Home > Veckobrev v.9 ”Vi är fortsatt försiktiga…”

Veckobrev v.9 ”Vi är fortsatt försiktiga…”

Med hänsyn till den starka konjunkturen tog vi i föregående publikation inte för givet att Sverige och övriga börser skulle vika nedåt från nuvarande kursnivåer, men som tidigare valde vi att vara fortsatt försiktiga, trivdes med att ha god likviditet och hade inte bråttom att agera offensivt på köpsidan.

Vi blev inte alls förvånade om marknaderna kunde studsa upp, men om vi inte såg genuin styrka och påtagligt offensiva köpare ansåg vi att risken sedan var stor för förnyad svaghet.

Uppstudsen i Sverige med runt 6 % har varit något större än förväntat, men volymen under uppgångdagarna är fortfarande avtagande och imponerar inte. Två dagars nedgång har neutraliserats av två veckors motsvarande uppgång och det är nu det verkliga testet på marknadens styrka kommer äga rum.

Nedgången var kraftfull och snabb under markant volym medan den hittillsvarande uppgångsfasen har uppvisat motsatt mönster, vilket innebär en prisdynamik som inte talar till börsens fördel. Vi har nu sett den lätta fasen av motrekylen där inga signifikanta utbudsnivåer har hämmat köpintresset i någon större omfattning. Börsen ligger på nästan exakt samma nivå som för ett år sedan och vi har svårt att se att den svenska börsen obekymrat ska tugga på vidare uppåt. Frågan är nu om det roliga är över och om börsen ska vika nedåt igen.

Man får aldrig låsa fast sig vid en uppfattning om den kommande börsutvecklingen utan måste alltid försöka betrakta marknaden med ett öppet sinne. Önskan att få rätt får aldrig överskuggas av de faktiska omständigheterna och medföra att man blir faktaresistent och fokuserar på specifika omständigheter som stöder just den tes man förfäktar. Samtidigt måste man våga hålla fast vid sin uppfattning så länge denna kan underbyggas av sakliga grunder.

Detta är av börsens klassiska psykologiska paradoxer dvs. man ska kunna vara envis som en åsna och hålla fast vid sin åsikt när det blåser snålt, men samtidigt ha förmågan att kunna ”snurra runt på en femöring”, vara flexibel och kunna inse att det man nyligen ansåg som sannolikt inte längre stämmer – vem har sagt att börsprognoser och aktieaffärer ska vara lätt….

Att vi har en fortsatt försiktig inställning till börsen beror på att vi befarar att vi kan se en toppformation under bildande och vet att dessa kan ta lång tid på sig att färdigformeras. Det kan dock bli så att börsen fortsätter som den gjort de senaste 15 månaderna, dvs. pendlar i ett brett intervall utan tydlig riktning där valet av enskilda aktier istället för en generell uppgång avgör om man får en anständig avkastning på sin portfölj.

Vi trivs inte med att presentera en avvaktande uppfattning, men ibland är marknaderna mer svårbedömda än annars och då väljer vi att vara försiktiga, låta bilden klarna och utkristalliseras.

Motrekylen på den tyska börsen och i övriga Europa imponerar definitivt inte utan den har hittills bara varit hälften av den svenska, vilket sannolikt förklaras av att den svenska börsen fått understöd av en påtagligt svag krona med en dollarkurs runt 8,20 och en eurokurs på över 10 kronor.

Tyskland
Tyskland

I Asien visar Japan förnyad styrka efter att dollarkursen i samklang med en stigande amerikansk räntetrend medfört en försvagad yenkurs. I Indien har negativismen efter det omfattande bankbedrägeriet börjat klinga av och ersatts an sidledes tendens. Kina och Hong Kong rör sig i symbios och tvekar nu om riktningen efter den föregående uppstudsen.

USA har tveklöst visat mest styrka av de större börserna och återtagit merparten av den tidigvarande nedgången. Beteendemönstret är dock svåranalyserat och räntetrenden indikerar att fortsatt högre långräntor är sannolika, vilket inte skulle gillas av investerarkollektivet.

USA S&P 500
USA S&P 500

Oljepriset har rekylerat uppåt, men vi vidhåller att den tidigare så stabila och positiva trenden sannolikt har ändrat karaktär till en sidledes rörelse

Vi tror som tidigare att guldpriset kraftsamlar för en betydande rörelse på uppsidan, men detta lär inte ske i dagsläget utan är något som kan bli verklighet om börserna börjar svikta på allvar.

Guld
Guld

Vi vet att klara, tydliga och distinkta prognoser efterfrågas, men den svenska börsen är otydlig och svårprognosticerad i nuläget och vi agerar därefter, dvs.  vi väljer att vara fortsatt försiktiga, trivs med att ha god likviditet och har inte bråttom att agera offensivt på köpsidan.

Sverige OMXS30
Sverige OMXS30

 

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto