Home > Veckobrev v.46” Oljepriset rasar och börserna vinglar…..”

Veckobrev v.46” Oljepriset rasar och börserna vinglar…..”

Vår slutsats i föregående publikation var att den svenska börsen har en rimlig värdering med aktier som i flera fall har klart attraktiva direktavkastningar och vi trodde därför inte på något kraschscenario. Om vi fick se en försvagning på global basis skulle dock inte Sverige ha kraft att stå emot. Vi ansåg att det kunde finnas lite mer att hämta på uppsidan på den svenska börsen, men att det sedan antagligen var klokt att ånyo öka likviditeten för att ha torrt krut till förfogande när de verkligt intressanta köptillfällena efterhand yppar sig.

I slutet på föregående vecka försökte börserna I USA, Europa och Sverige åstadkomma ett förnyat uppgångsförsök, som inte lyckades utan som istället mynnade ut i förnyad svaghet. Nedgångarna har dock fångats upp ovanför lägstanivåerna från slutat av oktober, men nervositeten lurar fortsatt runt hörnet och investerarkollektivet är rådvillt. Ingen vill bli sittande med ”Svarte Petter”, dvs. vara fullinvesterad i fel sektor i en fullskalig nedgång samtidigt som man är rädd att bli frånåkt på uppsidan om det trots allt bara är en tillfällig och övergående urskakning som vi betraktar.

Den tyska börsen tillhör de marknader där köpintresset varit ovanligt svalt. Medan t.ex. USA och Sverige upplevt tydliga uppgångsfaser har Tyskland gnagt sig försiktigt uppåt utan större entusiasm. En psykologisk och teknisk orsak till detta beteende är det massiva och latenta utbud på något högre kursnivåer som effektivt håller tillbaka köpintresset. Med närmare två års volym inköpta på kurser ovanför dagens nivåer finns det ett stort antal möjliga säljare som bara väntar på en anständig möjligt att kunna kliva av sina positioner utan allt för stora förluster.

Tyskland
Tyskland

Beteendemönstret är annorlunda i USA där det inte har skett ett nedåtriktat utbrott från ett långvarigt tradingintervall utan här ser vi istället ett klassiskt trendbrott av långvarigt positiva trender, vilket gör att vi inte återfinner det svårforcerade utbud som i Tyskland. Här handlar det om placerare som vill låsa in de utmärkta vinster som den snart tioåriga börsuppgången medfört och därför nyttjar uppåtrekylerna som attraktiva säljlägen

I Asien där flera börser började falla redan tidigt på året börjar en viss stabilitet infinna sig även om bottenfaser kan vara av långdragen karaktär. Kina ser de facto allt mer intressant ut, men har tjuvstartat ett antal gånger. Nedtrenden är dock tydligt avtagande och vi bevakar marknaden nogsamt för att försöka identifiera ett långsiktigt vändningsläge.

Kina
Kina

Indien föll något under sin långsiktigt positiva primärtrend, men har studsat upp och liksom Kina ser denna börs allt mer intressant ut även om den i dagsläget fortfarande inte är en given köpkandidat.

Vi skrev föregående vecka att guldpriset såg mer intressant ut än på mycket länge och att den nedåtgående trend som började i våras definitivt var bruten. Guld föreföll att kraftsamla för en rejäl rörelse på uppsidan, men hittills har denna prognos kommit på skam, vilket dock kan förklars av en stark dollar som hämmat uppgången. Förutsatt att en global svag börsutveckling manifesteras ser vi fortsatt hög sannolikhet för ett stigande guldpris med så mycket som 100 dollar.

Vi noterade även att oljepriset såg svagare ut än på länge och att oljan brutit sin långsiktigt positiva trend. Vi blev därför inte förvånade om priset så småningom sökte sig ned mot 60 dollar jämfört med föregående veckas 72 dollar.

Däremot hade vi definitivt inte väntat oss ett nedställ av samma dignitet och hastighet som när oljepriset föll handlöst i slutet av 2015. Det vi såg då var dock panikfasen och slutfasen på en långvarig nedgång och beteendemönstret är annorlunda denna gång. Nu har priset fallit från 87 till 65 dollar och når priset runt 60 dollar finns det anledning att på allvar börja leta köpläge åtminstone för en ordentlig motrekyl på uppsidan.

Olja Brent
Olja Brent

Majoriteten av basmetallerna visar svaghet och för koppar som tidigare indikerade viss styrka kan vi fortfarande inte avgöra om vi ser en bottenfas eller bara en långvarig konsolidering inför vidare nedgång.

Även om börsutvecklingen internationellt stundtals har ett kraschliknande beteende tror vi inte att vi ser en global börskrasch framför oss utan bedömer att det mer handlar om en traditionell och kännbar korrigering. Vår grundinställning är dock att nedgången inte är överstånden utan att det efterhand sannolikt kommer mer på nedsidan.

Just nu befinner den svenska börsen liksom USA och Europa i ett avvaktande läge och letar efter tydlig riktning. Vi utesluter inte alls att Sverige skulle kunna vissa förnyad styrka, men vår bedömning är att denna i så fall är av temporär karaktär och att det sannolikt är klokt med god likviditet för att ha torrt krut till förfogande när de verkligt intressanta köptillfällena så småningom yppar sig.

Sverige OMXS30
Sverige OMXS30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto