Home > Veckobrev v. 51 ”Goda förutsättningar för positiv januaribörs…!”

Veckobrev v. 51 ”Goda förutsättningar för positiv januaribörs…!”

Vi noterade föregående vecka att börserna i USA, Europa och Sverige hade stigit snabbt och mycket, varför en rekyl/paus/konsolidering framstod som både logisk och sund.

Sverige
Sverige

När vi såg på den svenska börsen kunde vi dock notera att uppgången varit ovanligt väl korrelerad med stigande volymer och att säsongsmönstret, dollar- och ränteutvecklingen, olje- och metallutvecklingen samt konjunkturdatan gynnade den bank- och verkstadstunga svenska börsen. Vi var därför påtagligt bekväma med vår målkurs om 1580 punkter och blev inte bli förvånande om denna prognos skull visa sig vara väl försiktig.

Ovanstående prognos har hittills stämt väl då den svenska börsen under avtagande volym har fått vidkännas en modest rekyl på drygt två procent. När en marknad rusar upp i den takt som skedde efter det italienska valet är det nästan naturlagsbundet med åtminstone en paus för att vädra ut den överköpthet och eufori som uppstår.

För att börsen ska uppvisa positiv dynamik ska uppgången vara snabb, kraftfull med understöd av stigande volymer som visar på ett genuint köpintresse medan nedgången ska vara relativt marginell till sin karaktär med säljare som nyttjar läget för vinsthemtagningar utan att agera aggressivt.  Just detta beteendemönster har vi bevittnat de senaste veckorna och det gör oss fortsatt bekväma med en positiv syn på börsutvecklingen.

Vad gäller den breda amerikanska marknaden (S&P 500) skrev vi i den senaste publikationen att detta index har en trendmässig lutning av en sådan karaktär att den är ohållbar förutom i det kortsiktiga perspektivet.

USA
USA

Här har dock rekylen trots detta i det närmste uteblivit och marknaden har bara tagit en paus. Vi hade föredragit en rekyl som i Sverige för få denna börs i bättre balans, men med hänsyn till kraften i uppgången efter presidentvalet tror vi dock att USA med god sannolikhet efterhand har mer att hämta på uppsidan om än inte i samma utsträckning som i Europa.

Inte heller Tyskland har uppvisat någon rekyl efter den senaste tidens kursmässiga eufori utan tvärtom har denna marknad efter rusningen uppåt fortsatt att sakta gnaga sig norrut och uppvisar därmed ett kursmönster som är väsensskilt från den volatilitet och slagighet som var förhärskande tidigare under året.

Vår grundläggande bedömning av detta beteende är tveklöst positivt, men vi föredrar en uppgång av mer stabil karaktär i form av trappsteg där marknaden kommer i balans innan det är dags för ett nytt steg uppåt. Vi tror därför att Tyskland behöver konsolideras under en period innan marknaden har samlat kraft för en ny uppgångsfas av dignitet.

Börsutvecklingen i övriga Europa påminner på det stora hela om den i Tyskland men är snäppet mer återhållsam. Det som är riktigt intressant är den styrka och stablitet som södra Europa börjar uppvisa. Grekland har inte sett så här lovande ut de senaste 10 åren och verkar nu äntligen har bildat en bottenfas som kan ligga till grund för en mer långvarig uppgångsperiod. Portugal är nästan lika lovande efter en nedgång på runt 65 % sedan 2008 om dock inte med en lika tydlig bottenformering som i Grekland.

Tyskland
Tyskland

Både Italien och Spanien har allvarliga problem i banksektorn, men dessa börser har sannolikt lagt det värsta bakom sig och även de liksom Tyskland har stigit väl mycket och snabbt på kort tid andas de klar optimism.

Asien förutom Japan har däremot fortfarande svårt att uppbåda signifikanta styrketecken även om Singapore, Sydkorea och Taiwan försöker strävar norrut. Kina och Hong Kong är i symbios, men den svaghet som varit utmärkande på senare tid visar dock indikationer att ebba ut. Som tidigare tror vi att har Indien bottnat och vänt upp, men det sker långsamt och med viss tvekan.

Efter besked om planerade produktionsneddragningar exploderade oljepriset på uppsidan och steg från 45 till 57 dollar, dvs. med över 25 % på mindre är 10 dagar. I linje med vårt resonemang om överköpta börser börjar nu oljan efter en rekyl ned till 53 dollar och en kraftsamlingsfas om snart tre veckor börja se moget ut för ett nytt försök att på allvar lämna femtiodollarnivån bakom sig även vi tror att det behövs ytterligare lite mer sidledes rörelse innan köparna är beredda att gå på offensiven.

Guld har efter segern för Trump får en rejäl haksmäll med ett fall på över 15 %, vilket innebär att priset är tillbaka på samma nivå som hösten 2014. Nu börjar dock guld spjärna emot på nedsidan, men trots detta är vi fortfarande inte lockade att köpa guld utom för kortsiktiga inhopp. Guld tenderar att gå motsatt håll jämfört med börsutvecklingen och först när vi ser en tydligt förhöjd risk för en kännbar börsrekyl lär guld framstå som attraktivt.

Grekland
Grekland

Slutsatsen i det sista veckobrevet för året är enkel och tydlig. Vi tror på ytterligare kursuppgång för den svenska börsen, men varken USA eller Tyskland framstår för närvarande som mogna för vidare uppgång och Sverige stiger inte på egen hand.

Sannolikt behöver därför dessa marknader liksom de flesta övriga börser i Europa ”ligga till sig” under julen och vädra ut överköptheten mer ordenligt. Detta innebär att vi är avvaktande till kursutvecklingen i Sverige för resten av 2016, men till skillnad från januari innevarande år tror vi att januari 2017 kan bli en positiv tillställning och är klart bekväma med vår målkurs om 1580 punkter för OMXS30 (nu 1525).

Vi önskar alla läsare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år med återseende vecka två nästa år.

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto