Home > Veckobrev v. 48 ”Starka trender, men överköpta marknader…”

Veckobrev v. 48 ”Starka trender, men överköpta marknader…”

Föregående torsdag presenterades inköpschefsindex från Japan, Kina, Tyskland, EMU och USA och veckan avslutades med att chefen för den europeiska centralbanken höll tal i Frankfurt. Förutsatt att denna kanonad av siffror och information inte innebar nya besvikelser såg vi goda förutsättningar för positiva börser på global basis och en möjlig uppgång för den svenska börsen (OMXS30) mot 1500 punkter före årsskiftet. 

Sverige
Sverige


Nästan samtliga inköpschefsindex landade dock på nedsidan och medförde en mindre börsrekyl, men de duvaktiga tongångarna från ECB-chefen Mario Draghi vägde upp detta med råge och en oväntad räntesänkning i Kina plus överraskande starka konjunktursignaler från Tyskland gav riskaptiten ett rejält näringstillskott och den svenska börsen har redan hunnit en bra bit mot ovanstående målkurs.

Efter att börsen under nästan tre veckors bitit sig fast runt årshögsta och bildat en klassisk balanspunkt (köpare och säljare var i balans och börsindex uppvisade bara marginella svängningar) så var manegen klippt, putsad och psykologiskt krattad för en mer substantiell rörelse.

För att flocken ska börja springa i samma riktning behövs det dock en eller flera externa katalysatorer som skapar samstämmighet om den kommande utvecklingen och de ovanstående oväntat positiva signalerna fyllde just denna funktion.

Detta innebär att marknaden har ändrat sitt beteende och övergått från att i huvudsak röra sig sidledes till att ha etablerat en positiv trend. I det kortsiktiga perspektivet så har dock Sverige och Tyskland rört sig för fort uppåt och dagens rekyl i Sverige är därför inte oroande framförallt som bara Sverige visar minustecken, men varken USA eller Tyskland.

Tyskland
Tyskland

Om vi tittar österut har rusningen uppåt på den japanska börsen stannat av efter den valutadopning som skapades i samband med en senarelagd momshöjning och löften om nya ekonomiska stimulanser. Veckans vinnare är istället Kina där den kinesiska centralbankens räntesänkning lär följas av flera sänkningar med hänsyn till avtagande tillväxt och sjunkande bostadspriser i flera regioner.

På bara fyra dagar har börsen stigit med sju procent och den underliggande börstrenden är påtagligt stark även om uppgången kortsiktigt gjort marknaden överköpt.

Indien fortsätter som tidigare att trenda uppåt under ordnade former, men vi tycker att Hongkong, Sydkorea och Singapore ser mer spännande ut. Studerar vi ett index över de 50 största bolagen i dessa tre länder plus Taiwan indikerar detta att Sydostasien samlar kraft för en kommande uppgång

Med risk att vara tjatig tycker vi fortfarande att det är för tidigt att vara offensiv på köpsidan avseende Ryssland och vill se en tydligare bottenformering för att bli övertygande om att denna marknad befinner sig i köpzonen. Vi tror att denna formation är under bildande, men läget måste få klarna och utkristalliseras.

Den breda amerikanska marknaden gnager sig under mycket lugna former sakta uppåt. Denna lågvolatila trend indikerar underliggande styrka även om vi tror på någon dramatisk rörelse på uppsidan.

Vår bedömning föregående vecka var att Tyskland skulle kunna forcera den mycket tunga utbudsnivån vid 9400 punkter och därmed vara på väg mot toppnoteringarna runt 10 000 punkter som uppnåddes i början av juni. Även om vi identifierade denna möjlighet är vi positivt överraskade och förvånade att potentialen i det närmaste infriats efter bara en vecka.

Asien
Asien

Tyskland har nu äntligen dragit på sig ledartröjan igen och visar en helt annan kraft än Frankrike, Italien och Spanien. Nu vore det dock märkligt om inte den tyska börsen stannade upp och blev utsatt för vinsthemtagningar. Den underliggande basformationen, dvs. det volatila intervall som varit i kraft ända sedan hösten 2013 indikerar emellertid att det efterhand kan finnas betydligt mer på uppsidan.

Precis som i Sverige har den tyska börsen ändrat sitt beteende och övergått från att i huvudsak röra sig sidledes till att ha etablerat en positiv trend uppåt.

De tyska styrkebeskeden innebär att euron stärkts mot dollarn och vi ser till och med ett embryo till trendbrott, vilket även skulle stärka den svenska kronan mot dollarn.  På råvarusidan har guldet brutit ned från sitt långa tradingintervall, men har rekylerat upp så markant att frågan om vi bara bevittnar en falsk säljsignal fortfarande är aktuell.Bilden är fortfarande oklar men sannolikheten har ökat ytterligare något att guldet kan ha fallit färdigt och är på väg uppåt igen.

Lågvolatila nedtrender kan vara påtagligt envisa, vilket nedgången för oljepriset tydligt visat. Oljepriset är dock nere på 2009 års nivåer och vi blir inte förvånade om en stabilisering är på gång även om det sannolikt är väl tidigt att bli optimistisk. Basmetallerna har tråkig period bakom sig och vi är ännu inte överdrivet intresserade av att ställa oss på köpsidan även om zink så sakteliga börjar se spännande ut.

Som vi noterat ovan ligger nu den svenska börsen i en positiv primärtrend. Onsdagens rekyl under låg volym tillmäter vi ingen större betydelse utan ser denna som en effekt av fullt naturliga vinsthemtagningar. Lutningen på trenden har dock ånyo blivit väl brant och den svenska börsen rör sig nu i en tydlig och dock inte fullkomlig symbios med Tyskland.

Guld
Guld

Vi tror att bägge dessa marknader behöver vila/pausa/konsolidera/rekylera och när sedan Tyskland är moget för en ny fas uppåt kommer lillebror Sverige hänga med uppåt. Vi behåller vår målkurs om 1500 punkter (OMXS30), (nu 1457) men blir inte alls förvånade om vi anser oss nödgade att höja denna före årsskiftet.

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto