Home > Veckobrev v. 5 ”Börsen utmanar toppnoteringen från 2016…!”

Veckobrev v. 5 ”Börsen utmanar toppnoteringen från 2016…!”

Vid föregående publikation var rapportperioden i sin linda och vi ville att krutröken skulle lägga sig och bilden klarna innan blev mer distinkta i vår marknadssyn.

Sverige
Sverige

Med brasklappen att den förväntade vinsttillväxten inte ställdes på huvudet behöll vi dock vår positiva syn på börsutvecklingen och grundade detta på allt mer positiv internationell konjunkturdata, starka basmetaller, stabilt oljepris, måttligt stigande räntor, positiva trender på de flesta av världens börser och siktade på 1600 punkter för OMXS30.

Den svenska börsen domineras av verkstadsbolag, banker samt H&M, Telia och Ericsson och inför rapportperioden hade framförallt verkstads- och råvarubolagen rejäla uppgångar i ryggen med värderingar som i vissa fall kunde betraktas som utmanande.

Det återstår några viktiga rapporter bland storbolagen, men tillräckligt många bolag har visat upp böckerna för att vi ska få en bra överblick och det ser klart anständigt ut. Nordea, SEB och Swedbank (SHB rapporterar den 8/2) har alla överraskat positivt.

På verkstadssidan är bilden lite mer splittrad där Alfa, Atlas, Sandvik, Volvo visat styrka medan Assa, SKF men framförallt Autoliv och Gränges inte lyckades leva upp till förväntningarna. Ericsson och Telia rapporterade i enlighet prognos medan H&M däremot gladde marknaden ordentligt.

Om vi studerar hur storbolagsindexet OMXS30 reagerat på de sammanlagda kursrörelserna framträder en klart positiv bild. Den svenska börsen uppvisar en positiv dynamik och ett underliggande köpintresse.  Under första hälften av december såg vi en snabb och kraftfull uppgång med stigande volymer. Denna fas varade i sju dagar och följdes av långsam och modest rekyl under en månads tid där marknaden fick behålla en stor del av den förutvarande uppgången.

USA
USA

Under föregående vecka tog börsen på bara två dagar tillbaka den nedgång som tagit en månad att avverka och testade av toppnivån från december. Det kaos som Trump orsakade med sin invandringspolitik skapade därefter en kortsiktig nervositet/rekyl, men nu utmanar börsen ånyo decemberhögsta. Uppgången har skett i symbios med positiva rapporter och påtagligt stigande volymer, varför vi tror att en ny rörelse uppåt är i antågande. Mer om detta i slutsatsen, men först en global utblick…

I USA har hittills 74 % av de rapporterande bolagen överträffat vinstförväntningarna och 50 % den prognosticerade omsättningen. Trots detta fortsätter den breda amerikanska marknaden (S&P 500) sin stillsamma ökenvandring med en extremt låg volatilitet. Det är ett ovanligt och märkligt beteende framförallt under en rapportperiod och vår förklaring är att president Trumps kaosartade maktutövning lägger en våt filt över investerarkollektivets köpbenägenhet.

Som vi noterat tidigare är det sällan man ser ett sådant törnrosaliknande tillstånd. Den psykologiska dynamiken skapar dock förutsättningar för en kommande rörelse som kan bli smått explosiv till sin natur och vi tror att denna – trots Trump – kommer att ske på uppsidan.

Europas ledande industrination, dvs. Tyskland är inte kursmässigt mycket roligare än USA även om denna börs uppvisar snäppet större svängningar. Vår bedömning av den kommande kursutvecklingen är snarlik den för USA. Tyskland korrigerar dock fortfarande den branta lutningen på kurstrenden som inträffade i samband med den hastiga uppgången som skedde i december, men när denna snart är överstånden kan mycket väl USA och Tyskland röra sig uppåt i symbios.

Tyskland
Tyskland

Övriga större nationer i Europa såsom Frankrike, Storbritannien och Spanien uppvisar däremot en delvis annan bild där dessa börser har haft en tydlig om än måttlig rekyl och ser ut att redan nu vara mogna för en uppgångsfas. Vi tror dock att dessa marknader snällt får invänta positivare tendenser från USA och Tyskland för att få erforderlig assistans att lyfta.

Sydostasien med Hong Kong i spetsen strävar norrut om dock i lugnt tempo. Japan brottas med en försvagad dollar, men denna försvagning ser ut att vara på upphällning, vilket i så fall kommer gynna Nikkei 225. Kina har inte lyckats lyfta utan fortsätter sin bottenformering som nu varat över ett år. Indien trendar däremot tydligt uppåt med siktet inställt på toppkurserna 2015.

Ser vi på basmetallpriserna så fortsätter inte minst aluminium att visa styrka och har nu tydligt brutit den nedåtgående trenden som varit i kraft ända sedan 2011. Samma analys gäller för koppar medan zink som tidigare envist fortsätter att sträva uppåt.

Efter ett synnerligen svängigt 2016 har oljepriset inlett 2017 med en mycket lugn utveckling med en svagt positiv underton och utifrån ett tekniskt perspektiv ser det ut som en kraftsamlingsfas inför ett uppgångsförsök mot 60 dollar och däröver (nu 56.80).

Olja
Olja

Med merparten av rapportsäsongen bakom oss är vi klart bekväma med att upprepa vår positiva syn på börsutvecklingen. Det främsta hotet mot denna utveckling är oväntade utspel från Donald Trump, men fortsatt starka konjunktursiffror, höjda utdelningar, trendande basmetaller, ett oljepris som laddar för uppgång, lugnare tendenser för både dollarn och långräntorna medför att vi fortsatt siktar på 1600 punkter för OMXS30 (nu 1551).

 

 

 

Taggar:
EU
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto