Home > Veckobrev v. 8 ”Börsen vid ett vägskäl…!”

Veckobrev v. 8 ”Börsen vid ett vägskäl…!”

Föregående vecka konstaterade vi att läget var lurigt och svårprognosticerat med motverkande krafter och vi hade fokus på kampen mellan oljan och guldet. Vår bedömning var att vinnaren i denna kamp skulle avgöra börsutvecklingen. Vi skissade på en möjlig utveckling för den svenska börsen (OMXS30) som innebar en initial börsrekyl nedåt.

Sverige
Sverige

Om denna nedgång sedan tydligt fångades upp ovanför den lägstanivå som sattes den 11 februari och oljepriset samtidigt visade styrka och på ett distinkt sätt bröt över 36 dollar såg vi en god möjlighet att den svenska börsen med stöd av kommande utdelningsperiod kunde få en positiv utveckling under våren. För att vi långsiktigt skulle bli positiva till börsutvecklingen ville vi dock framförallt se att det obehagliga utseendet för den amerikanska börsen förbättrades påtagligt.

Den svårbesvarade frågan är samma som föregående vecka, dvs. har börsen satt en botten av mer långsiktig karaktär och ska marknaden vidare uppåt eller bevittnar vi bara en tillfällig och snabbt övergående eufori.

Guldpriset indikerar fortfarande att börsuppgången är av tillfällig natur. Guld steg från 1060 dollar vid årsskiftet ända upp till 1260 dollar, vilket är ett naturligt beteende med hänsyn till guldets funktion som tillflyktsort. Guldet rekylerade sedan nedåt samtidigt som börserna steg och tappade 70 dollar innan priset ånyo vände uppåt för att i dagsläget handlas runt 1220 dollar.

Långsiktigt har guldet brutit sin nedåtgående trend och även med kraft lyckats passera den synnerligen svårforcerade utbudsnivån runt 1200 dollar. Guldpriset har dock en tydlig omvänd korrelation mot börsutvecklingen så om guld ska fortsätta sin positiva rörelse är det närmast en förutsättning att börskurserna samtidigt rör sig söderut.

USA
USA

Oljan har historiskt ingen klar korrelation med börsutvecklingen och när priset började falla hösten 2014 reagerade börserna med klart stigande kurser. När oljan noterades till över 100 dollar var den absolut vanligaste och i det närmaste självklara analysen att oljan var en ändlig resurs.

Det ansågs därför bara vara en tidsfråga innan världens oljereserver började sina och att priset därför tveklöst skulle klättra betydligt högre och mycket väl fördubblas till runt 200 dollar. Nåväl, denna ”sanning” infriades onekligen inte utan istället försöker nu oljan hitta en botten runt 30 dollar. Oljans ”symbios” med börsutvecklingen är något som har uppkommit de senaste månaderna och som läget är för närvarande reagerar börsen positivt på ett stigande oljepris och negativt på dess motsats.

Oljepriset visar tydliga tecken på att befinna sig i en bottenfas med 27 dollar som botten och 36 dollar som topp. Skepticismen om det verkligen kommer ske några produktionsneddragningar efter uttalanden från Iran och Saudiarabien fick oljan att falla på tisdagen, men det går inte att komma från att oljan ur ett tekniskt perspektiv ser mer intressant ut än på mycket länge.

USA-börsen (S&P 500) har uppvisat ett synnerligen slagit och svängigt beteende under innevarande år. Året började med den värsta nedgången på 130 år, studsade sedan upp, vände ned igen, satte en lägre botten och det såg definitivt ut som om en större nedgångsfas var i antågande. Istället vände kurserna spikrakt uppåt och visade en imponerande styrka vilket fick Europa och inte minst Sverige att bete sig på samma vis.

Guld
Guld

I denna typ av börslägen med hög volatilitet och många komplexa och svårbemästrade faktorer är synen på börsutvecklingen synnerligen divergerande. Rädslan att fasta i en skarpt nedåtgående marknad som 2008 är påtaglig, men föregående veckas kraftfulla uppgång fick pessimisterna att tänka till ordentligt och fundera på om vi åtminstone inte kan stå inför en tillfällig uppgång under ett par månaders tid.

När vi ingående studerade börsdiagrammen för svenska aktier för lite mer än två veckor sedan kom vi till slutsatsen att både bank och verkstad – åtminstone i ett kortsiktigt perspektiv – förföll ha bottnat. När så både Tyskland och USA den 8/2 bröt respektive tangerade sina bottennivåer sällade vi oss till pessimisternas skara för att sedan med viss frustration betrakta en mycket oväntad spikrak rörelse uppåt.

När vi nu ånyo studerar kursdiagramen för de svenska storbolagen ser vi det som möjligt med en nedrekyl från nuvarande läge, men förutsatt att oljepriset inte kollapsar eller att någon ”svart svan” (en oväntad och osannolik negativ händelse) inte kommer simmande ser vi en sådan rekyl som ett köpläge inför vad vi tror blir en våruppgång, som skulle kunna lyfta index med upp till 10% från dagens läge.

Olja
Olja

Detta förutsätter dock att indexet verkligen orkar passera nuvarande indexnivå runt 1380 punkter med kraft och volym och att oljepriset inte faller hejdlöst. Det är viktigt att notera att inte ens en uppgång med 10 % skulle bryta börsens långsiktigt nedgående trend utan om en sådan uppgång inträffar kan det finnas anledning att trycka rejält på säljknappen. På börsen får man dock aldrig gå händelserna i förväg utan vi tar ett steg i taget och ser åt vilket håll marknadens vindar blåser.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto