Home > Veckobrev v.51 ”Den som väntar på något gott… – God Jul”

Veckobrev v.51 ”Den som väntar på något gott… – God Jul”

Detta är årets sista veckobrev och när vi återkommer igen vecka två 2018 har vi facit om vår fortsatta prognos om en stark avslutning på 2017 fallit väl ut. Bedömningen föregående vecka var att vi med hänsyn till vår positiva syn på Europa understött av liknande tongångar i Asien, starka USA-börser och goda förutsättningar för olja och basmetaller i symbios med säsongsmönstret var bekväma med vår (kortsiktigt) positiva syn på den svenska börsen (OMXS30) där en bred uppgångsfas hade möjligt att utmana och kanske även passera årshögsta om 1682 punkter (då 1623).

För att den svenska börsen skulle ha kraft att utmana årshögsta krävdes att både verkstad och bank rörde sig gemensamt uppåt.  Raset i H&M efter de negativa försäljningssiffrorna sänkte börsen med en knapp procent, men däremot har verkstadssektorn, bankerna och Ericsson visat styrka. Rekylen i verkstadsaktierna har lockat fram köparna och bankerna visar samma positiva mönster.

Marknaden som helhet har dock varit påtagligt tråkig och befinner sig på samma nivå som för en månad sedan. Den självklara frågan är om börsen ackumulerar för en uppgång eller distribuerar för en nedgång. Svaret är aldrig självklart, men sannolikheten ser god ut för en hyfsad sväng på uppsidan.

Vår syn på marknaden är dock tudelad, dvs. vi tror att innevarande år kan sluta starkt och att även inledningen på 2018 kan bli positiv. Vi befarar dock att den svenska börsen under första kvartalet kan inleda en nedgångsfas av mer kännbar karaktär. Detta är ingen tvärsäker prognos utan i dagsläget det scenario vi arbetar efter där vi kontinuerligt stämmar av kartan mot den verkliga terrängen.

Om vi fokuserar på det kortsiktiga perspektivet behöver Sverige draghjälp från Europa för att få fart uppåt och Europa ser liksom Sverige ut att kraftsamla inför en uppgångsfas. Rekylfasen är överstånden, konsolideringen genomliden och ett första försök på uppsidan genomfört.

Tyskland
Tyskland

Tyskland har som vanligt rollen av ledarhund och visade i måndags vägen för övriga Europa med en rejäl uppgångsdag. Det gick dock lite väl fort och under gårdagen fick Tyskland och merparten av Europa vidkännas en måttfull rekyl.  Belgien, Frankrike, Grekland, Holland, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike har dock samtliga positiva beteendemönster och bilden för Europa som helhet speglar naturligtvis detta förhållande. Första rycket uppåt gav inte riktigt det genomslag vi ville se, men vi betraktar inte detta som ett misslyckande utan som en tjuvstart inför den uppsida som vi tror ligger i korten.

Vi ser i nuläget USA som den största risken för en negativ börsutveckling under 2018. Både den breda marknaden (S&P 500) och teknikorienterade Nasdaq  uppvisar allt brantare trender om dock ännu inte eufori. Som vi poängterat tidigare är vi inte bekväma med de höga värderingarna på amerikanska bolag, men vet samtidigt att en möjlig slutfas i långvarig positiv trend kan bli betydligt starkare än förväntat.

Långvariga positiva trender har en historiskt sett mycket stark tendens att nå sin höjdpunkt i samklang med ett extasliknande tillstånd. Detta är ett mönster som varit gällande ända sedan Tulipanmanins dagar (som kuliminerade i Amsterdam 1636) och som sedan dess har varit tydligt i nästan samtliga spekulationsbubblor de senaste 400 åren.

Problemet är att det är svårt att kvantifiera och definiera när euforin står i zenit. Detta medför att det är lätt att kliva av för tidigt och sedan stå på perrongen och se på när expresståget susar förbi mot ännu högre och oväntade höjder. Det är dock essentiellt att vara medveten om att en rusning från en redan utmanade hög kursnivå är ett varningstecken på att en marknad närmar sig sin topp. Vi är sannolikt inte där ännu, men vi ser skäl att ha en mental beredskap för ett USA närmar sig en toppnivå av signifikant betydelse.

De asiatiska börserna visar ånyo styrka efter rekylen för två veckor sedan. Japan förefaller att kraftsamla för vidare uppgång efter ha gjort på stället marsch i sex veckor. Indien visar i det närmaste samma positiva beteende; i Kina ser rekylen ut att vara överstånden med den positiva trenden är intakt och Sydostasien som helhet visar ett liknande mönster.

Indien
Indien

Kortsiktigt är vi positiva till börsutvecklingen i Sverige (OMXS30). Vi tror sålunda att USA, Europa, Asien och därmed självklart Sverige sannolikt står inför en uppgångsfas. Det är absolut ingen självklarhet att vårt negativa scenario för USA blir verklighet, men samtidigt är det oförsiktigt att inte beakta den risk som den allt mer överhettade amerikanska aktiemarknaden utgör. Vi tror dock att den närmaste tiden kan bli behaglig, behåller vår målkurs om 1680 -1700 punkter (nu 1611) och önskar alla våra läsare en riktigt GOD JUL och ett GOTT Nytt År.

Sverige
Sverige

 

 

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto