Home > Veckobrev v. 46 ”Stockpicking i sträckt trend…”

Veckobrev v. 46 ”Stockpicking i sträckt trend…”

Vi konstaterade föregående vecka att den svenska börsen låg på historiskt höga nivåer vad gäller ”överköpthet” och volatilitet och om marknaden skulle fortsätta uppåt i samma takt som de senaste veckorna skulle vi få åse en årsavkastning om ett par hundra procent plus och detta var naturligtvis en omöjlighet.

Upplev riktig trading med IG
Få tillgång till tusentals marknader med tillförlitlig exekvering, låga avgifter och avancerade handelsverktyg.
Gå till IG.se

Sverige
Sverige

Vår grundläggande inställning till börsutvecklingen var positiv, men vi ansåg att en avkylning onekligen var på sin plats.

Samtidigt noterade vi att börsens bästa tid är här, dvs. november till april är den gynnsammaste börsperioden på året och prognosen blev att börsen sannolikt hade mer att ge på uppsidan, men vi hade svårt att hitta attraktiva köplägen och konkluderade att en rekyl på 2 till 4 % vore en hälsosam avkylning för att justera kursläget, ventilera ut överköptheten och skapa förnyat köpintresse.

En marknad kan korrigera sin överköpthet på ett antal olika vis och det vanligaste är en mindre eller större rekyl.

Tyskland
Tyskland

Ett annat men tidsmässigt betydligt mer långdraget sätt är en sidledes rörelse/konsolidering och det är detta alternativ som börsen, i form av sektorrotation, har valt sistlidna vecka.

Samtliga banker har tappat på marginalen medan verkstad märkt förnyat köpintresse och under gårdagen var det indexbjässarna Ericsson och H&M som nästan ensamma bidrog till att börsen (OMXS30) med minsta möjliga marginal nådde årshögsta dvs. 1424,93 jämfört med den tidigare noteringen om 1424,20.

Nu är frågan om det finns mer att hämta på uppsidan och kanske kan en global utsikt besvara denna fråga. Japan rusar uppåt och börskurvan är en blåkopia över valutarelationen mot dollarn där yenen indikerar fortsatt svaghet.

Indien
Indien

Indien trotsar gravitationen och efter en veckas paus runt ”all time high” ser de facto denna börs redo ut för vidare uppgång.

Kina följer en väl utmejslad och positiv trend där de tidigare topparna från 2012 och 2013 utgör visst motstånd för vidare uppgång. Denna utbudsnivå är dock mer av psykologisk än av verklig karaktär och sannolikt är det mest en tidsfråga innan Kina fortsätter uppåt.

Hongkong visar också framfötterna, men här liksom i Singapore, Sydkorea och Taiwan har uppgångarna varit av mer måttlig karaktär.

Stödköpen av den ryska rubeln har blivit dyra för den ryska centralbanken. Sedan årsskiftet har den ryska valutareserven minskat från 510 miljarder dollar till omkring 400 miljarder dollar, samtidigt som rubelns värde sjunkit med 25 procent i förhållande till dollarn.

Bara under oktober månad köpte centralbanken rubel för 30 miljarder dollar. Beslutet att låta rubeln flyta fritt anses som en bra och nödvändig åtgärd för att skydda landets valutareserv och lägga band på valutaspekulationerna, men vi tror fortfarande att det är i tidigaste laget att vara offensiv på köpsidan avseende den ryska börsen och vill se en tydligare bottenformering för att bli övertygande om att denna marknad befinner sig i köpzonen.

Den breda amerikanska marknaden har etablerat sig tydligt ovanför högstanivåerna för september, vilket visar på underliggande styrka men fortfarande befinner sig USA på historiskt höga nivåer vad gäller ”överköpthet” och volatilitet samtidigt som det så kallade rädsloindexet har sjunkit ner till ännu lägre nivåer och det framstår som alltmer nödvändigt att USA åtminstone etablerar en konsolideringsfas även om en rekyl vore både snabbare och effektivare för att åstadkomma en mer rimlig trendlutning.

Börsuppgången i Europa har enligt plan stött på patrull och prognosen att det sannolikt bli en krokig väg uppåt är intakt.

Japan
Japan

Då Tyskland nu till skillnad mot USA har gjort på stället marsch i snart två veckor, samlat kraft och konsoliderat skulle det emellertid kunna bli så att Tyskland snart börjar visar styrka medan USA börjar hacka.

På valutasidan har kronan och euron fortsatt att försvagas mot dollarn och denna trend ser ut att fortsätta om dock i avtagande takt

. På råvarusidan har guldet brutit ned från sitt långa tradingintervall, men spjärnar nu emot efter det snabba fallet. En falsk säljsignal ska inte uteslutas, men detta är inte vårt huvudscenario utan det troligaste är fortsatt svaghet efterhand.

Oljepriset har fallit under den signifikanta nivån vid 84 dollar, gjorde ett tappert försök till motreaktion men har sedan visat förnyad svaghet. Denna är dock inte markant så även om trenden är negativ, bör man inte extrapolera den alltför lättvindigt.

Vår syn på basmetallerna är identisk med föregående veckas, dvs. aluminium, koppar och zink har hållit sina positioner på ett förtroendeingivande sätt, men ingen av dessa metaller sporrar oss att gå på köpsidan.

Den globala utblicken hjälpte oss tyvärr inte särskilt mycket i ambitionen att komma fram till en konkret slutsats rörande den svenska börsen. Den karaktäriseras dock av en positiv underton även om den underliggande trenden fortfarande är osedvanligt brant. Att börsen tangerande årshögsta under gårdagen tillmäter vi ingen större betydelse och vår bästa prognos är marknaden sannolikt kommer röra sig sidledes alternativt gnaga sig svagt uppåt och på så vis långsamt etablera en mer hållbar trendlutning. Detta innebär att ”stockpicking” bör vara rätt strategi i innevarande situation i väntan på att marknadsläget utkristalliseras.

Följ Tradingportalen på Twitter:

Få våra kostnadsfria, oberoende analyser, skrivna av professionella placerare, direkt till din e-post!

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto