Home > Veckobrev v. 5 ”Marknaden skakar hand med verkligheten”…

Veckobrev v. 5 ”Marknaden skakar hand med verkligheten”…

Sverige
Sverige

Vi konstaterade föregående vecka att det fanns ett stort antal osäkra faktorer att ta hänsyn till vid en bedömning av den kommande börsutvecklingen där den Europeiska Centralbankens agerande tillhörde den allra viktigaste.

Därtill kom oljeprisets utveckling och utfallet av rapportperioden. Som lök på laxen visade börserna svaghetstecken i USA och divergerade därmed påtagligt mot Europa där marknaderna inte hade visat så tydlig stryka på länge.

Den stora positiva förändringen är naturligtvis de större än väntade finansiella stimulanserna från Mario Draghi som fick börserna i Europa att jubla av lycka. Med stöd av hittills övervägande positiva bokslutsrapporter i Sverige har vi en stark börsvecka bakom oss med snabbt stigande kurser. Trenden har dock blivit nästan vertikal och marknaden därmed överköpt och i behov av trendanpassning.

I rapportperioder med ett flöde av ny och essentiell formation är det fundamenta och förväntningar som styr, varför en akties förutsättningar kan ändras momentant med dramatiska prisrörelser som följd.

Trots uppdrivna kurser har framförallt verkstadssektorn lyckats överraska positivt med i det närmaste euforiska uppgångar i t.ex. Electrolux och Sandvik, vilket låg utanför förväntansbilden.

I Europa har framförallt Tyskland visat en imponerande styrka och bröt igenom den tidigare så svårforcerade utbudsnivån runt 10 000 punkter som skör grafit för att därefter rusa vidare med 8 %. Dow Jones och S&P 500 ligger däremot kvar vid samma nivåer som i början av november och har under påtagligt volatila former rört sig sidledes under snart tre månader.

USA
USA

Den primära börstrenden är fortfarande intakt, men för att känna oss bekväma med situationen vill vi snart se underliggande styrka, vilket de hittillsvarande boksluten i USA inte har bidragit till.

Efter Draghis besked föregående torsdag föll Euron till en ny bottennivå mot dollarn och hamnade därmed på tioårslägsta. Den nedåtriktade trenden har nu en sådan brant lutning att falltakten definitivt inte är uthållig och de senaste dagarna har vi kunnat bevittna en tydlig motrekyl.

Det är för tidigt att säga om vi har nått en bottennivå för Euro/USD, men en sådan utveckling ligger definitivt inom det möjligas ram.

Nedgången i oljepriset blev panikartad i början av året och vi avvaktade en omslagsrörelse som skulle ge oss en tydlig indikation på att ett bottenläge verkligen hade etablerats. För två veckor sedan vände oljan upp med över 6 %, vilket var en tillräckligt stor och kraftig rörelse för att förändra den negativa psykologin.

Vi skulle helst ha velat se några dagar i följd med stigande pris för att känna oss helt bekväma med karaktärisera 46 dollar som en bottennivå. Detta scenario förverkligades dock inte utan oljan började backa redan efter andra uppgångsdagen och vi ansåg föregående vecka att det därför inte alls var omöjligt att priset kunde testa av bottenläget och till och med notera ett nytt lägstapris, men vi såg en klart god sannolikhet att oljan trots allt var i färd med att etablera en bottenfas.

Oljan har nu under tio dagar tid lyckats hålla sig ovanför sitt bottenläge och nivån vid 50 dollar är minst sagt besvärlig att passera, men ett studium av beteendemönstret ger en god sannolikhet att oljan inom kort mycket väl kan överraska på uppsidan med en uppgång på 10-20 %.

Olja
Olja

Som väntat har det latenta utbudet runt 1300 dollar för guldpriset dämpat stegringen. Guldet har emellertid inte lyckats behålla större delen av sin uppnådda uppgång, varför bilden ändrats till det sämre och vi justerar vår positiva syn till neutral och låter läget utkristalliseras.

Vår prognos var att nivån mellan 19-20 dollar skulle bli en rejält tuff utmaning för silverpriset. Priset nådde i denna uppgångsfas upp till 18,50, men har liksom guld rekylerat så pass markant att vi även här nödgas ändra vår tidigare positiva syn.

Våra slutsatser om Asien är nästan identiska med föregående veckas. I Kina framstår en tids sidledes rörelse som sannolik, medan Indien visar styrka och trendar uppåt. Hong Kong, Singapore och Taiwan visar fortsatt positiva mönster och tillhör de internationella marknader där vi ser störst potential.

Vi är bekymrade över den svaghet som USA börserna uppvisar och de långsiktigt positiva trenderna utmanas nu även om de fortfarande är intakta. En svagare dollar och ett högre oljepris kan ge USA ny råg i ryggen, men om den svaga tendensen fortsätter med ett brott av december månads bottennivåer blir det svårt för Europa och Sverige att hålla emot.

Vi har dock svårt att se några större svaghetstecken i Tyskland och i Europa generellt förutom en överköpt tendens, varför bilden blir något splittrad. Vi behåller vår positiva grundsyn på den svenska börsen, men tror att trendens lutning behöver justeras till en mer hållbar riktning.

Euro/USD
Euro/USD

Detta kan mycket väl ske under lugna, ordnade och trivsamma former (konsolidering/ sidledes rörelse) men det vore oklokt att utesluta att en anpassning kan ske genom ett mer kännbart och smärtsamt sätt, dvs. via en klassisk rekyl på ett antal procent.

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto