Home > Veckobrev v. 8 ”Motstridiga tendenser på börsen…!

Veckobrev v. 8 ”Motstridiga tendenser på börsen…!

Föregående vecka publicerades inte Veckobrevet p.g.a. av resa, men vi noterar att det inte har skett några drastiska förändringar på de flesta marknader de senaste två veckorna även om det finns ett antal intressanta tendenser och skeenden som vi kommer att belysa i detta brev. 

Sverige
Sverige

 

Vår tydliga åsikt i föregående publikation var att den svenska börstrendens lutning behövde justeras till en mer hållbar riktning. Årets hittillsvarande uppgång är den bästa sedan 1994 och skulle börsen fortsätta upp i samma takt under hela året hamnar uppgången på närmare 100 % och detta har åtminstone inte inträffat i Sverige de senaste 115 åren.

Marknaden kan mycket väl accelerera ifrån sin underliggande trend under kortare tidsperioder, men en justering kommer alltid förr eller senare. Denna kan mycket väl ske under lugna, ordnade och trivsamma former (konsolidering/ sidledes rörelse) men man måste alltid ha en beredskap för att en anpassning kan ske genom ett mer kännbart och smärtsamt sätt, dvs. via en klassisk rekyl på ett antal procent.

Vi vill bara förmedla lite klassisk börspsykologi och ett resonemang som innebär att man bör bli mer riskmedveten ju mer börsen går upp istället för att agera tvärtom, öka insatserna och låta sig svepas med av flockens framfart.

USA
USA

Nu flyttar vi fokus till Asien och ser att prognosen om den kinesiska börsens utveckling fallit väl ut. Analysen var på intet sofistikerad utan vi tillämpade bara ovanstående resonemang, vilket innebar en logisk slutsats att denna  galopperande börs behövde en kursmässig avkylning.

Nedgången från toppen blev som mest 10 %, men därefter har index studsat upp med 5 %. Med hänsyn till den tidigvarande uppgången om 60 % får detta anses som en mjuklandning, men vi har fortfarande en avvaktande inställning till Kina.

Indien visar fortsatt styrka och trendar uppåt. Hong Kong, Singapore och Taiwan vill inte riktigt lossna, men ser fortsatt intressanta ut. Den fullskaliga börspaniken i Ryssland i december skapade en långsiktig bottennotering. Därefter kom en rejäl uppstuds som övergick i en sidledes rörelse och det är just så marknader brukar bete sig i samband med bottenfaser.

Efter bara två månaders intervallpendling fick Ryssland fart i fredags, steg med över 6 % och noterade årshögsta. Försök till eld upphör i Ukraina och stigande oljepriser förklarar uppgången. Vi tror inte att Ryssland kommer ha någon rak och enkel resa uppåt utan det motsatta är istället sannolikt.

Med hänsyn till fallet på över 70% sedan 2011 framstår dock Ryssland nu som en marknad där den möjliga avkastningen har en attraktiv relation till den rådande risknivån.

Två andra mycket nedpressade börser som bägge ser attraktiva ut är Grekland och Portugal. Grekland har fallit med 84 % sedan 2007 och något vanvördigt uttryckt vinglar nu denna börs som en intoxikerad gentleman en sen lördagsnatt i takt med att nya besked om de pågående skuldförhandlingarna kablas ut från Bryssel.

Grekland/Portugal
Grekland/Portugal

Krasst betraktat ser det dock ut som om Grekland äntligen har bildat en bottenfas efter mer än sju års nedgång och potentialen på uppsidan är betydande om det nuvarande mycket prekära ekonomiska läget får ett kontrollerat förlopp.

Portugal har också fallit i mer än sju år med nästan 70 % men här är bottenfasen betydligt mer utmejslad och Portugal ser om möjligt än mer intressant ut än Grekland. I övriga Europa så är det Tyskland och Frankrike som har lett kurserna uppåt medan Storbritannien, Italien och Spanien haft en betydligt mer återhållsam kursutveckling.

Efter att ha intervallpendlat (rört sig sidledes) under november, december och januari så har både den breda USA-börsen samt tekniktunga Nasdaq lyckats notera nya toppkurser, vilket indikerar att det sannolikt finns mer på uppsidan.

Riksbankens dramatiska besked medförde att både dollarn och euron ”spikade” mot kronan, men nu ligger bägge valutarelationerna på samma nivå som före minusräntan och kronan visar därmed styrka även om vi inte tror på några större kommande valutaförändringar.

Efter 10 dollars uppgång för oljan (21 %) från 48 till 58 var prognosen att risken för en rekyl var överhängande, men att oljepriset därefter mycket väl kunde gå vidare till 65-70 dollar. Vi är bekväma med denna åsikt. Oljan gick ned till 53 dollar och har därefter stigit till närmare 62 dollar och ser ut att vara på väg vidare uppåt.

Den ökade riskaptiten har markant minskat intresset för ädelmetaller och guld, silver och platina har fått kännas vid rejäla nedgångar. Bland basmetallerna ser det mesta dystert ut, men just koppar och zink har inte sett så intressanta ut sedan försommaren 2014.

Panikrörelsen i koppar under första hälften av januari var sannolikt den avslutade kapitulationsfasen och zink visar tydlig motståndskraft på nedsidan. Ingen av dessa metaller ser dock ännu redo ut att lyfta, men det finns positiva tendenser som bubblar under ytan.

Olja
Olja

Sammanfattningsvis är vi något splittrade i vår börsbedömning. Den svenska börsen och inte minst verkstadsbolagen förefaller vara i behov en rekyl, men Europa och USA ser snarast positiva ut. Å andra sidan har kronförsvagningen klingat av, men i gengäld visar oljan framfötterna.

Vi väljer att behålla vår positiva grundsyn på den svenska börsen, följer trenden uppåt men tror att det är en sund idé att ”plocka hem lite marker från spelbordet”, vara medveten om att börsen inte kan fortsätta uppåt i samma takt och ha både en mental och likviditetsmässig beredskap för en fullt logisk och naturlig rekyl.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto