Home > Veckobrev v. 9 ”Eufori eller underliggande styrka på börsen….?”

Veckobrev v. 9 ”Eufori eller underliggande styrka på börsen….?”

Inför skrivandet av Veckobrevet studerar vi så många olika globala marknader och index som möjligt för att få en överblick över den mångfald av faktorer som påverkar börsutvecklingen i framförallt Sverige. Vi anlägger sedan ett beteendevetenskapligt perspektiv baserat på flockpsykologi med en historisk underbyggnad i strävan att försöka komma fram till genomtänkta åsikter och prognoser. 

Sverige
Sverige

 

”Problemet” är att de synpunkter som vi presenterade i föregående utgåva till stor del är identiska med våra slutsatser denna vecka. Vi beklagar att innevarande publikation därför till viss del blir repetitiv till sin natur, men hoppas att Du trots detta ska finna den läsvärd.

Marknader kan mycket väl accelerera ifrån sin underliggande trend under kortare tidsperioder, men en justering kommer alltid förr eller senare. Denna kan ske under lugna, ordnade och trivsamma former (konsolidering/ sidledes rörelse) men man måste alltid ha en beredskap för att en anpassning kan ske genom ett mer kännbart och smärtsamt sätt, dvs. via en klassisk rekyl på ett antal procent.

Utifrån alla vedertagna tekniska indikatorer är den svenska börsen påtagligt överköpt, sträckt på uppsidan, uppdriven och sålunda klart rekylmogen. Detta framgår mycket tydligt av bifogat diagram över den svenska börsen där index ligger markant över både sina korta och långa glidande medeltal (de underliggande genomsnittliga matematiska trenderna).

Detta är tveklöst en varningsklocka och var så säker – det kommer en anpassning till den underliggande trenden vid något tillfälle. Frågan är dock när detta tillfälle kommer att inträffa? Vid sällsynta tillfällen, dvs. i samband med uppbyggnad av bubblor kan marknader hamna i en ”euforifas” som kan driva kurserna långt över vad som är värderingsmässigt befogat.

USA
USA

Detta har vi kontinuerligt kunnat betrakta de senaste 400 åren, dvs. ända sedan Tulipanmains hysteriska uppgång och fall.

Vi vet inte om den svenska börsen gör sig redo för en kännbar rekyl eller om det bara kommer en mindre krusning, vidare uppgång och först därefter en smärtsam trendanpassning. Svårigheten med skenande marknader är det brukar vara den mest lönande fasen av en längre uppgångsperiod samtidigt som det är den farligaste delen av samma period.

Vi återkommer till Sverige i slutsatsen, men nu flyttar vi fokus till Asien och ser att prognosen om den kinesiska börsens utveckling fallit väl ut, dvs. att denna galopperande börs behövde en kursmässig avkylning.

Nedgången från toppen blev som mest 10 %, men därefter har index studsat upp med 5 %. Med hänsyn till den tidigvarande uppgången om 60 % får detta anses som en mjuklandning, men vi har fortfarande en avvaktande inställning till Kina.

Indien visar fortsatt stabilitet och trendar sakta uppåt. Hong Kong är trögt men Singapore förfaller kraftsamla för en uppgång och vår favorit Taiwan har lossnat ordentligt på ovansidan. Vi tror inte att Ryssland kommer ha någon rak och enkel resa uppåt utan det motsatta är istället sannolikt.

Med hänsyn till fallet på över 70 % sedan 2011 framstår dock Ryssland nu som en marknad där den möjliga avkastningen har en attraktiv relation till den rådande risknivån.

Koppar
Koppar

Vi har stärkts i vår tro att Grekland äntligen har bildat en bottenfas efter mer än sju års nedgång och potentialen på uppsidan är betydande om det nuvarande mycket prekära ekonomiska läget får ett kontrollerat förlopp. Portugal har också fallit i mer än sju år med närmare 70 % och ser nästan lika lovande ut.

I övriga Europa är det Tyskland, Frankrike, Amsterdam och Belgien som har lett kurserna uppåt medan Storbritannien, Italien och Spanien haft en betydligt mer återhållsam kursutveckling.

Beroende på vilket Europaindex man väljer att studera kan man dock konstatera att det återstår 10-20 % innan Europa som helhet är tillbaka på samma nivå som 2007. USA och Tyskland lyckades passera denna nivå i början av 2013 och Sverige uppnådde samma prestation ett år senare.

Efter att ha intervallpendlat (rört sig sidledes) under november, december och januari så har både den breda USA-börsen samt tekniktunga Nasdaq lyckats notera nya toppkurser, vilket indikerar att det sannolikt finns mer på uppsidan.

Efter 10 dollars uppgång för oljan från 48 till 58 var prognosen att risken för en rekyl var överhängande, men att oljepriset därefter mycket väl kunde gå vidare till 65-70 dollar. Vi är fortsatt bekväma med denna åsikt även om vägen dit ser ut att bli krokigare ut än väntat. Oljan gick ned till 53 dollar, steg till över 62 dollar, tappade till 58 passerar nu 61 och förefaller vara på väg vidare uppåt.

Guld, silver och platina ser fortsatt mycket måttligt intressanta ut, vilket även gäller för de flesta basmetaller med ett tydligt undantag. Panikrörelsen i koppar under första hälften av januari var sannolikt den avslutade kapitulationsfasen, metallen har byggt en bottenfas och sannolikheten ökar allt mer att koppar kraftsamlar för uppgång.

Ryssland
Ryssland

Sammanfattningsvis är vi splittrade i vår börsbedömning. Rent tekniskt ”skriker” det rekyl på svenska börsen, men både USA och Europa ser ut ha mer att ge på uppsidan samtidigt som både olja och koppar visar framfötterna medan kronförsvagningen har börjat klinga av.

Vi befinner oss i ett besvärligt prognos- och riskmässigt läge, men väljer att behålla vår positiva grundsyn på den svenska börsen, följer trenden vidare uppåt men upplever det som en god idé att successivt reducera risknivån.

Är det så att vi befinner oss i euforifasen kan det mycket väl finnas mer pengar kvar på bordet, men det är angeläget att man blir mer försiktig och riskobenägen ju mer det eventuellt stiger istället för att ryckas med av glädjeruset hos den framrusande flocken.

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto