Home > Veckobrev v. 6 ”Euforiska tendenser på börsen…!

Veckobrev v. 6 ”Euforiska tendenser på börsen…!

Vi valde att behålla vår positiva grundsyn på den svenska börsen föregående vecka, men ansåg att trendens lutning behövde justeras till en mer hållbar riktning. En sådan justering kan mycket väl ske under lugna, ordnade och trivsamma former (konsolidering/ sidledes rörelse) men man måste alltid ha en beredskap för att en anpassning kan ske genom ett mer kännbart och smärtsamt sätt, dvs. via en klassisk rekyl på ett antal procent. 

Sverige
Sverige

 

Årets inledande uppgång är den bästa på 20 år och skulle börsen fortsätta upp i samma takt under hela året hamnar uppgången på över 100 % och detta har åtminstone inte inträffat i Sverige de senaste 100 åren! Marknaden kan mycket väl accelerera ifrån sin underliggande trend under kortare tidsperioder och börsen kan utan vidare dra sig ytterligare lite uppåt från nuvarande nivå.

Detta bör dock inte leda till eufori och glädjerus utan när den enda riktningen verkar vara uppåt och marknaden upplevs som ofarlig är verkligheten oftast tvärtom. Den upplevda risken står vanligtvis i omvänd proportion till den verkliga risken.

När kurserna har fallit ordentligt känns marknaden som farlig och osäker. Placerarna har förlorat pengar kanske både snabbt och mycket och börsen är och en plats där man inte vill han sina pengar, dvs. risken upplevs som hög.

Värderingarna har dock i detta läge oftast kommit ned ordentligt och den möjliga avkastningen i förhållande till risken (risk/reward) har sannolikt blivit attraktiv, dvs. den verkliga risken är låg medan den upplevda/emotionella risken är hög.

USA
USA

Nu har vi ett läge som är precis tvärtom och börsen uppfattas som en vinstmaskin som genererar härliga vinster och många ångrar att de inte varit djärvare, satsat hårdare och tjänat ännu mer…

Har vi nu gått och blivit dysterkvister som går omkring och tror på börsras. Nej, så är inte fallet utan vi vill bara förmedla lite klassisk börspsykologi och ett resonemang som innebär att man bör bli mer riskmedveten ju mer börsen går upp istället för att agera tvärtom, öka insatserna och låta sig svepas med av flockens framfart.

Nu släpper vi psykologin och noterar att våra slutsatser om Asien även denna gång är nästan identiska med föregående veckas.

I Kina framstår en tids fortsatt sidledes rörelse som sannolik, medan Indien visar styrka och trendar uppåt. Hong Kong, Singapore och Taiwan visar positiva mönster och tillhör fortfarande de internationella marknader där vi ser störst potential.

Som vi skrivit förut tror vi att den börspanik vi kunde bevittna i Ryssland i december skapade en långsiktig bottennotering. Därefter kom en rejäl uppstuds som har övergått i en sidledes rörelse och det är just så marknader brukar bete sig i samband med bottenfaser. Vi ser dock ingen större brådska att gå på offensiven och låter läget klarna ytterligare.

Olja
Olja

Greklands mjukare hållning avseende skuldsituationen har fått börsen i Aten att tvärvända på en femöring och tisdagens uppgång med 11,27 % förändrade stämningen från baisse till hausse.

Positivismen smittade av sig på Portugal, Italien och Spanien som alla tre gick väsentligt bättre än Tyskland. Europas draglok ser fortsatt stabilt ut, men liksom i Sverige är trenden påtagligt brant.

Analysen av USA gav föregående vecka vid handen att den primära börstrenden fortfarande var intakt, men att vi snart vill se underliggande styrka för att känna oss bekväma med situationen.

Just detta har inträffat de senaste dagarna och även om vi inte är överdrivet tilltalade av den amerikanska börsen för närvarande så har en svagare dollar och ett högre oljepris gett USA lite ny råg i ryggen.

Efter ECB:s besked för två veckor sedan föll Euron till en ny bottennivå mot dollarn och hamnade därmed på tioårslägsta. Den nedåtriktade trenden fick en sådan brant lutning att falltakten definitivt inte var uthållig.

Den tydliga motrekyl vi har kunnat beskåda är av en sådan karaktär att vi sannolikt fått en långsiktig bottennivå för Euro/USD och USD/SEK och en dollar kostar nu 8,19 jämfört med 8,40 för en vecka sedan.

Vår prognos av oljans beteendemönster vecka fem gav en god sannolikhet att oljan inom kort kunde överraska på uppsidan med en uppgång på 10-20 %. Att denna prognos skulle ha infriats redan efter tre dagar hade vi inte förväntat oss. Efter 10 dollars uppgång (21%) från 48 till 58 är risken nu stor för en rekyl, men därefter kan oljepriset mycket väl gå vidare till 65-70 dollar.

Zink
Zink

Panikrörelsen i koppar under första hälften av januari var sannolikt den avslutade kapitulationsfasen, men våra två favoriter är aluminium och zink som bägge har varit betydligt mer motståndskraftiga på nedsidan.

Vi har fortfarande kvar vår positiva grundsyn på den svenska börsen, följer trenden uppåt men tror att det är en sund idé att ”plocka hem lite marker från spelbordet”, vara medveten om att börsen inte kan fortsätta uppåt i samma takt och ha både en mental och likviditetsmässig beredskap för en fullt logisk och naturlig rekyl.

 

 

 

 

 

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto