterade föregående vecka att den underliggande positiva formationen (bottenfasen) i Europa och då främst Tyskland fortfarande var intakt, men att marknaderna hade fallit tillbaka in i sina tradingintervall. Vår slutsats var att situationen liksom i USA snabbt kunde ändras till det bättre, men att en sådan utveckling måste ske i symbios med ett allmänt bättre börsklimat och en positiv utveckling för S&P 500.

Under torsdagen steg Tyskland ända upp till årshögsta och utmanade för sjätte gången sedan augusti den utomordentligt svårforcerade utbudsnivån vid 10 800 punkter. Under gårdagen nådde börsen upp till 10 794 innan hela uppgången om 1,5 % vändes till ett marginellt minus vid stängning.

Det vi nu naturligtvis vill se är att rekylen blir både modest och kortvarig och att Tyskland och Europabörserna efter en kortare andhämtningspaus bryter upp från sina bottenfaser/tradingintervall med kraft, styrka och volym.

Guld
Guld

Vad gäller just volymutvecklingen såg vi på den svenska börsen en av de högsta volymerna under en positiv börsdag under de senaste fem åren. Köpintresset var sålunda både starkt och genuint, men liksom i Tyskland orkade OMXS30 inte hålla uppgången utan torsdagens initiala styrka krympte ihop till ett marginellt plus.

Vi vet inte om börsen verkligen är på väg uppåt, men sannolikheten för detta är hög och vi är klart bekväma att än en gång upprepa vår målkurs om 1520 punkter (nu 1460) och blir inte förvånade om vår optimism visar sig vara i underkant.

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto