Home > Veckobrev v. 6 ”USA styr börsutvecklingen…!”

Veckobrev v. 6 ”USA styr börsutvecklingen…!”

Föregående vecka noterade via att börsläget var synnerligen intressant, men samtidigt ovanligt komplicerat med en stor mängd samverkande faktorer. Därtill kunde vi addera en ovanligt medioker rapportperiod och en rejäl dos psykologi och fick en börscocktail där man som placerare fick försöka agera som en balettdansös i ett minfält. 

Sverige
Sverige

Nu har minorna börjat krevera och balettdansösen fått stryka flagg i sina ihärdiga försök att undvika snedsteg. När en av Europas allra största banker, dvs. Deutsche Bank började veckan med att falla 15 % bröts den tidigare så svårforcerade bottennivån på den tyska börsen lika lätt som skör grafit och en våg av finansiell oro sköljde in över världens börser.

En svart svan har därmed kommit simmande och fokus har skiftat från olja och Kina till frågan om vi står inför Finanskrisen del två. Detta är en komplex och svårbesvarad fråga där stabiliteten i det europeiska banksystemet seglat upp som en svulst av svårbemästrad karaktär. Rädslan och oron finns där med nya bottenkurser i Grekland och markanta nedgångar i de övriga medelhavsländerna. Igår var det storbanken Societe Generale i Frankrike som med en nedgång på 12,57 % skrämde upp investerarkollektivet ordentligt.

Vi kan inte bedöma risken eller sannolikheten för en ny finanskris, men beteendemönstren på världens börser talar sitt tydliga språk och det börjar sprida sig en känsla av panik även om denna ännu inte fått fullt genomslag.

Om vi börjar österut så är det just nu lugnt i Kina (nyårsfirande) medan Japan å sin sida har drabbats hårt av en försvagad dollarkurs. Indien fortsätter att traggla sig nedåt medan Hong Kong noterar treårslägsta. Sydkorea och Taiwan håller i viss mån ställningarna medan Singapore uppvisar tydlig svaghet.

USA
USA

Världens blickar är dock riktade mot USA och föregående vecka noterade vi att utvecklingen definitivt inte var lättolkad. Det stora och breda börsindexet, S&P 500, var svårt att få grepp om då det balanserade vid de tidigare bottnarna från augusti och december.

S&P 500 framstod som en joker i leken där den  långsiktiga diagrambilden skapade obehag. Ur ett mer kortsiktigt perspektiv kunde dock USA mycket väl rekylera rejält på uppsidan, men en sådan utveckling behövde starkt stöd av fortsatt oljeprisuppgång och att Europa och Kina rörde sig åt samma håll.

Nu har bilden klarnat och jokern visat sitt rätta ansikte. Konkret innebär detta att vi kan konstatera dels ett långsiktigt trendbrott och dels att marknaden brutit under sina tidigare bottnar, vilket skapar ett stort volymmässigt ”överhäng” som inköpts till höga kurser de sista två åren.

Psykologiskt medför detta att de allra flesta som har köpt aktier sedan 2014 och sedan behållit dem nu har hamnat på minus. Det finns sålunda väldigt många som väldigt gärna vill kliva av på minsta studs uppåt för att försöka begränsa sina förluster.

Vi knöt föregående vecka ett visst förtroende till den tyska börsen. Den tyska marknaden satte sin botten den 24/8 och hade sedan dess testat denna bottennivå sju gånger, men till skillnad från i Sverige bröts inte denna bottennivå under januari utan Tyskland har visat mer styrka och stabilitet.

Tyskland
Tyskland

För en vecka sedan skedde just det sjunde bottentestet och vi hade en förhoppning om att investerarkollektivet ännu gång skulle kliva in och agera på köpsidan. Denna förhoppning maldes dock effektivt till grus på måndag morgon när Tyskland (med Deutsche Bank i spetsen) istället ledde övriga marknader mot nya bottenkurser.

På valutasidan har euron fortsatt att stärkas mot dollarn och ligger nu på över 1,13 och tangerar därmed toppnivåerna från 2015.  För svenskt vidkommande försvagades kronan tydligt mot både dollarn och euron i samband med Riksbankens oväntat kraftiga räntesänkning under gårdagen, men vid stängning märktes mycket lite av Riksbankens utspel och försvagningen var i det närmaste evaporerad vid dagens slut.

Från bottenläget steg oljan med nästan 40 % under sju dagar, tappade sedan närmare 11 % på två dagar och tangerade under slutet på föregående vecka ånyo den senaste högstanivån. Ur ett beteendemässigt perspektiv såg sannolikheten god ut för en uppgång mot 40 dollar och däröver, men vi vill se en distinkt passage förbi 36 dollar för att våga peka med hela handen.

Någon sådan passage kom inte och priset har nu fallit tillbaka mot 30 dollar med risk för att bottennivån runt 26 dollar kan testas om inte OPEC på allvar agerar med gemensamma och kraftfulla produktionssänkningar.

Guld är årets solklara vinnare och den senaste tidens oro har fått priset att explodera på uppsidan och bryta sin långsiktigt nedåtgående trend. Kortsiktigt är guld överköpt, men långsiktigt har bilden blivit betydligt mer positiv.

Guld
Guld

Vi hade föregående vecka en förväntan om att den svenska börsen kunde fått bottenkänning, men förutsättningen var att USA, Tyskland och Kina skulle börja stabilisera sig runt nuvarande kursnivåer samtidigt som oljan gav draghjälp.

Att så inte blev fallet framgår med önskvärd tydlighet och även om Sverige kan stanna/studsa upp efter innevarande veckas snabba nedgång lär vi sedan följa i USA:s fotspår, vilket gör oss påtagligt försiktiga till den kommande utvecklingen. Vi sätter ingen ”målkurs” på nedsidan, men ser en betydande risk för fortsatt nedgång.

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto