Home > Veckobrev v.45” Ser vi bara en tillfällig rekyl uppåt….?”

Veckobrev v.45” Ser vi bara en tillfällig rekyl uppåt….?”

Vår slutsats i föregående publikation var att det långvariga tradingintervallet som varit i kraft i Sverige sedan december 2016 ännu inte definitivt hade brutits på nedsidan, men vi gjorde samma analys som för Europa och USA, dvs. vi såg en uppstuds om 3-5% från nuvarande börsläge som sannolikt, men att det därefter fanns en överhängande risk för förnyad nedgång där bottennivåerna i intervallet kunde komma att brytas. Vi tog ett steg i taget och fokuserade på uppsidan, men befarade att vi redan i nästa publikation skulle behöva prognosticera den möjliga nedsidan istället.

Prognosen har hittills fallit väl ut. Från det absoluta bottenläget har OMXS30 stigit med 5,2 % och börsen har därmed gått från att vara översåld till att vara överköpt. Nedgången var i det närmaste lodrätt och likaså den efterföljande uppgången. Marknaden har nu tillfälligtvis hittat någon form av balans, det finns tid för eftertanke och varken köpare eller säljare behöver agera under stress.

Den självklara frågan är den som all världens placerare grubblar över, dvs. har vi bara bevittnat en tillfällig urskakning på marknaderna eller har vi bara åsett det första fasen i långvarig nedgång.

Tvåtusentalet har bjudit på osedvanligt många börskrascher, men ur ett längre historiskt perspektiv är regelrätta börskrascher ovanliga medan korrigeringar, om dock av smärtsam dignitet, är ett mer normalt inslag i börsernas tillvaro.

När en marknad kraschar kan den falla snabbt, häftigt och djupt på mycket kort tid medan samma tapp kan ta åtskilliga månader i en marknad under korrigering.  Även om utvecklingen på global basis stundtals haft ett kraschliknande beteende tror vi inte att vi nu ser en global börskrasch framför oss är utan bedömer att det mer handlar en traditionell och kännbar korrigering. Vår grundinställning är sålunda att nedgången inte är överstånden utan att det efterhand sannolikt kommer mer på nedsidan.

Guldpriset ser mer intressant ut än på mycket länge även om det hittills rört sig modest uppåt. Den nedåtgående trend som började i våras är dock definitivt bruten och guld ser ut kraftsamla för en rörelse på uppsidan som skulle kunna bli 100 dollar eller mer, dvs. från dagens nivå runt 1230 dollar till toppen av det tradingintervall som varit gällande ända sedan 2013.

Guld
Guld

Oljepriset ser däremot svagare ut än på länge och har de senaste dagarna brutit sin långsiktigt positiva trend. Vi blir därför inte förvånade om priset så småningom söker sig ned mot 60 dollar jämfört med dagens 72 dollar.

Olja (Brent)
Olja (Brent)

Majoriteten av basmetallerna visar svaghet eller mild letargi och det är egentligen bara koppar som indikerar viss styrka där vi ännu inte kan avgöra om denna är av tillfällig eller bestående art.

När den amerikanska tioårsräntan den fjärde oktober steg över 3,20 procent var detta en av impulsgivarna till den globala börsnedgång som sedan följde. Nu ligger nivån på 3,21 % och tekniskt ser räntan ut att förbereda sig på att lyfta ännu ett trappsteg upp emot 3,40 %, vilket borde få en negativ kurspåverkan.

USA Ränta 10 år
USA Ränta 10 år

För första gången sedan mars 2016 har både Nasdaq och den breda marknaden S&P 500 erhållit bekräftade trendbrott av sina underliggande positiva trender. Efter de markanta nedgångarna under oktober blev både Nasdaq och S&P 500 tydligt översålda och det var både naturligt och logiskt med en upprekyl, om 3-5 %.  Vi har nu sett denna uppgång följt av en minimal rekyl och nu visar framförallt S&P 500 fortsatt styrka och trots ovanstående oroshärdar ser vi det som möjligt med ytterligare någon uppsida. Vi håller dock fast vid åsikten att vi sannolikt ser en uppstuds av tillfällig karaktär, som kan följas av fortsatta nedgångar.

Som vi nämnt tidigare finns det på de europeiska börserna massiva och latenta utbud på något högre kursnivåer som effektivt håller tillbaka köpintresset och upprekylen har i enligt med denna förutsättning varit av blygsammare dignitet. Jämfört med Sverige och USA ser Europa och inte minst Tyskland ut som den svagaste länken i kedjan.

Den svenska börsen har en rimlig värdering med aktier som i flera fall har klart attraktiva direktavkastningar och vi tror därför inte på något kraschscenario. Om vi får se en försvagning på global basis kommer dock inte Sverige ha kraft att stå emot. Vi tror att det kan finnas lite mer att hämta på uppsidan på den svenska börsen, men sedan är det antagligen klokt att ånyo öka likviditeten för att ha torrt krut till förfogande när de verkligt intressanta köptillfällena efterhand yppar sig.

Sverige OMXS30
Sverige OMXS30

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto