Home > Veckobrev v.6 ”Oroväckande börspsykologi …”

Veckobrev v.6 ”Oroväckande börspsykologi …”

Föregående vecka skrev vi att bedömningen av den svenska börsutvecklingen med hänsyn till den pågående rapportperioden var en utmaning. Vi ville i detta läge inte peka med hela handen, men såg det fortfarande som fullt möjligt att OMXS30 kunde nå vår sedan länge angivna målkurs om 1680 -1700 punkter förutsatt att rapportsäsongen gav positivt understöd.

Nå väl, vi hade rätt i att marknaderna var ovanligt svårbedömda och att börsen är den plats där det osannolika har en ovanligt hög sannolikhet att inträffa. Däremot grusades vår positiva analys att börskurserna med understöd av starka rapporter kunde få en avslutande sväng uppåt och nå upp till sina senaste toppnivåer.

I studiet av ekonomisk historia och börsmanier finns det ett synnerligen tydligt beteendemönster som varit gällande i runt 400 år, dvs. ända sedan Tulpanmanin kulminerade i Holland 1636. Det ständigt återkommande beteendet är att långvariga uppgångar avslutas med eufori där kurserna åker expresshiss mot himmelen och där inget verkar kunna hejda den rådande optimismen.

I efterhand är det alltid enkelt att peka ut marknadstoppen, men när man är mitt uppe i skeendet är det avsevärt svårare inte minst då denna fas ofta blir mer långdragen och kraftfullare än vad man föreställt sig.

De amerikanska börserna var definitivt i behov av en avkylning och som vi noterade föregående vecka kunde kurserna falla med 4-5% och ändå ligga kvar i både sina kort- och långsiktigt positiva trender.

S&P 500 har tappat något runt 5,5 % de senaste tre dagarna så varför denna panikvåg över världens börser? Det är inte så mycket nedgången i sig som har skapat oron och nervositeten utan det sätt på vilket nedgången skedde. Om kurserna under ett par veckors tid sakta glidit ned med samma antal procent hade de som velat sälja kunnat göra detta utan stress och köparna hade i lugnt takt kunna bygga på sina innehav.

USA S&P 500
USA S&P 500

Nu blev investerarkollektivet chockat och reaktionen blev därefter när känslorna flödade fritt och stämmingen på världens börser vände på en femöring. Emotionellt upplever placerare det ungefär tre gånger mer obehagligt att realisera en förlust jämfört med behaget att realisera en vinst och psykologin är avsevärt mer framträdande vid nedgångar än vid dess motsats.

Att genomsnittliga timlöneökningar på 2,9 % i USA skulle utlösa flockbeteende och algoritmer som löper amok med kapital som flödar ut från indexprodukter framstår onekligen som högst anmärkningsvärt. Det brukar vara externa faktorer, dvs. ”svarta svanar” i form av drastiska och oväntade händelser som förändrar psykologin och inte en mindre ekonomisk avvikelse.

USA ränta 10 år
Efter en räntenedgång i USA som varat i runt 35 år är trendbrottet för amerikanska obligationsräntor nu ett faktum.

Den självklara frågan är dock om nedgången är ett köp eller ett säljläge. Oavsett orsaken till börspaniken så skakar händelsen om investerarna och skapar osäkerhet. Det finns tveklöst ett antal positiva faktorer som en välmående konjunktur, en stark amerikansk rapportperiod med god vinsttillväxt, positiva olje – och metallpriser, ett positivt säsongmönster och i Sverige så hägrar en osedvanligt generös utdelningsperiod med en dirketavkasting som efter de senaste dagarnas nedgång har blivit ännu mer attraktiv.

Höga (amerikanska) värderingar, stigande räntor, valutaproblematik och en möjlig konjunkturtopp ligger i andra vågskålen tillsammans med en besvärlig psykologisk situation. Beteendet i USA överensstämmer med det historiska mönstret för marknader som toppar i samband med skenande börskurser och en flödande optimism.

I Europa är placerarnas beteende väsentligt annorlunda, men bekymmersamt av andra orsaker. Här har i stället många börser rört sig sidledes och nu fått kännas vid ett rejält tapp på nedsidan. Detta innebär att de allra flesta placerare som de senaste 10 månaderna köpt och behållit sina aktier ligger med förlust på sina innehav. I Sverige är situationen likartad då kurserna är tillbaka på samma nivå som i december 2016 efter att i mer än ett års i huvudsak rört sig sidledes.

Europa
Europa

Ett tradingintervall som varit i kraft en längre tid och som med kraft bryts på nedsidan skapar ett stort överhäng av potentiella säljare som gärna vill komma ur sina positioner och det är detta beteende som nu förefaller att utkristalliseras i Europa och Sverige.

Vi blir inte alls förvånade om marknaderna kan studsa upp några procent, men om vi inte ser en genuin styrka och påtagligt offensiva köpare är risken sedan stor att det kommer en förnyad nedgångsvåg på världens börser. Slutsatsen är inte självklar, men vi väljer att vara försiktiga, trivs med att ha god likviditet och har inte bråttom att agera på köpsidan.

Sverige OMXS30
Sverige OMXS30

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto