Home > Veckobrev v.8 ”Bara en uppstuds på börsen eller…?”

Veckobrev v.8 ”Bara en uppstuds på börsen eller…?”

I föregående publikation skrev vi att ett tradingintervall som varit i kraft en längre tid och som med kraft bryts på nedsidan skapar ett stort överhäng av potentiella säljare som gärna vill komma ur sina positioner och att detta var det beteende som föreföll att utkristalliseras i Europa och Sverige.

Vi blev inte alls förvånade om marknaderna kunde studsa upp några procent, men om vi inte såg en genuin styrka och påtagligt offensiva köpare var risken sedan stor att det kom en förnyad nedgångsvåg på världens börser.

Procentmässigt har den hittillsvarande uppstudsen i Sverige med nästan 5 % varit något större än förväntat, men volymen under uppgångdagarna har varit kontinuerligt avtagande och imponerar inte.

Frågan är nu om det roliga är över och om börsen ska vika söderut igen. Det enda man dock helt säkert kan säga om den framtida börutvecklingen är att kurserna kommer att fluktuera och marknaderna är definitivt svårbedömda för närvarande.

När man studerar långvariga tradingintervall som det på den svenska börsen är den avgörande om man betraktar ett ackumulerande eller ett distribuerande intervall. Det förstnämnda innebär att resursstarka placerare köper aktier till vad de anser är attraktiva priser av personer som vill kliva av marknaden oavsett rådande värdering. Det andra begreppet innebär att välinformerade placerare avyttrar/distribuerar ut sina positioner till de personer som fortfarande är optimister trots aktuella värderingar och framtidsutsikter.

Ett ackumulerande intervall är oftast detsamma som en bottenfas, som bildas efter en längre tids nedgång och ett distribuerande intervall är oftast detsamma som en toppformation som bildas efter en längre tids uppgång. Att vi har en fortsatt försiktig inställning till börsen beror på att vi befarar att vi ser en toppformation under bildande.

Det måste dock poängteras att det rådande intervallet på den svenska börsen har testats, men inte har brutits på nedsidan, vilket är en förutsättning för att kunna verifiera att det verkligen är en toppformation vi betraktar. Oavsett utfall brukar långavariga intervall vara svårbedömda och volatila till sin natur där investerarna slits mellan hopp och förtvivlan innan den mer långsiktiga färdriktningen utkristalliseras.

Även i Europa har de flesta börser rört sig sidledes och fått kännas vid ett rejält tapp på nedsidan. Detta innebär att flertalet placerare som de senaste 10 månaderna köpt och behållit sina aktier ligger med förlust på sina innehav. I Sverige är situationen likartad då kurserna har gjort på stället marsch sedan december 2016.

Motrekylen på den tyska börsen och i övriga Europa imponerar inte utan den har hittills varit av en relativt tafatt karaktär, men liksom i Sverige har inte det rådande intervallet brutits på nedsidan.

Tyskland
Tyskland

I Asien råder en tveksam underton där Japan fått ge vika för en allt svagare dollarkurs mot yenen. Hong Kong befinner sig dock i positiv trend medan Sydkorea liksom Indien och Kina uppvisar villrådiga tendenser.

Oljepriset har tydligt tappat farten och den tidigare så stabila och positiva trenden har ändrat karaktär och förefaller nu att ha påbörjat en sidledes rörelse med risk för fortsatt dragning nedåt.

På tal om bottenfaser och ackumulerande intervall så har guld varit utomordentligt tråkigt i mer än fem år, men vi håller det inte alls för osannolikt att guldpriset kraftsamlar för en betydande rörelse på uppsidan, som kan bli verklighet om börserna börjar svikta på allvar.

Förstärkningen av euron mot dollarn har stannat upp, men det ser mest ut som en paus inför fortsatt styrka och skulle denna rörelse gentemot mot dollarn bli påtaglig kan det få en negativ effekt på framförallt den europeiska kursutvecklingen. Ett annat orostecken för börserna är det uppenbara trendbrottet för de amerikanska obligationsräntorna, som envist börjat röra sig uppåt.

US Rta 10 år
US Rta 10 år

Nyckeln till den kommande globala börsutvecklingen finns i USA. Höga värderingar, stigande räntor, valutaproblematik och en möjlig konjunkturtopp ligger i vågskålen tillsammans med en utmanande psykologisk situation där beteendet i USA överensstämmer med det historiska mönstret för marknader som toppar i samband med skenande börskurser och en flödande optimism.

USA S&P 500
USA S&P 500

Med hänsyn till den starka konjunkturen tar vi inte för givet att Sverige och övriga börser kommer tappa från nuvarande kursnivåer, men som i föregående publikation väljer vi att vara fortsatt försiktiga, trivs med att ha god likviditet och har inte bråttom att agera offensivt på köpsidan.

Sverige OMXS30
Sverige OMXS30

 

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto