Home > Veckobrev v.47 ” Psykologiskt viktiga indexnivåer …”

Veckobrev v.47 ” Psykologiskt viktiga indexnivåer …”

Även om börsutvecklingen globalt stundtals visat ett kraschliknande beteende tror vi inte att vi ser en global börskrasch framför oss utan bedömer att det mer handlar om en traditionell och kännbar korrigering. Vår grundinställning är dock att nedgången inte är överstånden utan att det efterhand sannolikt kommer mer på nedsidan.

Vi noterade föregående vecka att den svenska börsen liksom USA och Europa befann sig i ett avvaktande läge och letade efter tydlig riktning. Vi uteslöt inte alls att Sverige skulle kunna vissa förnyad styrka, men vår bedömning var att denna i så fall var av temporär karaktär.

Så sent som i slutet av september befann sig Sverige på treårshögsta och misslyckades två gånger med att bryta ut från sitt långvariga tradingintervall på uppsidan. Nedgångar har en tendens att komma oväntat och överraskande, marknaden snurrade runt på en femöring och föll på några veckor snabbt och brutalt från toppen till botten på intervallet.

När börsen i slutet av oktober var nere och testade av den kritiska bottennivån runt 1500 punkter inleddes en intensiv fyndköpsjakt som lyfte marknaden med strax över 5 %. Uppgångsfasen blev dock kortvarig och när index i mitten på november ånyo testade denna bottennivå resulterade detta bara i en motrekyl på marginella 1,5 % samtidigt som volymen var svag.

Sedan början av 2017 har botten runt 1500 punkter i det aktuella tradingintervallet testats minst 10 gånger och ovanstående kursrörelser innebar att det bildades en balanspunkt i botten på intervallet. En balanspunkt är en konsolideringsfas med minskande volatilitet, som inträffar vid psykologiskt kritiska kursnivåer och som indikerar att rörelsen ska fortsätta vidare i samma riktning.

Sverige OMXS30
Sverige OMXS30

När börsen pendlar i ett längre intervall uppstår en psykologisk dynamik där investerarkollektivet pendlar mellan hopp och förtvivlan. Man försöker hamna rätt i de snabba svängningarna och vill undvika att ”få gungan i bakhuvudet”. Ju mer osäker man blir om vart börsen ska ta vägen ju mer söker man efter en vägledning och ett pris som rör sig i en tydlig riktning, bildar en balanspunkt och sedan med kraft och volym faller under tidigare bottennivåer har förmågan att utlösa ett flockbeteende där investerarkollektivet springer åt samma håll. Från en psykologisk vinkel var det därför inte förvånade att den svenska börsen föll markant i måndags och tisdags.

Igår fick vi se en motrekyl på nästan 1,5 %, men volymen var inte imponerande. Det kan mycket väl komma mer på uppsidan, men det finns nu närmare två års volym köpta till högre kurser än dagens. Detta medför att det skapats ett massivt latent utbud på högre kursnivåer med placerare som gärna vill kliva av sina innehav om de får lite mer betalt. Sannolikheten är därmed hög att vi nu bara ser en tillfällig studs uppåt och att det efterhand kommer mer på nedsidan.

Den tyska börsen och breda Europaindex har ett utseende som till stor del påminner om Sveriges, men här skedde de nedåtriktade brotten av rådande tradingintervall redan tidigt i oktober och det var bl.a. denna negativa kursutveckling som fick den svenska börsen att rasa så kraftigt i oktober. Som i Sverige finns det även här närmare två års volym inköpta på kurser ovanför dagens nivåer och därmed ett stort antal möjliga säljare som väntar på en anständig möjligt att kunna sälja av sina positioner utan allt för stora förluster.

Tyskland DAX
Tyskland DAX

Beteendemönstret är annorlunda i USA där det inte har skett nedåtriktade utbrott från långvariga tradingintervall utan här ser vi istället klassiska trendbrott av långvarigt positiva trender. Motrekylen efter den första nedgångsvågen i oktober var så kraftfull att det nästan såg som om S&P 500 och Nasdaq bara upplevt tillfälliga utskakningar, men styrkan varade inte länge och bägge börserna balanserar nu vid bottennivåerna från oktober. Här är det inte alls förvånade att det sker fyndköpsjakt med något stigande kurser. Vi tror dock att styrkan är tillfällig med hög sannolikhet för vidare nedgång.

USA S&P 500
USA S&P 500

Den svenska börsen är rimligt värderad och direktavkastningen på höga nivåer, men det var nedgångarna i USA och Europa som drog med sig Sverige nedåt i oktober och fortsatta fall på dessa marknader kommer påverka Sverige negativt.

Om inte USA, Europa och Sverige inom kort, samfällt och med kraft och volym vänder tydligt uppåt ser vi en hög sannolikhet att alla dessa börser kommer fortsätta trenda nedåt. Som tidigare anser vi därför att det sannolikt är klokt med god likviditet för att ha torrt krut till förfogande när de verkligt intressanta köptillfällena så småningom kommer yppa sig.

Detta är det sista veckobrev som undertecknad har nöjet att skriva för Tradingportalens räkning. Som tidigare ägare tillsammans med vapendragaren Tony Ugrina önskar vi de nya ägarna Investoo Ltd lycka till,  ser fram emot att Tradingportalen lyfts till nya höjder och tackar alla våra trogna läsare.

 

 

 

 

 

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto