Home > Veckobrev v. 51 ”Oljan och Ryssland styr börsen…”

Veckobrev v. 51 ”Oljan och Ryssland styr börsen…”

Det blev onekligen lite mer nedåt än vårt prognostiserade hack i börskurvan när oljan fortsatte falla, den ryska börsen imploderade och oron spred sig för vilka banker och kreditinstitut som sitter med ”Svarte Petter” i ”böckerna”.

Marknadspulsen torsdag 18:e Nov kl 18.30- ett kostnadsfritt månatligt webinarie
Tillsammans med vännerna på BNP anordnar Tradingportalen varje månad ett kostnadsfritt webinarie. Med breda penseldrag gör Tradingportalens C-G Gyllenram en personlig och initierad global börsanalys utifrån marknadens psykologi.
Anmäl Dig här!

Den långa perioden (början av 2011 till sommaren 2014) med ett stabilt och högt oljepris mellan 100 till 115 dollar har medfört att oljesektorn i USA lånat upp någonstans mellan 3000 till 4000 miljarder kronor och ett antal av de gjorda investeringarna förutsätter ett tydligt högre oljepris än dagens 60 dollar.

Sverige
Sverige

Att jämföra fallet i olja med kraschen för fastighetspriser under finanskrisen förefaller dock klart överdrivet. När fastighetspriser faller finns det nästan uteslutande förlorare och även om energisektorn står för 11 % av vinsterna på den amerikanska börsen så står motpolen, dvs. konsumtionsbolagen för nästan det dubbla beloppet.

Oro för kreditfallissemang inom energisektorn och hur detta påverkar bankerna i kombination med fullskalig kollaps och panik på den ryska börsen skapar dock en svåröverskådlig och komplex situation. Var, när och hur innehaven av surdegarna ska dyka upp och i vilken omfattning medför en betydande osäkerhet, vilket är bland det värsta som marknaden vet.

Med hänsyn till den mycket turbulenta börsperiod som 2000-talet hittills representerar, med bland annat tre rejäla börskrascher, bär dessutom många placerare på en mental ryggsäck av rädsla för nya nedgångar. Denna kommer lätt kommer till uttryck vid ökad osäkerhet och volatilitet och avståndet till säljknappen förfaller ha blivit allt kortare, varför nervösa marknader är ett allt mer naturligt om dock inte välkommet inslag i den finansiella vardagen.

I den komplexa miljö som finansmarknaderna utgör är det i det närmaste ogörligt att erhålla en komplett överblick och vi studerar därför gärna beteendet hos investerarkollektivet, vilket ofta men självklart inte alltid ger en god vägledning.

Vi karaktäriserade oss som djärva när vi såg ett möjligt fall i oljepriset på runt 20 % i samband med att oljan bröt ned ifrån sitt fleråriga tradingintervall i somras. Att priset skulle falla till under 60 dollar och nå samma nivå som 2006 låg dock utanför vårt mest pessimistiska antagande.

Tyskland
Tyskland

Nu är oljeprisnedgången allmän kännedom, men man bör vara försiktig med att extrapolera den rådande trenden. Sedan midsommar är nedgången nästan 50 % (!) och den nuvarande falltakten kan självklart inte bestå under någon längre tid, eftersom vi då skulle närma oss ett nollvärde.

Nedåtgående trender kan dock vara mycket envisa till sin natur och även om priset slutar falla innebär detta inte samma sak som en förestående uppgång utan det vanliga mönstret brukar vara en rejäl upprekyl som sedan övergår till en bottenfas innan trenden så småningom ändrar riktning.

Det florerar uppfattningar om att oljan ska falla till 40 dollar, vilket naturligtvis inte är omöjligt, men efter dramatiska upp- eller nedgångar är det legio med prognoser med karaktär av antingen eufori eller domedag. Vi pekar absolut inte med hela handen och säger att man ska rusa in i olja, men vi ser skäl till att höja beredskapen för eventuellt gå på köpsidan.

Det går inte att skriva om olja utan att samtidigt skriva om Ryssland och vi har under hösten varit avvaktande och försiktiga avseende den ryska börsen och väntat på en urskakning även om vi självklart inte kunde ana att denna marknad skulle tappa 25 % på två dagar (!).

Ända sedan Tulpanhysterin i Holland, som kulminerade år1636 har långa nedåtgående trender nästan alltid slutat med en panikartad utförsäljning med en vertikal nedåtgående och till synes bottenlös utveckling och de senaste dagarnas utveckling på den ryska börsen ser ut som ett klassiskt exempel från historieboken.

USA
USA

Sedan april 2011 är nedgången 70 % och jämfört med läget så sent som i somras har index mer än halverats. Vi har inte bråttom att agera på köpsidan, men blir inte alls förvånade om vi såg botten på den ryska börsnedgången i går eller att vi i varje fall ligger nära en sådan.

En stabilisering av oljeprisnedgången och av den ryska börsen är två viktiga förutsättningar för att börsoptimismen ska kunna återvända och under onsdagens börs föll Tyskland och Sverige rejält för att mot slutet av dagen reversera uppåt under stor volym med en uppgång i Tyskland på hela 2,48%.

Både Sverige och Tyskland testade under onsdagen av sina underliggande positiva trender och dessa höll för säljtrycket. Detta var viktigt för om även tisdagens börsutveckling slutat med en lång röd, negativ kursstapel hade marknadens sentiment påverkats klart negativ.

USA lyckades dock inte behålla sin initiala uppgång, vilket lär påverka dagens börsutveckling i negativ riktning. Den underliggande primärtrenden är dock fortsatt uppåtriktad, men vi vill inom kort se att USA visar styrka för att vara bekväma med situationen

I Sverige och Tyskland vill vi se att gårdagens bottennivåer inte underskrids utan att förnyad stabilitet och optimism börjar smyga sig in där marknaden börjar fokusera på fördelarna med oljeprisnedgången istället för att bejaka de negativa effekterna. Om denna stabilitet inträder tror vi att köparna återvänder för fyndköpsjakt.

Det nuvarande börsläget har inslag av bräcklighet och komplexitet, men väger vi samman förutsättningarna anser vi att vågskålen tippar över åt det positiva hållet och vi behåller därför vår målkurs om 1500 punkter (OMXS30), (nu 1413) men tror inte att vi når upp hit förrän en bit in på 2015.

Ryssland
Ryssland

Nu gör vi juluppehåll med utgivningen till vecka två och önskar alla våra läsare en riktigt magisk jul och hoppas på ett stämningsfullt, mjukt och stilla snöfall på självaste julafton…

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto