Home > Veckobrev v. 7 ”Kamp mellan olja och guld…!”

Veckobrev v. 7 ”Kamp mellan olja och guld…!”

Sverige
Sverige

Att bli ”whipsawed är ett klassiskt uttryck på marknaden. Enligt Investopedia. kan detta uttryck beskrivas på följande sätt:  “Whipsaw is a condition where a security’s price heads in one direction, but then is followed quickly by a movement in the opposite direction. The origins of term is derived from the push and pull action used by lumberjacks to cut wood with a type of saw with the same name.”

”Whipsawed” liknas sålunda vid att man dras över en sågtandad klinga och är man inte mycket försiktigt kan man lätt skära sig oavsett vilket håll man vänder sig åt. En rutinerad och välkänd börsräv hade som favorituttryck att man fick akta sig så att man inte fick ”gungan i bakhuvudet” på en volatil marknad.

Som en tredje variant på detta tema kan nämnas vår rubrik på veckobrevet för två veckor sedan, dvs. ”Som en balettdansös i ett minfält. Låt oss rekapitulera den senaste tidens börsrörelser innan vi återknyter till inledningen….

Föregående måndag föll börserna dramatiskt när en av Europas allra största banker, dvs. Deutsche Bank började veckan med att tappa 15 % och marknaden började befara en finanskris del två.  Den tidigare så svårforcerade bottennivån på den tyska börsen bröts med lätthet och en rejäl pust av panik sköljde in över världens börser.

Guld
Guld

I USA kunde vi konstatera dels ett långsiktigt trendbrott och dels att marknaden brutit under sina tidigare bottnar samt att den långsiktiga bilden såg obehaglig ut. Föregående torsdag satte Sverige och de allra flesta börser årslägsta på börserna och USA öppnade på samma sätt, men lyckades stänga över sin tidigare bottennivå från den 20 januari.

Situationen för en vecka sedan var sålunda klart bekymmersam och vi såg oss föranledda att inta en påtagligt försiktigt syn och flaggade för en betydande risk för fortsatt nedgång. Att börsen skulle kunna studsa upp från sitt nedtryckta läge låg i sakens natur och uppgången föregående fredag var enligt plan.

Under helgen (natten mot måndagen) rusade Japan uppåt på förhoppningar om ytterligare finansiella stimulanser efter att svag ekonomisk statistik presenterats och de flesta övriga börser i regionen följde den japanska uppgången i spåren. Även börserna i Europa och USA hängde på tåget när marknaderna öppnade på måndagen och just Sverige blev en av de största vinnarna med en uppgång på över 10 % från fredag till onsdag.

Uttrycket ”whipsawedhar därmed beskrivits med önskvärd tydlighet, dvs. den svenska börsen svängde runt på en femöring från baisse till hausse och skakade om investerarkollektivet och psykologin ordentligt. Rädslan att förlora pengar byttes snabbt mot rädslan att gå miste om uppgången och pessimisterna fick sig en rejäl haksmäll när USA, Europa, Asien och Sverige samfällt rörde sig uppåt.

Olja
Olja

Börsen är en plats där det osannolika har en ovanligt hög sannolikhet att inträffa, men ovanstående rörelse är exceptionell till sin karaktär och indikerar en årsvis uppgångstakt på över 500 %. Uppgångstakten är därför omöjligen bestående och det bör noteras att uppgången i Sverige inte skedde under någon övertygande volymutveckling och att denna form av uppgång just brukar ske i nedåtgående trender. Den svårbesvarade frågan är självklart om börsen trots detta satt en långsiktig botten och om marknaden ska vidare uppåt eller om vi bara bevittnat en tillfällig och snabbt övergående eufori.

Ser vi på guldpriset indikerar detta att börsuppgången är av tillfällig natur. Guld steg från 1060 dollar vid årsskiftet ända upp till 1260 dollar föregående torsdag, dvs. guldet toppade när börserna bottnade, vilket är ett klassiskt och naturligt beteende med hänsyn till guldets funktion som tillflyktsort.

Guldet rekylerade sedan nedåt samtidigt som börserna steg och tappade 70 dollar (5,5 %) innan priset under gårdagen ånyo vände tydligt uppåt. Långsiktigt har guldet brutit sin nedåtgående trend och även med kraft lyckats passera den synnerligen svårforcerade utbudsnivån runt 1200 dollar.

Ser vi istället på oljepriset framträder en annan bild. Oljan rör sig definitivt inte med någon perfekt korrelation eller symbios med börsutvecklingen, men såsom läget är för närvarande reagerar börsen positivt på ett stigande oljepris och negativt på dess motsats.

Oljepriset visar nu allt tydligare tecken på att befinna sig i en bottenfas med 27 dollar som botten och 36 dollar som topp. Det råder fortfarande en betydande skepticism om det kommer ske reella produktionsneddragningar eller om det som tidigare är ”mycket snack på liten verkstad”. Det går dock inte att komma från att oljan ur ett tekniskt perspektiv ser mer intressant ut än på mycket länge.

USA
USA

Läget är lurigt och svårprognosticerat med motverkande krafter och vi har fokus på kampen mellan oljan och guldet. Vi tror att vinnaren i denna kamp kommer avgöra börsutvecklingen. Ska vi skissa på en möjlig utveckling för den svenska börsen (OMXS30) tror vi på en börsrekyl nedåt från nuvarande läge.

Fångas denna nedgång tydligt upp ovanför lägstanivån (1250 punkter) i samband med att oljepriset visar styrka och på ett distinkt sätt bryter över 36 dollar kan den svenska börsen med stöd av kommande utdelningsperiod få en positiv utveckling under våren.

För att vi långsiktigt ska bli positiva till börsutvecklingen krävs dock framförallt att det obehagliga utseendet för den amerikanska börsen förbättras markant då denna (världens största börs) fortfarande ser ut att ha bildat en toppformation efter en flerårig uppgångsperiod.

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto