Home > Veckobrev v. 48 ”Kommer Kina hämma ett julrally..?”

Veckobrev v. 48 ”Kommer Kina hämma ett julrally..?”

Vår konklusion föregående vecka var att den svenska börsen har utmanat indexnivån mellan 1500 till 1520 punkter (OMXS30) ett antal gånger utan att denna nivå på ett distinkt vis har passerats.

Sverige
Sverige

Efter den snabba uppgång veckan innan var börsen överköpt och en paus var därför sannolik, men därefter var vår bedömning att Sverige i samklang med Europa och USA skulle göra ett seriöst försök att nå högre höjder.

Torsdagens stängning innebär att vi på tiondelarna när ligger på samma indexnivå som för en vecka sedan och drar vi ut tidsperspektivet något ytterligare kan vi notera att börsen befinner sig mycket marginellt över nivån för en månad sedan.

Marknaden har sålunda rört sig i huvudsak sidledes under november, vilket vi ser som ett positivt beteendemönster som innebär att börsen kraftsamlar inför en juluppgång. Mer om detta i slutet av texten, men först en global överblick.

Nattens nedgång i Kina på över 5 % i samband med sjunkande industrivinster är naturligtvis en hämsko även om vi inte förväntar oss någon dramatisk negativ effekt på dagens svenska börsutveckling på grund av detta.

Japan trendar uppåt, men har vissa problem nu när kursnivåerna börjar närma sig sommarens toppnivåer, Indien visar tecken på att bottna ut, Sydkorea visar framfötterna medan Hong Kong, Singapore och Taiwan släpar efter. Asien ger oss därmed inget stöd för vår positiva syn på den svenska börsen, men vi är nöjda om regionen kan förhålla sig rimligt stabil.

Europa
Europa

I USA (S&P 500) innebär fortfarande den hårt befästa utbudsnivån mellan 2080 -2120 punkter ett tydligt hinder. Vi ser det fortfarande som sannolikt att USA strävar mot toppnivåerna från i somras och det är inte märkligt att USA har svårigheter med att forcera säljmotståndet på ovansidan. Det hade istället varit remarkabelt om S&P 500 inte tvekade runt denna nivå.

Marknaden pendlade runt 2100 punkter i runt åtta månaders tid innan den föll handlöst under fyra dagars tid i slutet av augusti. Vi människor har en utpräglad motvilja mot att vilja ta förluster och upplever det betydligt mer obehagligt att realisera en förlust jämfört med den lustfyllda känslan som det innebär att realisera en vinst.

När S&P 500 nu nått upp till en nivå där den tidigare harvat i mer än åtta månaders tid är det på gränsen till naturlagsbundet att det kommer fram säljare som vill kliva av sina så nyligen starkt förlustbringande positioner med inga eller små förluster. Vi ser därför ingen anledning att ändra vår försiktigt positiva syn på den amerikanska börsen utan ser det mer som en tidsfråga innan S&P 500 bryter igenom uppåt mot högre höjder.

Den marknad som ser i särklass bäst ut är Europa där de flesta länder visar styrka och där fortsatt uppgång är sannolik. Grekland och Portugal ligger dock i bakvattnet. Italien, Schweiz och Spanien strävar uppåt medan Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Storbritannien och framförallt Tyskland visar framfötterna.

Positiva konjunktursignaler, en svag Euro och en påtagligt expansiv centralbank i kombination med ett gynnsamt säsongsmönster ger starkt understöd till fortsatt uppgång inte minst när Europa som helhet har konsoliderat inför en uppåtgående fas i mer än en månads tid.

USA
USA

Det har hänt mycket litet på valutafronten förutom en marginell försvagning av valutarelationen Euro/USD till 1,06, vilket överfört till svenska förhållanden medfört att en dollar nu kostar något över 8,70. Kronan kan försvagas ytterligare mot dollarn förutsatt att även euron gör detsamma, men vi har svårt att se att en svensk krona i närtid har möjlighet att passera nio kronor.

Guld går sällan åt samma håll som börskurserna, varför fortsatt nedgång till nya lägstanivåer är ett sannolikt scenario under december månad.

Oljepriset var nere och testade av 42,5 dollar innan Saudiarabiens utspel resulterade i en modest uppstuds. Som tidigare är det svårt att veta om oljan står inför en rörelse uppåt eller kommer ”rulla över” nedåt och handlas till ännu lägre kurser. ”When in doubt – stay out”. Vi låter sålunda bilden klarna och inväntar tydligare signaler från marknaden.

Vi var klart negativa till basmetallerna för en vecka sedan, men om ryktena om kinesiska åtgärder för att stötta metallmarknaden är sanna och nuvarande rörelser uppåt visar sig underbyggda kan det finnas skäl att ändra vår uppfattning. Basmetallerna har dock haft så många tjuvstarter att vi är luttrade, men vi utesluter naturligvis inget scenario även om vill invänta mer information.

Guld
Guld

Trots nattens kinesiska börsnedgång är vi fortsatt komfortabla med att upprepa samma ljusa prognos som föregående vecka och detta beror framförallt på vår positiva syn på Europa. Vi ser det sålunda som fullt möjligt med ett julrally på den svenska börsen (OMXS30) och en uppgång till 1600 punkter eller däröver (nu 1522), dvs. med 5 % eller mer före nyårsafton.

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto