Home > Veckobrev v.47 ”Har julrallyt redan börjat …?!”

Veckobrev v.47 ”Har julrallyt redan börjat …?!”

Den fråga vi ställde oss föregående vecka var om rekylen i Europa och Sverige var en så kallad hälsosam korrigering med naturliga vinsthemtagningar efter en stark period. Vi ansåg inte att svaret var självklart, men vår grundinställning var att den svenska börsen sannolikt hade mer att ge på uppsidan. En förnyad sväng uppåt kunde dock innebära ett bra säljläge även ur ett mer långsiktigt perspektiv.

Slutsatsen blev att vi var vaksamma avseende utvecklingen på de europeiska börserna och nogsamt bevakade valuta-, olje- och basmetallpriserna. Vår bedömning var dock att vi sannolikt bevittnade en hälsosam rekyl på den svenska börsen (OMXS30), varför vi valde att behålla vår målkurs om ca.1740 punkter (då 1628).

Nu har bilden klarnat och vi är bekväma med vår positiva börsprognos avseende 2017. Som vi skriver ovan har vi dock en mer försiktig syn när vi kommer in på det nya året särskilt om vi skulle få se euforiska tendenser, men vi tar ett steg i taget med fokus på årets avslutande sex veckor.

Börsen utvecklades starkt under gårdagen med en uppgång på 0,81 % och en något förbättrad volym. Uppgången har emellertid en mycket stark bias mot

konjunkturkänsliga bolag medan framförallt Bank, Bygg, H&M och Telia underpresterar. Dessa fyra branscher/bolag står för närmare 40 % av index, dvs. de väger lika tungt som hela verkstadssektorn så det är inte att undra på att den svenska börsen inte har orkat hålla jämna steg med ledstjärnan Tyskland. Det brukar vara karbonpapper mellan börsutvecklingen i Sverige och Tyskland, men den nuvarande differensen till Tysklands fördel är den största  på 10 år.

För att få ett julrally av större dignitet i Sverige behöver vi sålunda få se betydligt bättre bredd i uppgången. Med den press som bank etc. har utsatts för är det inte alls omöjligt att kurserna nu har fallit till sådana nivåer att fyndköparna snart gör sig redo, inte minst med tanke på att utdelningssäsongen relativt snart kommer börja hägra.

Ser vi på Europa är Tyskland uppenbart flockledaren med världens största biltillverkare, Volkswagen, i täten. Aktien föll med nästan 70 % i samband med den allmänna börsnedgången 2015 och på grund av den omfattande dieselskandalen. Efter två års ökenvandring, en riktigt stark delårsrapport och nyligen höjda prognoser så har VW stigit med 18 % på mindre än en månad.

Tyskland
Tyskland

Övriga europeiska börser visar också positiva livstecken. Spanien har dock inte lyckas bryta sin nedåtgående trend och Storbritannien fortsätter att röra sig sidledes.

För att vara bekväma med vårt positiva scenario var vi förgående vecka tydliga med att vi ville se att svagheten i Europa ebbade ut inom kort och att köparna ånyo tog kommandot. Vi har fått se just detta beteende och med överköptheten utvädrad och vinsthemtagningarna avklarade så finns det goda förutsättningar för en positiv avslutning på börsåret.

I USA fortsätter både den breda börstrenden (S&P 500) och Nasdaq (teknikbolagsbörsen)  att imponera. Dessa marknader har metodiskt strävat uppåt och nu verkar dessutom trenderna bli brantare och bägge index noterar ”all time highs”.

USA (S&P500)
USA (S&P500)

Detta styrker vår positiva syn på börsutvecklingen, men samtidigt vet vi att ett euforiskt beteende är typiskt för den avlutande delen i en lång och positiv börstrend. Eufori står inte på schemat i dagsläget, men det är viktigt att vara medveten om att eventuellt rusande kurser bör föranleda försiktighet istället för dess motsats.

Japan konsoliderar efter sin förväntade rekyl, men fortsätter att tillhöra våra favoriter. Kina och Hong Kong rör sig i symbios och bägge dessa börser uppvisar markant styrka. Även Indien rör sig uppåt efter en harmlös rekyl och Asien som helhet strävar envist vidare norrut.

Japan
Japan

Vi ville ha ned oljepriset mot 60 dollar för att se ett intressant köptillfälle. Vi fick nöja oss med ett tapp till 61 dollar och nu ser i första hand ett test av den senaste toppen runt 65 dollar plausibelt ut.

Våra kriterier för att behålla vår positiva syn på börsutvecklingen i Sverige med en målkurs på runt 1740 punkter (nu 1636) är intakta även om vi gärna ser mer bredd i en sannolikt kommande uppgång.

Nedgången skedde under måttlig volym och fångades upp av köparna med önskvärd tydlighet bara några procent ned. Europa indikerar vändning uppåt samtidigt som både Asien och USA visar stryka och därtill kommer stigande olje- och kopparpriser.

Sverige
Sverige

Som ett plus i kanten finns säsongsmönstret med ett möjligt julrally i korten. Ur ett mer långsiktigt perspektiv är vi bekymrad över börsutvecklingen, men 2017 har en god sannolikhet att avslutas positivt.

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto