Home > Veckobrev v.5 ”Svårbedömda marknader …”

Veckobrev v.5 ”Svårbedömda marknader …”

Vi skrev föregående vecka att konjunkturoptimismen överträffade oron för ansträngda valutarelationer, stigande räntetendenser och uppskruvade värderingar. Börsuppgången i Sverige kunde mycket väl i ett kortare perspektiv till och med överraska på uppsidan, men vi befarade att 2018 kunde sluta tråkigare än året började.

Än så länge gled vi dock med uppåt och siktade som tidigare på 1680 -1700 punkter för OMXS30 (då 1643) eller mer (om rapporterna överraskade positivt).

Vi upplevde att vi nästan överdrev när vi skrev att de allra största och mest välanalyserade bolagen kan reagera med momentana rörelser på mellan plus/minus 10 % när boksluten publiceras.

Börsen är emellertid en plats där det osannolika har en ovanligt hög sannolikhet att kunna inträffa. Getinges nedgång på 10,45% (till samma kursnivå som våren 2006), Holmens tapp med 9,14 % under gårdagen medan Autoliv steg med 7,43 och Atlas som efter sin rapport först föll med över 4 % för att redan under samma dag nästan återta hela fallet visar hur utomordentligt svårt det är att försöka förutspå hur de enskilda bolagen ska reagera när rapporterna släpps.

Merparten av storbolagen rapporterar innevarande vecka, men även under kommande vecka strömmar siffrorna in. Idag släpper Electrolux, Ericsson, H&M, SEB, Securitas och Volvo sina siffor. Med hänsyn till att dessa bolag utgör runt 25 % av OMXS30 och speglar utvecklingen i olika branscher kommer de självklart sätta tonen för dagen, men även för rapportsäsongen i sin helhet.

Det är inte bara den svenska börsen som är svårbedömd för närvarande utan både USA och Europa sätter analysförmågan på prov. Som vi noterat ett flertal gånger uppvisar den breda marknaden (S&P 500) och Nasdaq allt brantare trender med begynnande inslag av eufori.

Investerarkollektivet har vant sig vid att USA ständigt och i det närmste obändigt söker sig uppåt och två dagars nedgång med 0,67 % respektive 1,09 % skapar därför nervositet. Den självklara frågan är om marknaden har toppat och vi just har bevittnat den avslutande euforifasen eller vi bara betraktar en hälsosam rekyl. De amerikanska börserna är definitivt i behov av en avkylning, kan falla 4-5% och ändå ligga kvar i både sina kort- och långsiktigt positiva trender.

USA S&P 500
USA S&P 500

Skulle den pågående rekylen få karaktären av några nedgångsdagar i följd med markanta minustecken ökar risken att en kännbar nedgångsfas har börjat, men hittills överväger möjligheten för en sedvanlig och välbehövlig rekyl som relativt snart kan locka in nya köpare och driva marknaderna till nytt ”all time high”.

I Europa är de positiva grundformationerna fortfarande intakta, men börserna är vankelmodiga. Europa som helhet rör sig sidledes under slagiga former och detta beteende syns i Belgien, Frankrike, Holland, Portugal, Spanien och Tyskland. Italien visar dock fortfarande framfötterna medan Storbritannien hämmas av det allt starkare pundet.

Tyskland
Tyskland

Vi är inte negativa till den kommande börsutvecklingen i Europa, men marknaderna ligger i vänteläge och avvaktar hur rapporterna, konjunkturen, valutan och ränteutvecklingen gestaltar sig.

Förstärkningen av euron mot dollarn har stannat upp, men det ser mest ut som en paus inför fortsatt styrka och skulle denna rörelse gentemot mot dollarn bli påtaglig kan det få en negativ effekt på den europeiska kursutvecklingen.

EURO/USD
EURO/USD

Ett annat orostecken för börserna är det uppenbara trendbrottet för de amerikanska obligationsräntorna, som nu envist börjat gnaga sig uppåt .

På den positiva sidan finns starka basmetaller och för första gången på länge rör sig aluminium, bly, koppar, nickel, tenn och zink sig samfällt upp, vilket till vis del beror på en svag dollar men ännu mer på den globala konjunkturuppgången.

Oljan skulle må bra av fortsatt rekyl ned mot 67 -66 dollar för att vädra ut den överköpta tendensen, men den underliggande positiva trenden är tydlig.

I Asien har den svaga dollarn fått Japan att rekylera. Även Kina och Hong Kong har tappat, men detta låg i luften efter en stark period medan Indien däremot envist fortsätter att gnaga sig norrut.

Bedömningen av den svenska börsutvecklingen mitt uppe i den pågående rapportperioden är självklart en utmaning. Det saknas inte orosmoment på global basis, men samtidigt finns det ett antal motverkande positiva faktorer. Vi vill i detta läge inte peka med hela handen, men ser det fortfarande som fullt möjligt att OMXS30 kan nå vår sedan länge angivna målkurs om 1680 -1700 punkter (nu 1603) förutsatt att rapportsäsongen som helhet ger positivt understöd.

Sverige OMXS30
Sverige OMXS30

 

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto