Home > Veckobrev v. 50 ”Läge för paus inför vidare uppgång..!”

Veckobrev v. 50 ”Läge för paus inför vidare uppgång..!”

Sverige
Sverige

Vi konstaterade föregående vecka att världens börser för första gången på länge sig rörde sig unisont uppåt och noterade även att de flesta marknader bortsett från USA hade en bra bit kvar till toppnivåerna från inledningen av 2015. Vi har kontinuerligt uttryckt en positiv uppfattning om börsutvecklingen sedan juli, men det var först föregående vecka som vi såg en genuin och samfälld global börsuppgång.

Den nuvarande uppgångstakten är givetvis inte hållbar förutom i det kortsiktiga perspektivet, men vi trodde på vidare uppgång om dock inte i samma takt och tempo. Vi höjde därför ribban för den svenska börsen (OMSS30) en ordentlig bit från 1540 till 1580 punkter, men ansåg att vi sannolikt fick vänta in det nya året innan denna uppgång kunde bli verklighet.

Den svenska börsen har mycket riktigt fått en rekyl, men den varade bara 48 timmar då köpintresset och riskaptiten tilltog efter gårdagens amerikanska och väntade räntehöjning. Det var dock överraskande att prognoserna nu indikerar tre räntehöjningar istället för som tidigare två stycken under 2017. En orsak till detta är sannolikt att centralbanken förväntar sig en högre än tidigare väntad tillväxt i den amerikanska ekonomin med hänsyn till Trumps omfattande planer på finanspolitiska stimulanser.

Tyskland
Tyskland

Efter att först ha tappat en antingen tog marknaden till sig de positiva aspekterna av prognoserna, dvs. att räntan kan stiga långsamt och under ordnade former av rätt orsaker dvs. ekonomisk tillväxt och inte inflationsrädsla.

Den amerikanska långräntan (10 år) toppade på nästan 16 % i slutet av 1981 dvs. i början av Roland Reagans ämbetsperiod, Efter stora räntesvängningar i samband med införandet av ”Reaganomics” – som bland annat gick ut på kraftiga skattesänkningar, kontroll av penningmängden, minskat statligt inflytande och begränsade utgifter – började den ”riktiga” nedgången 1984 och har hållit sig sedan dess för att slutgiltigt bottna så sent som i juli i år på strax under 1,4 %. Allt pekar nu på att denna mer än trettioåriga era har tagit slut och att den ränta vi såg i juli utgör en unik historisk lågpunkt.

Naturligtvis har den senaste tidens ränteuppgång i USA från 1,4 % till närmare 2,6 % medfört att dollarn stärkts mot samtliga valutor och torsdagens notering på 9,42 är den högsta mot kronan sedan sommaren 2002 och för Eurons del har den inte varit så här svag mot dollarn sedan vintern 2003.

Att banker och verkstadsbolag tillhörde vinnarna på gårdagens svenska börs medan fastighetsbolagen tillhörde förlorarna är sålunda en rationell reaktion även om marknaden med sitt sedvanliga bipolära beteendemönster driver kurserna upp och ned under överdrivet emotionella former.

USA
USA

Den breda amerikanska marknaden (S&P 500) som kraftfullt och bestämt har noterat ett tydligt ”all time high” är överköpt, dvs. index har en trendmässig lutning av en sådan karaktär att den är ohållbar förutom i det kortsiktiga perspektivet. Med hänsyn till kraften i uppgången tror vi dock att USA med stor sannolikhet efterhand har mer att hämta på uppsidan, men vi ser inte ser samma potential i USA som Europa.

I Europa med Tyskland i spetsen har det finansiella flockbeteendet i symbios med den starka dollarn och positiva konjunkturindikationer fått kurserna att åka expresshiss uppåt, vilket liksom i USA skapat överköpthet. Uppgången i Europa kommer dock från en betydligt lägre kursnivå i en lägre värderad marknad som är både ränte- och valutadopad.

Den långvariga och utdragna bottenfasen i Tyskland och i Europa som helhet är definitivt bruten. Vi tror inte alls att uppgången är över, men att det nu är dags för en mer stabil och normaliserad trendmässig uppgång som kan ta vid efter den senaste tidens kursmässiga eufori.

I Asien är kursutvecklingen blandad med Japan som trendar uppåt, Kina och Hong Kong som oväntat tappat mark medan Indien bottnat och vänt upp samt Singapore, Sydkorea och Taiwan som strävar norrut. Vår väntan på kursuppgången i Ryssland har äntligen burit frukt och denna marknad tillhör de bästa i världen med nästan 15 procents uppgång under december.

Ryssland
Ryssland

Denna utveckling har självklart en korrelation med oljepriset som efter planerade produktionsneddragningar steg ända upp till 57 dollar för att sedan rekylera ned till 54. Vi tror inte att uppgången är över för oljepriset utan ser mer den nuvarande stiltjen som en konsolidering för att samla kraft inför ett försök att nå högre höjder upp mot 60 dollar.

Guld har gått åt motsatt håll med ett fall på över 15 % sedan presidentvalet, vilket medfört att priset nu är tillbaka på samma nivå som hösten 2014 och bara 6 -7 % från sin bottennivå. Trots detta är vi inte lockade att köpa guld utom för kortsiktiga inhopp. Guld tenderar att gå motsatt håll jämfört med börsutvecklingen och först när vi ser hög risk för en kännbar börsrekyl lär vi tycka att guld framstå som attraktivt.

Börserna i USA, Europa och Sverige har stigit snabbt och mycket, varför en rekyl/paus/konsolidering vore både logisk och sund. Om vi ser på den svenska börsen kan vi dock notera att uppgången varit ovanligt väl korrelerad med höga volymer och säsongsmönstret, dollar- och ränteutvecklingen, olje- och metallutvecklingen samt konjunkturdatan gynnar den bank- och verkstadstunga svenska börsen.

Vi är därför påtagligt bekväma med vår nuvarande målkurs om 1580 punkter (OMXS30 nu 1550) och blir inte förvånande om denna prognos kommer visa sig vara väl försiktig.

 

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto