Home > Veckobrev v.9 ”Kan Europa dra börsen vidare uppåt…!”

Veckobrev v.9 ”Kan Europa dra börsen vidare uppåt…!”

Vi har de senaste veckorna skrivit att vi är bekväma med vår positiva syn på börsen då den fortsätter att röra sig uppåt på ett sansat och behärskat vis. Den senaste veckan har dock volatiliteten (svängningarna) tilltagit med en tydlig nedgång föregående fredag och en ännu tydligare uppgång i onsdags.

Sverige
Sverige

Uppgången var direkt korrelerad med Trumps tal medan nedgången framstår som klassisk vinsthemtagning. Bägge rörelserna ryms dock inom det stabila och positiva beteendemönster som börsen uppvisat ända sedan i somras.  Det investerarkollektivet nu undrar är om Trumpreaktionen var en dagslända eller ett tydligt trappsteg uppåt i den rådande positiva trenden.

Den svenska börsen (OMXS30) styrs framförallt av utvecklingen för verkstadsbolagen, banksektorn, H&M, Ericsson och Telia. Det är just verkstad med indextunga Atlas i spetsen som har ledartröjan på sig. Den markanta uppgången i onsdags innebar ett nytt ”all time high” för Atlas, men även Alfa, Boliden, Sandvik, SKF, SSAB, Trelleborg och Volvo tillhörde vinnarskaran, vilket bidrog till lyftet för börsen som helhet.

H&M som ensamt står för nästan 10 % av storbolagsindexet framlever för närvarande sin tillvaro i det närmaste frikopplat från den allmänna börsutvecklingen och befinner sig runt 35% under sin toppkurs från mars 2015.

Telia lever också sitt eget liv och handlas mer som en obligation än som aktie med stabil utdelning och lönsamhet. Efter 14 års kräftgång för Ericsson (kursen ligger på samma nivå som hösten 2003) är däremot denna aktie börsens nyfunna favorit med en uppgång med 20 % på mindre än månad.

USA
USA

Kvar är sålunda den stora och viktiga banksektorn och efter en formidabel uppryckning under andra halvåret 2016 så har uppgången tappat tempo och hittills under 2017 rört sig med viss tvekan uppåt. Det är fullt möjligt att dessa utdelningstunga aktier möter förnyat intresse nu när utdelningsperioden närmar sig och ska börsen verkligen få bredd i uppgången och lyfta på allvar är ett förnyat köpintresse för bankaktier en förutsättning.

Vår prognos avseende USA (S&P 500) har fallit väl ut. Vår bedömning var att USA sannolikt hade mer att ge i den pågående uppgångsfasen innan det var dags för att marknaden att ånyo börja röra sig sidledes. S&P 500 har nu stigit med nästan 7 % sedan årsskiftet och nu talar mycket för att det behövs ett antal veckors konsolidering för att ge trenden en mer rimlig lutning. Ett sådant scenario ligger också helt i linje med USA-börsens underliggande beteendemönster.

När vi studerar Europa ser vi ett antal intressanta företeelser inte minst bland de mer perifera marknaderna. Österrike uppvisar den i särklass starkaste och mest positiva börstrenden i Europa, men har å andra sidan nästan 80 % kvar upp till toppnoteringen för snart 10 år sedan.

Även Polen tillhör de europeiska vinnarbörserna, men då har denna marknad varit utomordentligt tråkig i snart åtta år och har runt 60 % upp till historiska toppnivåer. Ska vi lyfta fram marknader med en historiskt dålig utveckling står Grekland och Portugal i en klass för sig. Den sistnämnda marknaden har trendat nedåt i snart 10 år, men sedan 2015 har nedgången på allvar planat ut och Portugal ser onekligen ut att ligga i slutfasen på denna synnerligen krävande nedgångsperiod.

Tyskland
Tyskland

Grekland är förstås värst i klassen och har fallit så mycket som en marknad kan falla om det ska finnas något kvarvarande existensberättigande kvar, dvs. med över 90 %. Botten nåddes för ett år sedan och efter snabb uppgång följt av ytterligare kräftgång börjar det infinna sig en viss stabilitet, som efterhand kan ligga till grund för en längre uppgångsfas.

Ser vi på de breda Europaindexen där ovanstående börser är perifera ser det också lovande ut. Nästan hela uppgången under 2016 skedde under en kortare period i slutet av året och inledningen av 2017 fortsatte i tristessens tecken. Efter att ha legat i träda under januari och februari har dock Europa, med Tyskland i spetsen, börjat trenda uppåt och det ser ut som att Europa kan fortsätt att sträva vidare norrut om än i ett måttfullt tempo.

Asien som helhet har rekylerat under veckans sista handelsdag, men Kina gnager sig uppåt och Indien får kämpa något mer än väntat med toppkurserna från 2016. Sydostasien fortsätter att sträva envist uppåt. Hong Kong, Singapore, Sydkorea och Taiwan rör sig i samklang samtidigt som Japan enligt prognos har fått lite luft under vingarna i symbios med en starkare dollar.

Idag lär börsen rekylera ytterligare något nedåt och vi tycker att USA har stigit lite väl fort och mycket samtidigt som vi är fundersamma på om de svenska storbankerna har förmåga att understödja den svenska börsuppgången.

Portugal
Portugal

Väger vi samman helheten med fokus på de positiva konjunkturutsikterna, det grundläggande positiva beteendemönstret på de flesta av världens börser och den snart stundade utdelningsperioden i Sverige är vi dock fortsatt bekväma med vår målkurs om 1650 punkter (nu 1580), vilket är knappt 5 % över dagens indexnivå (OMXS30)

 

Taggar:
ECB
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto