Home > Veckobrev v.8 ”Börsen rör sig sansat och behärskat uppåt…!”

Veckobrev v.8 ”Börsen rör sig sansat och behärskat uppåt…!”

Föregående vecka höjde vi ribban från 1600 till 1650 punkter för OMXS30 (nu 1581) och vi känner oss bekväma med denna höjning då marknaden fortsätter att röra sig uppåt sansat och behärskat.

Sverige
Sverige

Det är när börsen (som i början av 2015) sätter av mot molnen i raketfart och ”the sky is the limit” som det finns skäl att på allvar bekymra sig över marknadens beteendemönster.

Den avslutade fasen i en längre positiv trend sker synnerligen ofta i samklang med en uttalad optimism och eufori där börshimlen upplevs som klarblå och prognoserna för vinsttillväxten är fulla av tillförsikt.

I Sverige är vi långt ifrån ett sådant läge för närvarande, men det innebär självklart inte att det är riskfritt att vara aktieägare och att det inte kan komma kännbara rekyler. Framförallt det politiska läget i Frankrike tilldrar sig oro, men möjliga negativa utfall av händelser (t.ex. val) som är kända av investerarkollektivet långt i förväg får sällan den dramatiska effekt som man tror.

En orsak till detta är naturligtvis att de som vill sälja och minska sin risk har mycket god tid på sig att genomföra detta innan resultatet publiceras. Däremot är det naivt att förutsätta att börsen kommer reagera på samma positiva sätt som vi vid valen i Storbritanniens och USA om risken för ett franskt utträde ur EU på allvar kommer upp på den politiska dagordningen.

Vår fortsatt positiva syn på börsen bygger bl.a. på att de allra flesta av världens börser befinner sig i positiva trender (se mer om detta nedan) och att konjunkturen i Europa nu äntligen börjar visa framfötterna.

USA
USA

De preliminära inköpschefsindexen för Europa i februari som publicerades i början av veckan steg till den högsta nivå på över 5 år och noteringen på 55,5 ligger tydligt över den kritiska nivån 50 som anses utgöra skiljelinjen mellan positiv och negativ tillväxt. Även i tjänstesektorn uppvisade bra siffror med ett utfall om 55,6.

Bland de positiva inslagen märks den bästa nivån för sysselsättningen på närmare 10 år och den starka orderingången för exportindustrin samt det förvånande faktum att Frankrike mot förmodan uppvisar en lika stark siffra som lokomotivet Tyskland, vilket ger hopp om en bättre tillväxt för Europa som helhet.

Det blev dock ingen specifik positiv börsreaktion på dessa siffror, vilket inte är anmärkningsvärt då verkstadsbolagen sedan flera månader tillbaka tuffar på norrut. Däremot skapar konjunktursiffrorna tillförsikt att aktiekurserna har möjlighet att växa i de relativt uppdrivna värderingar som råder i verkstadssektorn.

Vi har tidigare konstaterat att även om USA (S&P 500) liksom Sverige trendar uppåt så är beteendemönstret annorlunda i USA, då denna marknad större delen av tiden rör sig sidledes för att sedan ila i väg uppåt och därefter påbörja en ny konsolidering.

Tyskland
Tyskland

Detta beteendemönster är inte ohälsosamt även om vi ur ett psykologiskt perspektiv föredrar den mer lugna och stabila börsutveckling som Sverige för närvarande uppvisar.  Vi upprepar vår bedömning och tror att USA har mer att ge i den pågående uppgångsfasen innan det är dags för att ånyo göra på stället marsch.

Europabörserna som helhet har ytterligare ett annorlunda beteende än USA Nästan hela uppgången under 2016 skedde under en kortare period i slutet av året. Månaderna innan denna uppgång och rörelserna hittills i år har präglats av en trist utveckling.

Den tyska börsen, som brukar axla ledarrollen, har dock signalerat för vidare uppgång och vi tror att det finns goda förutsättningar för resten av Europa att följa Tyskland i spåren och tydligare börjar trenda uppåt.

Kina fortsätter att visa positiva tendenser och Indien har infriat förväntningarna med råge och utmanar nu toppkurserna från 2016. Vi ser goda anledningar till att det bara blir en kortvarig paus innan den klart positiva trenden fortsätter uppåt.

Sydostasien fortsätter att uppvisa styrka och Hong Kong, Singapore, Sydkorea och Taiwan visar en ovanligt tydlig symbios där samtliga fyra börsen rör sig i samklang uppåt. Valutakänsliga Japan har legat stilla i över två månader och tampas med en försvagad dollar och det behövs tydligare indikationer på att denna försvagning är av tillfällig karaktär för att ge Nikkei 225 erforderligt bränsle för uppgång.

Indien
Indien

Bland basmetallerna fortsätter aluminium att röra sig i en positiv trend, men denna metall tillsammans med zink och koppar har inte infriat våra förutsättningar om en snar och vidare uppgång. Vi har dock kvar vår positiva grundsyn framförallt avseende aluminium och koppar som bägge befinner sig mycket långt ifrån sina historiska toppnivåer.

Börsen rekylerar nedåt under fredagen, men nedgången ligger väl i linje med det grundläggande positiva beteendemönstret och skälen för en fortsatt positiv börsutveckling i Sverige är intakta med starka europeiska konjunktursiffror, höjda utdelningar, stabilt oljepris och dollarkurs, säsongsmönstret i samband med utdelningsperioden och positiva utlandsbörser, vilket gör att vi är bekväma med vår målkurs 1650 punkter (nu 1581), vilket är knappt 5 % över dagens indexnivå (OMXS30)

 

 

Taggar:
ECB
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto