Home > Veckobrev v. 5 ”Som en balettdansös i ett minfält…!”

Veckobrev v. 5 ”Som en balettdansös i ett minfält…!”

Börsläget är synnerligen intressant för närvarande, men samtidigt ovanligt komplicerat med en stor mängd samverkande faktorer. Addera därtill en ovanligt medioker rapportperiod och en rejäl dos psykologi så har vi en cocktail med en salig blandning av olika smaker och där man som placerare får försöka agera som en balettdansös i ett minfält.

Sverige
Sverige

Låt oss börja med att studera torsdagens börs för att belysa ovanstående. Index (OMXS30) flaxade upp och ned som ett berusat fågelfä. Stängningen blev påtagligt stark med plus 2,16 %, men index var under dagen nere på minus samtidigt som omsättningen (för en positiv dag) tillhörde en av de allra högsta sedan 2012!

Verkstadsbolagen hade en extremt stark utveckling med Sandvik, SKF, SSAB och Volvo upp mellan 6-12 %. JM föll däremot med över 10 %, Astra närmare 7 %, Stora över 6 % och H&M noterade årslägsta.

Den tyska börsen gick åt motsatt håll och slutade på minus 0,44 % efter att ha varit nere betydligt lägre. England däremot slutade på plus 1,08 % och Ryssland hela 6 % upp. USA kunde inte bestämma sig och pendlade ihärdigt mellan plus och minus för att till slut stänga på 0,15 %.

I Asien visade Japan svaghet (p.g.a. dollarns nedgång), medan Kina och Sydostasien var pigga och Indien kvar i tråkighetsträsket. Guld noterade årshögsta i symbios med pigga basmetaller (klart ovanligt) och oljan försökte passera sin senaste toppnivå utan att nå ända fram.

Tyskland
Tyskland

Addera därtill en mycket kraftfull uppgång för euron mot dollarn, vilket har skakat om valutamarknaden så pass mycket att man börjar tala om att räntehöjningen i USA kan ha varit ett misstag.

Låt oss nu backa ett steg och analysera de olika delarna…

Från bottenläget steg oljan med nästan 40 % sju dagar, tappade sedan närmare 11 % på två dagar och tangerade under dagen ånyo den senaste högstanivån. Vi skrev föregående vecka att vi inte var säkra på om oljan verkligen hade satt sin definitiva och långsiktiga botten, men att vi inte alls blev förvånande om detta visar sig vara fallet.

Det kan fortfarande vara så att vi bara bevittnar en upprekyl i nedtrenden och huruvida detta är fallet eller inte beror naturligtvis på om diskussionerna om produktionsneddragningar bara är ”mycket snack på liten verkstad” eller om det finns reella krafter bakom.

Ur ett beteendemässigt perspektiv ser dock sannolikheten god ut för en uppgång mot 40 dollar och däröver, men vill se en distinkt passage förbi 36 dollar för att våga peka med hela handen.

På valutasidan har Euro/Dollar pendlat runt 1.09 i tre månaders tid, men efter onsdagens svaga konjunktursiffror i USA kombinerat med uttalanden från högt uppsatta tjänstemän steg Euron till 1,12. I valutasammanhang är detta en drastisk och omskakade rörelse som tydligt ändrade det inbördes styrkeförhållandet mellan de två valutorna.

USA
USA

För svenskt vidkommande stärktes kronan från 8,60 till 8,40 mot dollarn, medan försvagningen mot euron innebar en ”uppgång” från 9,28 till 9,42. Svensk industri tappade sålunda konkurrenskraft mot USA men ökade densamma mot euroländerna.

Guld har gått utmärkt i år med en uppgång på närmare 9 %. Detta kan sättas i direkt samband med den motsatta utvecklingen för börserna och är därmed logiskt. Betydligt mer intressant är att de klassiska basmetallerna aluminium, koppar och zink samtliga visar klara utbottningstendenser och där framförallt zink signalerar för ett möjligt och positivt trendbrott förstärkt av en försvagad dollar.

Börsmässigt är utvecklingen definitivt inte lättolkad. Inte minst är USA svårt att få grepp om med S&P 500 som balanserar vid de tidigare bottnarna från augusti och december. S&P 500 framstår som en joker i leken där den  långsiktiga diagrambilden skapar obehag.

Ur ett mer kortsiktigt perspektiv kan dock USA mycket väl rekylera rejält på uppsidan. En sådan utveckling lär dock behöva starkt stöd av fortsatt oljeprisuppgång och att Europa och Kina rör sig åt samma håll.

Börsutvecklingen för Europas lokomotiv, dvs.  Tyskland är en påtagligt viktig pusselbit för det kommande börshumöret. Beteendemönstret påminner starkt om det på den svenska börsen, men med en positiv avvikelse. Den tyska börsen satte sin botten den 24/8 och har sedan dess testat denna bottennivå sju gånger, men till skillnad från i Sverige bröts inte denna bottennivå under januari utan Tyskland har visat mer styrka och stabilitet. Under torsdagen skedde just det sjunde bottentestet och om detta är en köpsignal eller en indikation på fortsatt nedgång är svårtolkat.

Den globala bilden är nu sådan att alla kan hitta skäl just för att deras uppfattning är korrekt och prognoserna varierar mellan härdsmälta till utmärkt köpläge. Det är dock ingen tvekan om att läget är svårbedömt och avhängigt utvecklingen av ett antal essentiella faktorer.

Zink
Zink

Ser vi specifikt på Sverige framträder en något annan och mer positiv bild. Det är verkstad och banksektorn plus Ericsson, H&M, Telia och ytterligare en handfull storbolag som styr utvecklingen. Gårdagens utveckling för verkstadsbolagen var så kraftfull att vi tror att botten är nådd för dessa och vi drar även samma slutsats för bankerna.

Börsens tre giganter Ericsson, H&M och Telia ger dock inget stöd för en positiv börsuppfattning och Sverige är i högsta grad påverkat av alla de omvärldsfaktorer som vi analyserat ovan. Denna divergens gör inte slutsatsen enklare, men när vi väger samman alla faktorer tippar vågskålen över åt det positiva hållet.

Vi tror dock inte att Sverige i ensamt majestät kan vandra uppåt, men ser däremot en god möjlighet att börsen har fått bottenkänning. Marknaden kan dock stå inför en period av fortsatt volatilitet och brasklappen är självklart att OMXS30 inte får falla under bottennivån från den 21/1 som ligger 4 % under dagens kursnivå. Lyckas sålunda USA, Tyskland och Kina stabilisera sig runt nuvarande kursnivåer samtidigt som oljan ger draghjälp tror vi att börsen mycket väl kan överraska på uppsidan.

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto