Home > Veckorapport v8: ”Börsen samlar kraft inför uppgång…”

Veckorapport v8: ”Börsen samlar kraft inför uppgång…”

Indexmässigt har det hänt mycket litet sedan föregående veckas utgåva och börsen ligger mindre än en procent högre efter fem handelsdagar. Vi tycker dock att detta är en alldeles exemplarisk utveckling under förutsättning att man är positionerad för uppgång. Det har knappast undgått någon att vi gärna betraktar marknaden ur en psykologisk synvinkel och börsutvecklingen den senaste veckan är ovanligt väl lämpad för detta angreppssätt.

Sverige
Sverige

Vi skrev för två veckor sedan att vi trodde att rekylen var överstånden, men att uppgången till ny årshögsta inte skulle vara linjär. Detta var ingen överdrivet djärv analys då uppgångar sällan är linjära till sin natur. Börsen brukar ofta få arbeta sig uppåt medan nedgångar däremot kan ha helt annan och mycket mer dramatisk dynamik. Psykologiskt sett är en markant nedgång minst dubbelt så obehaglig som en uppgång är lustfylld och att förlora mycket pengar snabbt och oväntat kan framkalla starka och svårbemästrade känslomässiga reaktioner med kraftiga utförsäljningar och vertikalt sjunkande kurser som följd.

Efter fem positiva dagar i början av februari stötte börsuppgången på motstånd då det uppstod ett naturligt säljtryck från de som köpt nära rekylbotten och från de som ville passa på att sälja när kurserna kom i närheten av årshögsta. Marknaden rekylerade försiktigt och började röra sig sidledes. Det avgörande i detta börsläge är om uppgången biter sig fast eller ger tillbaka en stor del av det uppnådda territoriet och den nuvarande situationen är ett tydligt exempel på den förstnämnda utvecklingen. Under torsdagen (20/2) föll index tillbaka till tisdagens lägstanivå efter negativ statistik från Kina, men reverserade (vände utvecklingen) och slutade på plus. Detta visar att investerarkollektivet ser svaghet som ett köpläge och att det är köparna som dominerar marknaden. Efter en paus på åtta dagar bedömer vi att det naturliga säljtycket har eliminerats och att börsen nu sannolikt kraftsamlar för en uppgångsfas. Mer om detta nedan men först en genomgång av vår omvärld.

USA
USA

Vår största oro har varit att den nedgång som inleddes i slutet av januari i USA skulle vara början på en kännbar sättning, men denna farhåga har definitivt kommit på skam. Det som inträffade var att den amerikanska börsen föll med lite över 5%, testade av sin underliggande positiva trend och sedan med förbluffande och nästan explosiva snabbhet tog tillbaka hela nedgången.

Nu testar USA ”all time high” och vi tror att det bara är en tidsfråga innan börsen går vidare uppåt och drar med sig Europa och Sverige på denna resa. Den amerikanska ekonomin är sannolikt på väg in i ett skede av tydlig tillväxt med hjälp av bl.a. tydligt stigande privatekonomiska förmögenheter till följd av den goda utvecklingen på aktie- och bostadsmarknaden. Den tidigare så höga skuldsättningen bland hushållen är sanerad och en överraskande snabbt förbättrad arbetsmarknad i kombination med ett minskat sparande eldar på konsumtionen, vilket innebär att USA mycket väl få en BNP-tillväxt som under 2015 nästan närmar sig fyra procent. En starkare utveckling av konsumtionen brukar även medföra en positiv investeringskonjunktur och investeringarna i amerikanska företag är kraftigt eftersatta, vilket exemplifieras av att genomsnittsåldern på fabriker och maskiner är den högsta som noterats under de senaste femtio åren och det finns därför ett betydande behov av investeringar som kan höja produktiviteten från dagens nivå.

Europa
Europa

I Europa går det långsammare framåt även om recessionen förfaller vara över och den Europeiska Centralbanken har lyckats pressa ned räntenivåerna i de krisande medelhavsländerna. Den höga arbetslösheten och det fortfarande instabila banksystemet som inte lyckas få ut kapitalet i producerande verksamheter hämmar återhämtningen även om Tyskland visar på fortsatt styrka och Storbritannien på allvar börjar få upp farten. Den under överskådlig tid fortsatt låga räntan och de trots allt förbättrade konjunkturutsikterna håller dock börserna under armarna och alla de stora marknaderna har ett synnerligen likartat börsmönster och ser liksom i Sverige ut att vara på väg mot nya höjder med det tidigare krislandet Italien i vinnarspåret!

I Asien kan vi börja skönja ett mer positivt börsmönster även om vi i dagsläget inte ser några riktigt intressanta lägen. Hong Kong, Singapore och Sydkorea har dock sannolikt sett sina bottennoteringar och vi tror att de har en god chans att bryta sina negativa trender under våren. Trots ett stigande oljepris och låg värdering fortsätter Ryssland att vara en mycket tråkig marknad och index närmar sig nu bottennivån från 2011. Förr eller senare kommer denna marknad att bli mycket intressant, men vi har definitivt ingen brådska att ställa oss på köpsidan.

Guld
Guld

Vi noterade föregående vecka att det blivit allt tydligare att köparna återvänt till guldet. Den negativa trenden har nu brutits och 1300 dollar har passerats med råge. Efter den snabba uppgången infann sig en naturlig rekylfas, men vi tror att denna snart är överstånden och behåller vår prognos om en möjlig uppgång till 1400 dollar. Silver fick som förväntat ett substantiellt ryck på uppsidan, har därefter rekylerat, men lär fortsätta uppåt i symbios med guldpriset.

Som tidigare kan vi inte värderingsmässigt hävda att börsen är attraktivt värderad, men marknadens beteendemönster indikerar allt tydligare att en uppgångsfas står för dörren. Sektorerna bank och verkstad i kombination med Ericsson och H&M styr index och alla dessa ser ut att kunna lyfta uppåt. Efter den konsolidering som vi nu har bevittnat anser vi att börsen är mogen att utmana och bryta över årshögsta. Vi är därmed fortsatt bekväma med vår målkurs om 1400 punkter (nu 1341) för index (OMXS30) och tror att utdelningsfesten som börjar den 20/3 med över 10 kronor från Swedbank kommer driva marknaden framför sig.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto