Home > Veckobrev v. 46 ”Börsen laddar för uppgång….!”

Veckobrev v. 46 ”Börsen laddar för uppgång….!”

Efter det amerikanska valet såg vi en av de högsta volymerna under en positiv börsdag på den svenska börsen under de senaste fem åren. Köpintresset var både starkt och genuint, men liksom i Tyskland orkade OMXS30 inte hålla uppgångarna fullt ut.

Sverige
Sverige

Vi visste sålunda inte om börsen verkligen var på väg uppåt eller bara överreagerade, men sannolikheten för det förstnämnda var hög. Vi var därför bekväma att än en gång upprepa vår målkurs om 1520 punkter och blev inte förvånade om vår optimism visade sig vara i underkant.

Det beteende som börserna har uppvisat under innevarande vecka har stärkt oss i vår positiva uppfattning och den svenska börsen har inte sett så här lovande ut sedan början av 2015. Mer om detta i slutsatsen, men först den globala utblicken.

Börserna i Asien har reagerat både positivt och negativt på valutgången och den följande styrkan i dollarn.  Den japanska börsen som lever i symbios med dollarn har naturligtvis reagerat positivt och har rört sig tydligt uppåt i takt med en allt svagare yen.

Även Kinas beteende var positivt om dock mer måttligt. Denna marknad har ända sedan mars visat tecken på stabilitet för att under de två senaste månaderna börja trenda uppåt. Vi har blivit allt mer positiva till börsutvecklingen i Kina och ser goda förutsättningar för vidare uppgång.

Indien däremot gillar inte alls den starka dollarn bland annat med hänsyn till landets lånestruktur och vad som tidigare bara var en naturlig och mild rekylfas har övergått till en kännbar nedgång på över 10 %. Den långa positiva börstrenden är dock fortfarande intakt, men marknaden behöver vända upp runt nuvarande nivåer för att det positiva scenariot ska vara intakt.

USA
USA

Ryssland är stabilt, men har inte lyckats lyfta utan rör sig fortfarande sidledes med en viss positiv underton. Sannolikt behöver oljan visa styrka för att marknaden ska bryta sitt kursmässiga beteende.

Inför valet var börsnedgången i USA mycket segdragen, långsam och med en svagt negativ tendens. Denna form av beteende kan liknas vid en vidja som sakta böjs nedåt och där motreaktionen kan bli snabb och smått explosiv när det nedåtriktade trycket upphör. Nedgången för S&P 500 som varade från den 15 augusti till den 4 november eliminerades i analogi med detta på bara några dagar.

Det ”smalare” indexet Dow Jones har redan satt nytt ”all time high”, men den breda marknaden (S&P 500) tangerar än så länge bara denna nivå. Beteendet är enligt förväntan och det är helt naturligt att USA har stannat upp och pausat vid nuvarande överköpta kursläge.

Denna överköpt börjar emellertid vädras ut och sannolikheten för att USA – kanske efter lite ytterligare konsolidering – ska etablera en typ toppnivå är påfallande hög. Detta skulle innebära att S&P 500 efter två års av volatilt pendlande återupptar sin långsiktigt stigande trend, vilket kommer påverka det globala börshumöret positivt.

I föregående publikation var vår syn avseende börsutvecklingen i Tyskland och Europa att läget snabbt kunde förändras till det bättre, men att en sådan utveckling måste ske i symbios med ett allmänt bättre börsklimat och en positiv utveckling för S&P 500. I slutet av förra veckan steg Tyskland ända upp till årshögsta och utmanade för sjätte gången sedan augusti den utomordentligt svårforcerade utbudsnivån vid 10 800 punkter.

Tyskland
Tyskland

Börsen nådde upp till 10 794 punkter innan rekylen inträffade, men denna har som vi hoppades på blivit modest och kortvarig. Tyskland och Europabörserna ser fortfarande ut att behöva lite ytterligare tid av stabilitet, men vi tror att det inom kort blir sjunde gången gillt för Tyskland och att denna börs och de flesta andra europeiska börser kommer följa USA i fotspåren, bryta uppåt och etablera positiva trender.

På råvarusidan är det koppar som sticker ut med en explosiv uppgångsfas som nu mattats efter en nästan vertikal stigning. Vi ser ytterligare behov av konsolidering, men det är ingen tvekan om att bottenfasen är historia och att priset, när nuvarande trend korrigerats till en rimlig lutning, sannolikt har mer att ge på uppsidan.

Guldet som initialt sköt i höjden och steg upp mot 1340 dollar efter valet har tappat ända ned till 1208 dollar och den långsiktigt positiva trenden är därmed bruten. Guld behöver inte rasa vidare nedåt, men ytterligare svaghet vore inte alls förvånande.

Oljepriset har stabiliserats och dragit sig några dollar uppåt efter nya diskussioner om produktionsbegränsningar och det finns förutsättningar för ytterligare viss uppgång, men utbudsnivån runt 50 dollar lär vara påtagligt svårforcerad ett bra tag till.

Koppar
Koppar

Vad gäller den svenska börsen (OMXS30) har vi fått se just det börsbeteende vi önskade på för kunna vara fortsatt positiva. Efter den initiala rusningen efter presidentvalet har marknaden lugnat sig och rekylerat under mycket ordnade former.De trendstarka sektorerna som bank och verkstad har gjort på stället marsch samtidigt som indextunga eftersläpare som Ericsson, H&M, Telia samt  fastighetssektorn gjort comeback, vilket skapar förutsättningar för en bred börsuppgång.

Vi är inte riktigt där ännu utan index testar- precis som i USA och Tyskland – sina toppnivåer, men vi tror att utbudet inom kort ger vika för köptrycket och höjer ribban från 1520 punkter (nu 1472) till 1540 punkter, dvs. en förväntad uppgång på runt 5 % före årsskiftet.

 

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto