Home > Veckobrev v. 6 ”Köparna allt mer offensiva…!”

Veckobrev v. 6 ”Köparna allt mer offensiva…!”

Sverige
Sverige

Nu har rapportperioden nått sin peak och det återstår enbart någon enstaka rapport av börspåverkande betydelse. Om vi ser på indexutvecklingen sedan föregående publikation är denna oförändrad, men studerar vi bilden på bolagsnivå blir bilden en annan med rejäla svängningar i enskilda bolag som ABB, Axfood, Hexagon, Holmen, JM, Securitas, Stora och SHB med en viss övervikt av negativa rapportreaktioner.

Börsrörelserna har varit markanta oavsett sektor och defensiva bolag har varit lika lättrörliga uppåt och nedåt som läkemedel, skog, verkstad och bank. Det tar alltid en viss tid innan överreaktionerna, oavsett riktning, har ebbat ut och medan denna positionering pågår blir marknaden ofta lite stökig, rörig och extra svårprognosticerad.  Nu har dock krutröken börjat lägga sig och vi kan analysera marknadens beteende utifrån normaliserade förutsättningar.

Den svenska marknaden har som sagt varit klart volatil på individnivå, men det övergripande mönstret fortsätter att vara tydligt positivt. Toppnivån från 2016 (OMXS30) på 1549 punkter har redan utmanats två gånger i år, men säljarna har envist försvarat denna utbudsnivå samtidigt som köparna blivit allt mer offensiva att när det gäller att snabbt nyttja de rekyler som uppstått.

USA
USA

Det ser sålunda som att det kan bli tredje gången gillt på uppsidan inom kort och om så sker kan det rycka till ordentligt. Mer om detta i slutsatsen, men först den globala utblicken….

Vi har kallat beteendet på den breda amerikanska marknaden (S&P 500) för ett törnrosaliknande tillstånd och en stillsam vandring med extremt låg volatilitet. En marknad justerar ofta en allt för brant lutning på börstrenden genom att rekylera nedåt i kombination med någon form av sidledes rörelse.

Den snabba och kraftiga börsuppgången i USA efter presidentvalet skapade ett uppenbart behov av kursmässig nedkylning, men istället för att rekylera nedåt sker trendanpassningen genom att S&P 500 i myrsteg rör sig mycket sakta uppåt.

Detta är en långsam och ovanlig process om dock inte unik. Den psykologiska dynamik som sakta byggs upp skapar förutsättningar för en kommande rörelse som kan bli smått explosiv till sin natur och vi tror som tidigare att denna – trots Trump – kommer att ske på uppsidan. Efter två månaders myrsteg tror vi dessutom att väntan snart är över och att USA i symbios med Europa och Asien är i färd med att inleda en uppgångsfas.

Tyskland har inte varit mycket mer spännande än USA indexmässigt och vår bedömning är identisk med föregående veckas prognos, dvs. att Tyskland fortfarande korrigerar den branta lutningen på kurstrenden som inträffade i samband med den hastiga uppgången i december, men när denna snart är överstånden kan mycket väl USA och Tyskland röra sig uppåt i symbios.

Europa
Europa

De individuella börserna i Europa har dock i huvudsak utvecklats enligt sedvanligt beteendemönster. Frankrike uppvisar en måttlig och behärskad nedgång liksom Storbritannien. Holland och Belgien har liknande tendenser, medan Österrike tvärtemot resten av Europa kontinuerligt fortsatt att notera högre toppar.

I detta sammanhang bör dock nämnas att denna börs fortfarande har 85 % kvar upp till all time high från 2007. Vår positiva syn på Grekland har tyvärr visat sig vara ogrundad och denna marknad har återfallit i sin tidigare letargi.

Spanien uppvisar en kursbild i likhet med majoriteten av de europeiska börserna medan Italien fått se en kännbar rekyl som dock sannolikt nu har avslutats. Vi är positiva till börsutvecklingen i Europa, men tror att dessa marknader får invänta tydligt positiva tendenser från USA och Tyskland för att kunna lyfta.

Sydostasien ser lovande ut och Hong Kong, Singapore Sydkorea och Taiwan rör sig i samklang uppåt.  Hong Kong har ledarrollen, men samtliga fyra marknader visa tydligt positiva tendenser. Japan fortsätter att brottas med en försvagad dollar, men denna försvagning har ebbat ut och Nikkei 225 är därmed sannolikt redo för en rörelse uppåt. Kina fortsätter sin långvariga bottenformering, men börjar visa försiktigt positiva tendenser. Indien trendar som tidigare tydligt uppåt med siktet inställt på toppkurserna från 2015.

Guld har visat mer styrka än förväntat även om detta till viss del är kopplat till försvagningen av dollarn. Vi har dock underskattat guldets lyskraft, men om inte den politiska eller marknadsmässiga oron tilltar markant har vi svårt att se någon större uppsida från dagens nivå. Basmetallpriserna fortsätter att visa stabilitet och den klassiska trion aluminium, koppar och zink ser alla ut att formera sig för vidare uppgång.

Hong Kong
Hong Kong

Nu är rapportsäsongen över och även om avslutningen gick något mer i moll än förväntat förändrar detta inte helhetsbilden utan vi är fortsatt bekväma med vår positiva syn på den svenska börsutvecklingen.

Det främsta hotet mot denna utveckling är förutom Donald Trump det kommande franska valet, men starka konjunktursiffror, höjda utdelningar, trendande basmetaller, ett stabilt oljepris, positivare tendenser för dollarn och lugnare långräntor medför att vi envist siktar på 1600 punkter för OMXS30 (nu 1549).

 

 

Taggar:
EU
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto