Home > Veckobrev v. 49 ”Tyskland driver börsen uppåt..!”

Veckobrev v. 49 ”Tyskland driver börsen uppåt..!”

I föregående publikation noterade vi att USA var överköpt, men att Asien repade sig, Europa samlade kraft, oljan och basmetallerna visade styrka, guld föll och att börsen befann sig i sin säsongsmässigt starkaste period.

Sverige
Sverige

Vi var inte riktigt lika sturska i vår slutsats som den föregående veckan, men såg dock ingen anledning att ändra på vår positiva syn rörande den svenska börsutvecklingen och trodde att börsåret mycket väl kunde sluta i tydlig dur förutsatt att Europa visade framfötterna och äntligen fick fart på uppsidan.

Just det sistnämnda har skett innevarande vecka, dvs. Europa med Tyskland i spetsen har sett en kursexplosion på uppsidan, vilket både har rationella men även tydligt psykologiska orsaker i form av finansiellt flockbeteende.

Detta beteende på de finansiella marknaderna uppstår i emotionellt laddade situationer, dvs. när det inträffar kraftiga prisrörelser som gör människor antingen upprymda eller rädda. En accelererande prisrörelse i slutfasen av en längre negativ eller positiv trend eller ett tydligt utbrott uppåt eller nedåt från ett långvarigt intervall är effektiva katalysatorer för flockbeteende.

Detta emotionella och nästan nedärvda beteende har absolut inte minskat utan istället ökat på dagens globala, informationsintensiva och lättillgängliga marknader där investerarkollektivet ofta rör sig unisont och springer åt samma håll.

Vår bedömning de senaste veckorna av framförallt Tyskland, men även Europa som helhet har varit att dessa marknader befann sig i ett mycket intressant psykologiskt läge där en extern positiv katalysator kunde få Tyskland att äntligen bryta upp, över och förbi den utomordentligt svårforcerade utbudsnivån vid 10 800 punkter, röra sig snabbt uppåt och etablera en positiv trend.

Tyskland
Tyskland

Den utlösande faktorn blev dock inte den förväntade. Vår tro var att starkare konjunkturdata än väntat skulle bli den utlösande variabeln, men istället blev det paradoxalt nog det negativa utfallet i det italienska valet som fick kapitalet att flöda till de europeiska börserna.

Marknaden var tveklöst inställd på ett negativt utfall och när något kaos eller politisk oro inte manifesterades fanns det en mängd kapital på sidlinjen som behövde placeras. Sannolikt fanns det ett stort antal placerare som förutom det amerikanska presidentvalet velat avvakta både det österrikiska och det italienska valet och som nu helt enkelt varken ville eller kunde står utanför börsen längre.

Därtill kan vi addera att börsen befinner sig en säsongsmässigt positiv period, ett stabilt oljepris, positiva börser i Asien och ”all time high i USA. Sist men inte minst gav torsdagens mjuka budskap från den Europeiska Centralbanken; att man står redo att utöka köpen av obligationer igen om de finansiella eller ekonomiska förutsättningarna skulle förändras till det sämre, framförallt de indextunga bankaktierna rejäl skjuts på uppsidan.

Tyskland har nu stigit med 7,5 procent på fem dagar och den långvariga och utdragna bottenfasen är definitivt bruten. Samma slutsats gäller i det närmaste även för Europa som helhet där inte minst Frankrike, Italien och Spanien har följt Tyskland i fotspåren. Vi tror inte uppgången är över utan att en mer stabil och normaliserad trendmässig uppgång nu kan ta vid efter veckans flockbaserade kursexplosion.

Den breda amerikanska marknaden har under innevarande år i långa perioder legat stilla/rört sig sidledes för att därefter avlösas av snabba och kortvariga uppgångar. Efter presidentvalet kom just en sådan rörelse på uppsidan, men rekylen blev mycket grund och modest och varade bara i fem dagar innan S&P 500 i onsdags kraftfullt och bestämt noterade ett tydligt ”all time high”. Även om vi inte ser samma potential i USA som Europa indikerar beteendet att det med stor sannolikhet efterhand finns mer att hämta på uppsidan.

USA
USA

Asien har efter sin svacka i samband med valet i USA nu återhämtat sig på allvar. Vår favoritbörs Kina har dock backat något den senaste veckan medan Indien har bekräftat sin bottennotering efter det tidigare fallet på 10 %.

Detta medför att vi ändrar inställning till denna marknad från neutral till positiv. Även Sydostasien och då främst Singapore, Sydkorea och Taiwan strävar vidare uppåt medan Hong Kong ligger kvar i bakvattnet. Japan har noterat årshögsta och Ryssland har haft en utomordentligt stark börsutveckling den senaste tiden.

Sammanfattningsvis rör sig därmed världens börser för första gången på länge sig unisont uppåt, men bortsett från USA har de flesta marknaderna en bra bit kvar till toppnivåerna från inledningen av 2015. Vi har kontinuerligt uttryckt en positiv uppfattning om börsutvecklingen sedan juli, vilket har varit en helt korrekt slutsats, men det är först nu som vi ser en genuin och samfälld global börsuppgång.

Den nuvarande uppgångstakten är givetvis ohållbar förutom i det kortsiktiga perspektivet. Däremot tror vi på vidare uppgång om dock inte i samma takt och tempo. Vi höjde nyligen ribban för den svenska börsen (OMSS30) från 1520 till 1540 punkter. Börsen stängde under gårdagen på 1520,15 och vi tar nu ett steg till, höjer rejält och siktar på 1580 -1600 punkter även om vi lär få vänta in det nya året innan denna uppgång kan bli verklighet.

Indien
Indien

 

 

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto