Home > Veckobrev v. 46 ”Sannolikt med en krokig väg uppåt…!”

Veckobrev v. 46 ”Sannolikt med en krokig väg uppåt…!”

Vår bedömning föregående vecka var att den svenska börsen (OMXS30) hade inlett en uppgångsfas och i första hand var på väg mot 1600 punkter, men att vägen dit inte behövde bli linjär utan att den kunde bli av något krokig karaktär även om den huvudsakliga riktningen med hög sannolikhet borde peka uppåt.

Sverige
Sverige

Den senaste veckan har just utmärkts av en viss ”krokighet” och den tydliga uppgången sex dagar tillbaka har följts av en motsvarande nedgång. Svagare siffror än förväntat från Kina samt oro för konsekvenserna av en amerikansk räntehöjning ligger bakom rekylen.  Därtill kommer en dos psykologi och tekniska utbudsfaktorer som vi ska diskutera närmare nedan.

Låt oss därför gå direkt till den breda amerikanska marknaden (S&P 500) där vi tidigare noterat att den kompakta utbudsnivån runt 2080 punkter höll på att forceras. Vi såg det som fullt möjligt att USA strävade mot toppnivåerna från i somras, men det var osannolikt att USA utan problem skulle lyckas demolera säljmotståndet på ovansidan.

Som vi skrev vore det snarast märkligt om S&P 500 inte hämtade andan, tvekade lite och konsoliderade, men vi var bekväma med att prognostisera fortsatt uppgång efter en adekvat paus. USA orkade ända upp till 2117 punkter men där gjorde sig slutligen psykologin och tekniken sig gällande.

Aktiekurserna utsattes här av press från två läger, dvs. dels från de som inte hunnit sälja innan det skoningslösa femdagarsfallet inträffade i slutet av augusti och dels från de som passade på att köpa efter denna nedgång och nu kunde realisera behagliga vinster.

USA
USA

Vi människor har en utpräglad motvilja mot att vilja ta förluster och vetenskapligt så upplever vi det runt 2,5 gånger mer obehagligt att realisera en förlust jämfört med den lustfyllda känslan som det innebär att realisera en vinst.

När S&P 500 nådde upp till en nivå där den tidigare harvat i mer än åtta månaders tid var det på gränsen till naturlagsbundet att det kom fram säljare som kunde kliva av sina så nyligen starkt förlustbringande positioner med inga eller små förluster.

Vi människor har även en tydlig tendens att ändra våra referenspunkter. Har vi nyligen fått uppleva ett starkt obehag att ligga t.ex. 15 procent minus känns det som rena vinstlotten att bara ligga minus 2-3% någon månad senare och vi kan jäkta och skynda oss att sälja av det förhatliga aktieinnehavet för att vara helt säkra på att slippa uppleva den ångest och vånda som den förutvarande nedgången förorsakade.

Rekylen i USA har nu pågått i fem dagar och uppgår till lite över 2 %, vilket med alla mått mätt är ett försynt beteende som gör oss bekväma med vår positiva börssyn.  Vi vet dock ännu inte om rekylen verkligen är över, men än så länge gillar vi det vi ser.

Europa har ett likartat om än inte identiskt kursmönster som USA och det mest vanliga utseendet på börserna i Europa är att de liksom i USA nått upp och utmanar lätt identifierade utbudsnivåer med ett förväntat säljtryck som resultat.

Tyskland
Tyskland

På den ledande tyska börsen återfinns denna nivå runt 11 000 punkter och strax här under har den tyska marknaden konsoliderat i snart tre veckor och sålunda gjort på stället marsch efter den snabba uppgång som skedde i spåren av de mjuka tongångarna från den Europeiska Centralbanken.

Liksom i USA är rekylen (hittills) mindre än 3 % och även detta marknadsbeteende ligger sålunda väl i linje med en positiv syn på den kommande börsutvecklingen.

Vi har propagerat för den kinesiska börsen en tid, bedömde att Kina nått sin bottennivå även om vi fram tills nyligen inte var säkra på att börsen verkligen presterat ett positivt trendbrott. Med risk för att låta tjatig befinner sig även Kina strax under en väldefinierad utbudsnivå och ligger sålunda i pausläge med goda möjligheter för vidare uppgång efterhand.

Efter eurons kraftiga försvagning mot dollarn börjar valutarelationen Euro/USD att stabiliseras runt 1,07 till 1,08 vilket överfört till svenska förhållanden medför ett pris för en dollar om 8,60 -8,70 och även om det inte är omöjligt ser vi det som mindre sannolikt att kursen ska passera 9 kronor.

Det markanta fallet i guld från 1170 till 1085 dollar har förstört den tidigare positiva bilden för guld och vi har i dagsläget svårt att uppbåda någon större entusiasm, förutom eventuellt kortsiktigt, för denna ädelmetall.

Vi ändrade även för några veckor sedan vår syn på olja från positiv till neutral/svagt negativ och med tvåmånaderslägsta under onsdagen förefaller olja befinna sig i en lång och utdragen bottenfas där priser ned mot 40 dollar (nu 45-46) inte kan uteslutas.

Kina
Kina

Som vi konstaterat ovan ligger USA, Europa och Kina i konsoliderings/rekylfaser och börjar dessa börser stabilisera sig runt nuvarande nivåer under låg volatilitet ser vi en god sannolikhet att vi bara bevittnar en vilostund innan dessa marknader drar sig vidare uppåt. Skulle vi mot förmodan istället få beskåda tydliga och röda nedåtstaplar ändras dock förutsättningen, men detta är inte vårt huvudscenario.

Vår bedömning är sålunda intakt från förra veckan, dvs. vi tror att den svenska börsen (OMXS30) har inlett en uppgångsfas och är på väg mot 1600 punkter (nu 1506), men vägen dit lär inte bli rak och linjär utan snarare av krokig karaktär.

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto