Home > Veckobrev v. 47 ”Den som väntar på något gott…”

Veckobrev v. 47 ”Den som väntar på något gott…”

Vår bedömning föregående vecka var att USA, Europa och Kina låg i konsoliderings/rekylfaser och om dessa börser började stabilisera sig såg vi en god sannolikhet att vi bara bevittnade en vilostund innan marknaderna ånyo drog sig vidare uppåt.

Sverige
Sverige

Det blev lite oroligt, men inte nervöst på allvar när svagheten tilltog i USA och Europa fick en enkel form av säljsignal. När sedan det brutala terrordådet inträffade i Paris tilltog svagheten under början av måndagen, men redan efter några timmar började köparna ta kommandot och från bottenläget i måndags till högstaläget under torsdagen har USA stigit med runt 3,5 % och Tyskland och Sverige med hela 5 % vardera.

Föregående veckas nedgång har därmed reverserats. Nedgången visade sig vara ett skrämskott och denna form av beteende på marknader är inte ovanligt och lite råbarkat kan man säga att ”de svaga händerna” skakades/stoppades ur. Den bästa formen av köpsignaler är falska säljsignaler och den rörelse vi bevittnat på börserna stärker oss i vår positiva uppfattning.

Även om de utbudsnivåer som vi diskuterade i föregående veckobrev har försvagats är de fortfarande intakta. Låt oss därför studera den amerikanska marknaden (S&P 500) där vi tidigare noterat att den kompakta utbudsnivån mellan 2080 -2120 punkter höll på att forceras.

Vi såg det som fullt möjligt att USA strävade mot toppnivåerna från i somras, men det var osannolikt att USA utan problem skulle lyckas forcera säljmotståndet på ovansidan. Istället var det snarast uppseendeväckande om S&P 500 inte tvekade och konsoliderade, men vi var bekväma med att prognostisera fortsatt uppgång efter en paus.

USA
USA

Nedrekylen i USA blev 4,6 %, vilket de facto var lite mer än förväntat, men trots allt inom ramen för vårt positiva scenario. Nu är marknaden ånyo uppe och nosar runt 2080 punkter och gör sålunda ett nytt försök att komma upp till och förbi sommarens toppnivåer.

De senaste dagarnas uppgång har dock skapat en viss överköpthet och vi tror att S&P 500 nu behöver samla lite kraft för att sedan  kunna göra ett seriöst försök att sätta ett nytt ”all time high”.

Europas börsutveckling påminner till stor del om USA:s och även här stötte kurserna i utbudstaket och rekylerade 4-5%. Nedgångarna var dock lite mildare till sin karaktär och som vi konstaterat ovan har också Europa kommit tillbaka någon procent mer jämfört med USA.

Under en period var det södra Europa med Spanien och Italien som var börsmässigt starkast, men nu råder det ingen som helst tvekan att det är Tyskland som har återtagit sin naturliga roll som flockledare. Volkswagen tyngde tidigare hårt på det tyska börshumöret, men när VW nu visar utbottningstendenser har denna akties tidigare negativa påverkan vänts till dess motsats.Tyskland är därför först med att lyckas passera toppnivån från början av november och vi väntar oss att resterande europabörser med benägen hjälp från USA snart kommer följa i samma spår.  

Tyskland
Tyskland

Börsutvecklingen i Asien är blandad med Japan och Kina som ledare medan Indien fortfarande befinner sig i bakvattnet. Kina befinner sig strax under en väldefinierad utbudsnivå och ligger sålunda i pausläge, men med goda möjligheter för vidare uppgång efterhand. Japan trendar uppåt, men lär få vissa problem nu när kursnivåerna börja närma sig sommarens toppnivåer.

Indien har varit förfärligt tråkigt ända sedan december 2014, men efter snart ett års kräftgång börjar vi faktiskt se vissa ljuspunkter även om vi ännu inte rusar åstad för att köpa indiska aktier.

Efter eurons kraftiga försvagning mot dollarn har valutarelationen Euro/USD som väntat stabiliseras runt 1,07 till 1,08, vilket överfört till svenska förhållanden medfört ett pris för en dollar om 8,60 -8,70. Som tidigare utesluter vi inte möjligheten att en dollar kommer kosta över 9 kronor.

Detta kräver dock en markant försvagning av euron och vi tycker oss istället skönja en begynnande förstärkning av euron, vilket får ett pris om 9 kronor att framstå som osannolikt.

Fallet i guld från 1170 till under 1070 dollar förstörde brutalt den mödosamma sommar- och höstuppgången. Kortsiktigt kan guld mycket väl studsa uppåt, men då guld sällan går åt samma håll som börskurserna så tror vi snarare att fortsatt nedgång ligger i korten under december månad.

Indien
Indien

Föregående veckas prognos för olja var att det svarta guldet föreföll befinna sig i en lång och utdragen bottenfas där priser ned mot 40 dollar inte kunde uteslutas. Priset har varit nere och testat av 42,5 dollar och prognosen har därmed i det närmaste redan infriats.

Nedgången gör att det rycker en aning i köpnerven, men det är svårt att veta om oljan står inför en uppstuds eller kommer ”rulla över” nedåt och handlas till ännu lägre kurser. Vi låter bilden klarna ytterligare och hoppas kunna vara mer konkreta i nästa utgåva.

Vår bedömning om basmetallerna har varit att de sannolikt låg i bottenfaser och efterhand skulle börja se köpvärda ut. Så har inte blivit fallet utan det ser snarare ut som att vi får skjuta återhämtningen en bra bit in i framtiden.

Man får dock aldrig sluta bevaka tråkiga och nedåtgående marknader för det är här, som det förr eller senare, kommer uppstår verkligt intressanta lägen till goda affärer.

Lite beroende på hur man analyserar kursbilden av den svenska börsen har indexnivån mellan 1500 till 1520 punkter (OMXS30) nu utmanats 4-7 gånger utan att denna nivå på ett distinkt vis har passerats. Efter veckans snabba uppgång är börsen överköpt och slog liksom USA i taket under torsdagen.

En paus är därför sannolik, men därefter tror vi att Sverige i samklang med Europa och USA kommer göra ett seriöst försök att nå högre höjder. Slutsatsen är att vi är bekväma med vår prognos om ett positivt slut på börsåret och ser det som fullt möjligt med en uppgång till 1600 punkter (nu 1512), dvs. med 5-6%  före nyårsafton.

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto