Home > Veckobrev v. 50 ”Sannolikt bara ett hack i börskurvan…”

Veckobrev v. 50 ”Sannolikt bara ett hack i börskurvan…”

Vi skrev föregående vecka att den tyska och svenska börsen hade lyckats befästa och bekräfta sina positiva beteendeförändringar från sidledes rörelser till trendade marknader och att vi sannolikt bevittnade kraftsamlingsfaser inför vidare uppgångar även om en sådan utveckling inte fick tas för given. 

Sverige
Sverige

 

Under gårdagen kom dock två ”svarta svanar” simmande på finansmarknadens blanka yta och rörde upp ordentliga vågor med visst inslag av tropiskt oväder. De oväntade händelser (risker) som plötsligt åskådliggjordes var dels politisk oro i Grekland och dels finansiell åtstramning i Kina.

I Grekland meddelande regeringen att omröstningen om landets nya president, ska hållas den 17 december, vilket är en tidigareläggning med två månader och om parlamentet misslyckas med att välja en ny president innebär det risk för nyval som kan leda till framgångar för vänsterpartier med en kritisk inställning till utformningen av det nuvarande krispaketet från EU.

Räntan gick därför i topp och börsen i botten, vilket innebär att den grekiska börsen fallit med 83 % sedan början av 2008 och 35% sedan i våras.

I Kina var det den nationella clearingmyndigheten som meddelade att den inte längre kommer att acceptera värdepapper med lågt kreditbetyg som säkerhet för vissa kortfristiga lån, vilket medförde stigande räntor, en försvagad valuta och en börsnedgång på 5,43%.

USA
USA

Vi noterade i föregående veckas publikation att Kina hade ”exploderat” på uppsidan och uppvisade en vertikal uppgång – bara sedan i somras var uppgången 40%. Denna uppgångstakt var extrem, men Kina toppade på 6100 punkter hösten 2007 och tappade sedan 70% (!) av uppgången.

Sedan botten 2009 har Kina befunnit sig ute på en lång ökenvandring och trendbrottet uppåt kom inte förrän under sensommaren i år. Med hänsyn till denna historik och att det fortfarande behövdes en uppgång på runt 120 % för att nå upp till den gamla toppen blev den nuvarande kursrusning betydligt mer förstålig.

Vi ville dock inte jaga efter en ”run away market”, men att köpa på rekyler i en stark trend framstår fortfarande som en attraktiv strategi.

Även efter tisdagens kursras är den underliggande positiva trenden intakt och den kinesiska börsen var i skriande behov av en avkylning efter en ohämmad uppgång. Vi tror dock inte att uppgången i Kina är över.

Nedgången har pågått i över sex år och uppgången i bara fyra månader och Pekings nya policy syftar till att skapa uthållig ekonomisk tillväxt genom att minska beroendet av statliga investeringar och export och istället öka konsumtionen.

I Asien för övrigt rör sig Hongkong i symbios med Kina, Sydkorea visar också svaghet medan Singapore har slutat på plus två dagar i rad. Den indiska börsen trendar vidare uppåt och de senaste dagarnas nedgång är hälsosam efter årets fenomenala uppgång. Ryssland har satt nya bottenkurser parallellt med oljans nedgång, försöker nu spjärna emot på nedsidan men vi intar än så länge en avvaktande hållning.

Tyskland
Tyskland

Den breda marknaden i USA tappade som mest 1,3 % under tisdagen, men slutade på marginella minus 0,02% och vi tror att rekylen är överstånden. Precis som i Sverige har den tyska börsen ändrat sitt beteende, dvs. övergått från att i huvudsak röra sig sidledes till att ha etablerat en positiv trend uppåt och enligt prognos har Tyskland stannat upp vid toppnivån runt 10 000 punkter.

Vi tror som tidigare att denna svårforcerade nivå kommer att brytas, men dock inte lika snabbt och flinkt som vi gav uttryck för föregående vecka.

Bland basmetallerna har vi fortfarande inga favoriter men aluminium, bly, koppar, nickel, tenn och zink visar alla tecken på stabilitet även om några köpsignaler med möjligt undantag för nickel ännu inte har utkristalliserats.

Vi kan däremot konstatera att guldets nedåtriktade brott från sitt långa tradingintervall faktiskt var en falsk säljsignal och vår bedömning är att guld efterhand kan klättra vidare uppåt mot 1300 dollar.

Efter en nedgång på 43 % befinner sig oljepriset sig på samma nivå som 2005, men vi har ingen brådska att gå på köpsidan. Läget behöver utkristalliseras innan vi vågar peka med hela handen och ge en konkret prognos.Vår slutsats avseende den svenska börsen var tydlig i föregående utgåva – vi behöll vår målkurs om 1500 punkter (OMXS30), (nu 1452) men räknade med att behöva höja denna före årsskiftet.Denna något sturska prognos har fått sig en liten törn, men den står kvar med den milda korrigeringen att höjningen av målkursen kan behövas skjutas fram till en senare tidpunkt.

Ryssland
Ryssland
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto