Home > Veckobrev v. 47 ”Är börsen på väg mot nya höjder…?!”

Veckobrev v. 47 ”Är börsen på väg mot nya höjder…?!”

Vi konstaterade föregående vecka att den svenska börsen karaktäriserades av en positiv underton även om den underliggande trenden fortfarande var osedvanligt brant.  

Upplev riktig trading med IG
Få tillgång till tusentals marknader med tillförlitlig exekvering, låga avgifter och avancerade handelsverktyg.
Gå till IG.se

Prognosen var att marknaden sannolikt skulle röra sig sidledes alternativt gnaga sig svagt uppåt och på så vis långsamt etablera en mer hållbar trendlutning.

Sverige
Sverige

Bedömningen har fallit väl ut och börsen har nu efter snart tre veckors konsolidering korrigerat sin överköpthet, vinsthemtagningarna är genomförda och vi har även fått beskåda vad vi kallar för den ”nervösa punkten”. När marknaden ligger still och pendlar i ett snävt intervall uppstår det efter en tid en otålighet hos flera placerare som ihärdigt väntar på att börsen ska börja röra sig i en tydlig riktning.

Förhoppningen är om en rörelse på uppsidan, men rädslan finns alltid att det motsatta ska ske i stället och strax innan riktningen utkristalliseras är det vanligt att börsen skakar till lite på nedsidan, skapar en falsk säljsignal (eller nästintill) vilket får de svaga (nervösa) händerna att kasta in handduken och sälja av sina positioner.

Detta beteende kunde vi studera på måndagens börs om dock i ett relativt odramatiskt format och därmed var manegen psykologiskt krattad för en mer substantiell rörelse åt motsatt håll.

För att flocken ska börja springa i samma riktning behövs det dock en extern katalysator som skapar samstämmighet om den kommande utvecklingen och de oväntat positiva konjunktursiffrorna från Tyskland fyllde just denna funktion. Förutsättningarna är därför goda för en positiv avslutning på börsåret 2014 och vi återkommer till detta i slutsatsen.

En marknad som verkligen skakade till i måndags var Japan som statistiskt hamnade i recession efter siffror som visade att BNP oväntat sjönk med 0,4 procent under tredje kvartalet. En senarelagd momshöjning, löften från premiärminister Shinzo Abe om nya ekonomiska stimulanser samt ett nyval som ytterligare lär stärka vederbörandes position reverserade dock trenden synnerligen snabbt och Japan gick från förlorarbörs till vinnarbörs inom 24 timmar.

Tyskland
Tyskland

Kina och Indien fortsätter som tidigare att trenda uppåt under ordnade former, men vi tycker att både Sydkorea och Singapore ser mer spännande ut där Korea vänder uppåt från botten i sitt treåriga tradingintervall medan Singapore äntligen verkar vara på väg att passera den synnerligen besvärliga utbudsnivå som etablerades redan i slutet av 2010.

Vi har flera gånger framfört åsikten att det sannolikt är i tidigaste laget att vara offensiv på köpsidan avseende den ryska börsen och har velat se en tydligare bottenformering för att bli övertygande om att denna marknad befinner sig i köpzonen. Denna ståndpunkt gäller fortfarande, men Ryssland börjar definitivt ser allt mer attraktivt ut efter en nedgång på över 30 % sedan i somras.

Efter att ha etablerat sig tydligt ovanför högstanivåerna för september har den breda amerikanska marknaden under mycket lugna former vilat sig en vecka. Detta indikerar underliggande styrka och med stöd av fortsatt positiv statistik och duvaktiga ränteuttalanden från centralbanken tog marknaden under gårdagen ny fart uppåt.

Vi noterade i föregående publikation att Tyskland gjort på stället marsch i snart två veckor, samlat kraft och konsoliderat och därför inom kort skulle kunna visa styrka. När tyska institutionella investerare och analytiker under tisdagen presenterade en dramatiskt mer optimistisk syn rörande de ekonomiska utsikterna i Tyskland än väntat tog den tyska börsen äntligen på sig ledartröjan igen och steg med 1,61 %, vilket var tydligt mer än resten av Europa.

USA
USA

Det är ingen självklarhet, men Tyskland verkar vara på god väg att forcera den mycket tunga utbudsnivån runt 9400 punkter och därmed vara på väg mot toppnoteringarna runt 10 000 punkter som uppnåddes i början av juni.

Valutamässigt innebar dagens tyska styrkebesked att euron stärktes mot dollarn och det kan till och med vara ett trendbrott på gång, vilket även skulle stärka den svenska kronan mot dollarn.  På råvarusidan såg vi för en vecka sedan hur guldet bröt ned från sitt långa tradingintervall, men spjärnade emot efter det snabba fallet, varför en falsk säljsignal inte kunde uteslutas. Bilden är fortfarande oklar men sannolikheten har ökat att guldet kan ha fallit färdigt och är på väg uppåt igen.

Oljepriset är nere på 2009 års nivåer och vi blir inte förvånade om en stabilisering är på gång även om det förfaller väl tidigt att bli optimistisk. Basmetallerna börjar äntligen se lite mer intressanta ut men aluminium, koppar och zink sporrar oss fortfarande inte att gå på köpsidan. Istället är det nickel som efter en nedgång på över 30 % sedan början av maj som ser mest attraktivt ut.

Under torsdagen presenteras inköpschefsindex från Japan, Kina, Tyskland, EMU och USA och veckan avslutas med att chefen för den europeiska centralbanken håller tal i Frankfurt. Förutsatt att denna kanonad av siffror och information inte innebär nya besvikelser ser vi goda förutsättningar för positiva börser på global basis och en möjlig uppgång för den svenska börsen (OMXS30) mot 1500 punkter (nu 1432) före årsskiftet.

Nickel
Nickel
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto