Home > Veckobrev v.50 ”Julrally på börsen trots allt …!?”

Veckobrev v.50 ”Julrally på börsen trots allt …!?”

Vi noterade för två veckor sedan att vi fått se mer bredd på den svenska börsen även om volymutvecklingen varit smått medioker. Den underliggande världskonjunkturen visade inga svaghetstecken utan utvecklades istället bättre än förväntat, varför vi ansåg att det borde finnas viss potential kvar i verkstadssektorn. Bank hade definitivt lyftkraft, Europa visade framfötterna och i USA hade kursuppgångarna börjat accelerera.

Som ett plus i kanten fanns säsongsmönstret med ett klassiskt julrally i korten. Vi trodde därför att den svenska börsen (OMXS30) kunde nå upp till och kanske även förbi den senaste toppnoteringen vid 1682 punkter (då 1620) före årsskiftet. Ur ett mer långsiktigt perspektiv var vi dock bekymrade över börsutvecklingen, men ansåg att 2017 hade en god sannolikhet att avslutas positivt.

Vi har tidigare diskuterat om rekylen i Europa och Sverige varit en hälsosam korrigering med naturliga vinsthemtagningar efter en stark period. Rekylen började den sjunde november och pågick i fem dagar. En månad senare befinner vi oss i det närmaste på samma nivå, rekylen har varit klart måttlig och börshumöret börjar nu efter mycket fladdrande och otydlig riktning visa en allt tydligare tendens att en stark avslutning på året, dvs. ett julrally ligger i korten.

För att den svenska börsen ska ha kraft att utmana och kanske även passera årshögsta som återfinns drygt 4 % högre upp krävs att både verkstad och bank gärna med understöd från Ericsson, H&M och Telia rör sig samfällt norrut och detta är en reell möjlighet. Verkstadssektorn som helhet har fått kännas vid en rekyl som börjat ebba ut, bankerna visar bottentendenser och tre nämnda storföretagen indikerar alla möjlig potential på uppsidan.

Sverige kommer dock inte lyfta av egen kraft utan vi behöver draghjälp från Europa och här ser det också lovande ut. Nästan alla större europeiska börser indikerar att den senaste månadens rekyl är över och att en uppgångsfas sannolikt står för dörren. Belgien, Holland, Frankrike, Italien och Tyskland har ett likartat beteendemönster.

Tyskland brukar ha ledarrollen när Europa rör sig uppåt och här har börsen gjort på stället marsch sedan mitten av november. Två gånger under perioden har Tyskland uppvisat vad vi kallar falska säljsignaler, dvs. index faller under en viktigt psykologisk kursnivå, men nedgången uteblir och börsen studsar istället snabbt tillbaka uppåt. Marknaden har å andra sidan inte heller haft förmågan att lyfta på ovansidan, men nu bedömer vi att köparna håller på att få övertaget och att utbudet från säljarna tunnats ut.

Tyskland
Tyskland

Spanien har det fortfarande trögt, men vi tror att ett positivt trendbrott ligger i faggorna. Portugal är redan upp och nosar på årshögsta och Storbritannien visar styrka även om denna börs fortfarande rör sig sidledes i ett brett intervall.

Studerar vi ett index över Europa som helhet indikerar detta en klart god sannolikhet för uppgång och den viktigaste faktorn för vår positiva syn på den svenska börsutvecklingen är därmed avbockad.

USA uppvisar en allt brantare trend om dock inte någon eufori. Vi är inte bekväma med de höga värderingarna på amerikanska bolagen, men vet samtidigt att en möjlig slutfas i långvarig positiv trend kan bli betydligt starkare än förväntat. Det är dock essentiellt att vara medveten om att en eventuell rusning (eufori) från en redan utmanade hög nivå kurser skulle vara ett varningstecken på att marknaden närmar sig sin topp.

USA S&P 500
USA S&P 500

De asiatiska börserna har efter en mindre urskakning föregående vecka visat framfötterna. Efter en nödvändig rekyl och konsolideringsfas ser Japan ut att kraftsamla för vidare uppgång. Indien visar i det närmaste samma positiva beteende. I Kina ser rekylen ut att vara överstånden och den positiva trenden är intakt. Hong Kong och Sydostasien har ett liknande mönster.

Japan
Japan

Efter att oljepriset anpassat sig till en mer rimlig lutning på trenden utmanades årets toppnotering under gårdagen utan att lyckas. Ytterligare konsolidering behövs sannolikt innan oljan samlat erforderlig kraft för ett nytt försök på uppsidan, men efterhand framstår ett oljepris om 70 dollar som möjligt.

Guld har haft en negativ utveckling de senaste två veckorna och den styrka vi såg visade sig vara en chimär. Basmetallerna och då främst koppar, nickel och zink förefaller dock att vara på väg in i värmen efter föregående veckas utskakning.

Med hänsyn till vår positiva syn på Europa understött av positiva tongångar i Asien, starka USA-börser och goda förutsättningar för olja och basmetaller i symbios med säsongsmönstret är vi klart bekväma med vår (kortsiktigt) positiva syn på den svenska börsen (OMXS30) där en bred uppgångsfas har möjligt att utmana och kanske även passera årshögsta om 1682 punkter (nu 1623).

Sverige
Sverige

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto