Home > Veckobrev v. 7 ”Börsen strävar sakta uppåt…!”

Veckobrev v. 7 ”Börsen strävar sakta uppåt…!”

Börjar det bli dags att höja ribban?  Vår målkurs för OMXS30 ligger nu bara drygt 1 % bort och när de dominerande sektorerna bank och verkstad får draghjälp av både Ericsson och Telia samtidigt som H&M visar tecken på att bottna ut blir bredden i uppgången allt bättre.

Sverige
Sverige

De placerare som på grund av oro för Donald Trumps utspel valt att stå utanför marknaden lär också känna allt mer frustration när de ser hur kurserna på de flesta av världens börser drar sig uppåt.

Det är dock inte så att den svenska börsen rusar uppåt i eufori och glädjeyra utan istället är uppgången mycket sansad och behärskad till sin natur och kurserna snarast gnager sig sakta norrut. Fördelen med denna form av lågvolatil uppgång är att den har förutsättningar att bli mer långvarig till sin karaktär.

De som vill köpa behöver inte rusa efter marknaden uppåt och de som vill sälja behöver inte i panik trycka på säljknappen, vilket skapar balans och stabilitet. Man ska dock inte tolka in för mycket i beteendemönstret, men det ger stöd för vår positiva syn på den svenska börsutvecklingen. Vår konkreta prognos presenteras som vanligt i slutsatsen.

Vi har i några veckors tid hävdat att den så kallade psykologiska dynamik som sakta byggts upp i USA (S&P 500) skapade förutsättningar för en kommande rörelse som kunde bli smått explosiv till sin natur och vi trodde denna – trots Trump – skulle ske på uppsidan. Det är inte korrekt att kalla den hittillsvarande uppgången för explosiv, men den har varit distinkt, klar, tydlig och lyft marknaden ett rejält trappsteg till ett nytt ”all time high”.

USA
USA

Även om S&P 500 liksom Sverige trendar uppåt är beteendemönstret annorlunda, då USA större delen av tiden rör sig sidledes, intervallpendlar, gör på stället marsch för att sedan rusa uppåt och därefter påbörjar en sidledes rörelse och en ny fas psykologisk dynamik. Vi tror dock att USA ska dra sig ytterligare uppåt från nuvarande nivå innan det är dags för en ny ”törnrosaslummer”, vilket gynnar det internationella börsklimatet.

Europa är påtagligt USA-inspirerat när det gäller börsutvecklingen. Ser vi på Europa som helhet har nästan hela uppgången sedan augusti 2015 skett under en tvåveckorsperiod i december och under resterande tidperiod har den breda europeiska marknaden varit påtagligt tråkig att betrakta. Det sistlidna rycket i USA har sålunda inte fått någon europeisk motsvarighet.

Detta är ovanligt och förvånande, men vi tror att det mest är tidsfråga innan Europa med Tyskland i spetsen har samlat tillräckligt med kraft för att ta ett tydligt kliv uppåt. Jämte Tyskland har vi Spanien som favorit i Europa och vi blir inte förvånade om den spanska börsen i samklang med den förbättrade inhemska ekonomin kan hamna högt upp på den europeiska vinnarlistan i år.

Kina råkade ut för mycket kännbar sättning i november, men har sedan dess återhämtat sig och fortsätter att visa försiktigt positiva tendenser. Indien har inte oväntat stannat upp strax under toppkurserna från 2016, men beteendet indikerar bara en kortvarig paus innan den klart positiva trenden lär fortsätta uppåt.

Sydostasien ser som tidigare fortsatt starkt ut där Hong Kong nu testar årshögsta från 2016 medan Singapore Sydkorea och Taiwan i något lugnare tempo rör sig i samklang uppåt.  Japan fortsätter däremot som tidigare att brottas med en försvagad dollar, men denna försvagning förefaller vara av tillfällig karaktär och Nikkei 225 indikerar att en uppgångsfas inte alls är osannolik.

Spanien
Spanien

Vi har överraskats av guldets styrka då guld vanligtvis rör sig åt motsatt håll jämfört med börsutvecklingen. Som tidigare har vi dock, om inte den politiska eller marknadsmässiga oron tilltar, svårt att se någon större uppsida från dagens nivå.

Bland basmetallerna är det aluminium som tagit täten och som är den metall som allra tydligast rör sig i en väldefinierad och positiv trend. Även zink och koppar ser intressanta ut där framförallt den sistnämnda efter fyra månaders kraftsamling ligger i startgroparna för en uppgång som har förutsättningar att överraska på uppsidan.

Den tidigare så extremt volatila oljan där priset med lätthet kunde byta riktning flera gånger om dagen med rörelser om ett antal procent har nu blivit en riktig soffliggare som knappast rör sig ur fläcken. Vårt mest sannolika scenario är att detta letargiska beteende fortsätter ytterligare en tid, men när oljan väl vaknar ur sin dvala kan priset röra sig snabbt och sannolikheten ligger på uppsidan.

Skälen för en fortsatt positiv börsutveckling i Sverige är intakta, dvs. starka konjunktursiffror, höjda utdelningar, trendande basmetaller, ett stabilt oljepris, positivare tendenser för dollarn, säsongsmönstret i samband med utdelningsperioden, en uppgång med allt större bredd och positiva utlandsbörser medför att vi höjer ribban med 50 punkter till 1650 (nu 1576), vilket är knappt 5 % över dagens indexnivå (OMXS30)

Aluminium
Aluminium

 

 

Taggar:
EU
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto