Home > Veckobrev v.46 ”Bara en hälsosam rekyl eller…?”

Veckobrev v.46 ”Bara en hälsosam rekyl eller…?”

Vi noterade föregående vecka att den positiva trenden på den svenska börsen hade för brant lutning för att vara långsiktigt hållbar och att vägen upp till nya höjder sannolikt skulle ta en långsammare och krokigare bana än vad vi fått uppleva under september och oktober.

Efter rekylen på över 3 % från toppen är det otvetydigt att börstrenden fått en mindre utmanande lutning och marknaden (OMXS30) ligger nu på samma nivå som den sista april. Det senaste halvåret har sålunda index inte rört sig uppåt som helhet, men börsen och enskilda aktier har varit allt annat än stillastående. Marknaden har varit sällsynt rörlig med en sommarnedgång på runt 9 % och en höstuppgång som orkade upp till ny årshögsta.

De senaste två rapportperioderna har även inneburit att aktiekurserna för enskilda aktier oavsett storlek på bolag varit påtagligt volatila där momentana kursrörelser på 5-10% nästan varit vardagsmat i samband med att resultaten publicerats.

En tydlig trend i alla denna turbulens är att konjunkturkänsliga bolag varit vinnare medan en portfölj med bank och defensiva aktier utan vidare kan ligga på minus för året. Att börsen trots de starka siffrorna från verkstadsbolagen i samband med rapporterna för Q3 ligger på samma nivå som för ett halvår sedan får därmed sin förklaring.

Frågan är nu naturligtvis om rekylen i Europa och Sverige är en så kallad hälsosam korrigering med naturliga vinsthemtagningar efter en stark period. Svaret är inte självklart, men vår grundinställning är att den svenska börsen sannolikt har mer att ge på uppsidan. En förnyad sväng på uppsidan kan dock innebära ett bra säljläge även ur ett mer långsiktigt perspektiv.

Ser vi på Europa så har nästan alla de större börserna rekylerat. Italien fortsätter dock att leva något av sitt eget liv och har haft en mer stabil utveckling. Spanien försök att bryta sin nedåtgående trend misslyckades, men nedgången är inte drastisk utan snarast relativt beskedlig till sin natur. Storbritannien, som har rört sig i det närmaste sidledes hela året, har inte heller lyckats bryta upp från sitt långvariga tradingintervall.

Tyskland
Tyskland

Belgien, Frankrike, Holland och Tyskland har liksom Sverige tappat 3-4%. För att vara riktigt bekväma med vårt positiva scenario vill vi se att den nuvarande svagheten ebbar ut inom kort och att köparna ånyo börjar ta kommandot. Vi tror att så blir fallet och till nästa publikation kommer bilden ha klarnat.

Gällande USA fortsätter den breda börstrenden (S&P 500) och Nasdaq (teknikbolagsbörsen) metodiskt att gnaga sig uppåt. Så länge vi inte ser ett euforiskt beteende eller andra oroväckande beteendemönster väljer vi att glida med.

USA S&P 500
USA S&P 500

Att en rekyl i Japan vara nära förestående var ingen avancerad prognos utan på gränsen till en självklarhet och marknaden fortsätter vara en långsiktig favorit. Kina har tappat 1,2% efter svagare statistik än väntat men börstrenden ger ett stabilit intryck. Samma gäller för Hong Kong, Sydkorea och Indien, vilket innebär att Asien som helhet strävar norrut.

Liksom för den japanska börsen har en rekyl i oljepriset varit klart sannolik och priset har nu tappat som mest 5 %. Nedgången kommer sannolikt utmynna i ett intressant köptillfälle framförallt om rekylen når ända ned till 60 dollar.

På valutafronten visar euron markant styrka mot dollarn och i normalfallet skulle även den svenska kronan stärkas mot den amerikanska valutan. Det svaga utfallet för inflationen under tisdagen försvagade dock kronan markant, varför en dollar fortsatt kostar strax runt 8,40. Euron blev dock hela 11 öre dyrare, vilket innebär att priset för 1 Euro nu närma sig 10 kr (9,90) !

Euro/SEK
Euro/SEK

Vi är vaksamma avseende utvecklingen på de europeiska börserna och bevakar valuta-, olje- och basmetallpriserna nogsamt. Vår bedömning är dock att vi sannolikt bevittnar en hälsosam rekyl på den svenska börsen(OMXS30), varför vi väljer att behålla vår målkurs om ca.1740 punkter (nu 1628).

Sverige OMXS30
Sverige OMXS30

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto