Home > Veckobrev v.48 ”Europa och USA leder börsen uppåt …!”

Veckobrev v.48 ”Europa och USA leder börsen uppåt …!”

Våra kriterier för att behålla vår positiva syn på börsutvecklingen i Sverige med en målkurs på runt 1740 punkter (då 1636) var intakta föregående vecka även om vi gärna såg mer bredd i en sannolikt kommande uppgång.

Vi noterade att nedgången skett under måttlig volym och fångades upp av köparna med önskvärd tydlighet bara några procent ned. Europa indikerade vändning uppåt samtidigt som både Asien och USA visade stryka och därtill kom stigande olje- och kopparpriser.  Som ett plus i kanten fanns säsongsmönstret med ett möjligt julrally i korten. Ur ett mer långsiktigt perspektiv var vi bekymrade över börsutvecklingen, men 2017 hade en god sannolikhet att avslutas positivt.

Den fråga vi ställde oss i föregående publikation var om rekylen i Europa och Sverige var en så kallad hälsosam korrigering med naturliga vinsthemtagningar efter en stark period. Vi ansåg inte att svaret var självklart, men vår grundinställning var att den svenska börsen sannolikt hade mer att ge på uppsidan. En förnyad sväng uppåt kunde dock innebära ett bra säljläge även ur ett mer långsiktigt perspektiv.

Nu har bilden klarnat och vi är bekväma med vår positiva börsprognos avseende 2017 även om vi sänker ribban ett snäpp. Som vi skriver ovan har vi dock en mer försiktig syn när vi kommer in på det nya året särskilt om vi skulle få se euforiska tendenser, men vi tar ett steg i taget med fokus på årets avslutande veckor.

Börsen utvecklades starkt under gårdagen med en uppgång på 0,75 %, men volymen imponerade inte. Det klart positiva var dock att bredden i uppgången var bättre än på länge där Bank, Bygg (Skanska) och H&M alla presterade starkt. Med den press som ovanstående bolag/branscher har utsatts för är det fullt möjligt att kurserna har kommit ned till sådana nivåer att även inbitna värdeinvesterare ser attraktiva köplägen inte minst med tanke på att utdelningssäsongen rycker allt närmare.

Vår observation att den tyska börsen är flockledaren i Europa stämmer inte för tillfället utan nu börjar Europa som helhet visa framfötterna efter den senaste tidens svaghet. Breda Europaindex är relativt sett något starkare än Tyskland och Frankrike, Holland och Spanien sticker ut på den positiva sidan. Den sistnämnda börsen verkar efter runt sex månaders långsamt traskande på nedsidan äntligen flagga för ett trendbrott, då den värsta inhemska turbulensen förefaller ha avtagit.

Europa
Europa

För att vara riktigt bekväma med vårt positiva scenario har vi velat se tydliga indikationer på att svagheten i Europa var av tillfällig karaktär och nu ser vi att köparna ånyo tar kommandot. Överköptheten är sålunda utvädrad och vinsthemtagningarna avklarade, varför det finns goda förutsättningar för en positiv avslutning på börsåret.

Både den breda börstrenden (S&P 500) och Nasdaq (teknikbolagsbörsen) strävar envist norrut och nu blir dessutom trenderna bli brantare med kontinuerliga ”all time highs”. Som vi noterat tidigare styrker detta beteende vår positiva syn på börsutvecklingen, men samtidigt vet vi att ett euforiskt beteende är typiskt för den avlutande delen i en lång och positiv börstrend. Det är utomordentligt viktigt att vara medveten om att rusande kurser i detta skeende är ett varningstecken som bör föranleda försiktighet även om vi ännu inte ser tecken på eufori.

USA
USA

Japan tillhör fortfarande våra favoriter, men konsoliderar efter en snabb nedgång och en svagare dollar. Kina har fått vidakännas en tydlig rekyl efter utökade kreditrestriktioner medan Hong Kong är stabilt och metodiskt strävar uppåt.

Vi förväntade oss en uppgång för oljepriset mot den senaste toppen runt 65 dollar. Priset har nuddat 64 dollar och visar trötthetstecken, varför vi tror att oljan har nått en (tillfällig) topp. Koppar och zink har rekylerat tydligt de senaste två dagarna. Vi är inte oroliga för trendbrott, men en period av sidledes rörelse ligger i farans riktning.

Trots positivare börser har guld, som vanligtvis rör sig åt motsatt håll, försiktigt strävat något uppåt. Guldpriset har inte sett så här intressant ut de senaste fem åren och det förefaller som om större aktörer metodiskt bygger upp positioner inför ett framtida negativt börsklimat.

Guld
Guld

Vi har nu fått se mer bredd på den svenska börsen även om volymutvecklingen är smått medioker. Den underliggande världskonjunkturen visar inga svaghetstecken utan utvecklas istället bättre än förväntat, varför det bör finnas viss potential kvar i verkstadssektorn.

Sverige
Sverige

Bank har definitivt möjlig lyftkraft, Europa visar framfötterna och i USA börjar kursuppgångarna accelerera.  Som ett plus i kanten finns säsongsmönstret med ett klassiskt julrally i korten. Vi tror därför att den svenska börsen (OMXS30) kan nå upp till och kanske även förbi den senaste toppnoteringen vid 1682 punkter (nu 1620) före årsskiftet. Ur ett mer långsiktigt perspektiv är vi dock bekymrad över börsutvecklingen, men 2017 har som sagt en god sannolikhet att avslutas positivt.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto