Home > Veckorapport v19: ”Dags för en tillfällig paus..?”

Veckorapport v19: ”Dags för en tillfällig paus..?”

Detta scenario har stämt väl, men vi hade väntat oss lite längre konsolideringsfaser för att neutralisera den ”överköphet” som fanns på marknaderna. Vår prognos om nya årshögsta indexnivåer i Sverige i god tid före sommar, sill och semester uppnåddes redan i onsdags för den svenska marknaden som helhet medan storbolagsindexet OMXS30 saknar några få hundradelar för att lyckas med samma prestation.

Den snabba återhämtningen på världens börser efter vårens svacka har stärkt optimismen och köplusten hos placerarna. Centralbankernas stimulanser visar inga tecken på avta och lägger man till detta positiv konjunkturstatistik från Kina, USA och Europa (Tyskland) plus stigande basmetallpriser och en rejäl dos flockbeteende så får vi en förklaring till den senaste tidens optimism.

Varningarna om att placerarna inte lär nöja sig med fortsatt svaga vinstsiffror och framtida positivism när det är dags för andra kvartalets rapporter kan dock mycket väl visa sig korrekta och det är angeläget att vara medveten om detta om börsutvecklingen börjar visa alltför tydliga tecken på eufori.

Uppgången på den svenska börsen visar god bredd, dvs. de flesta sektorer deltar och banker, verkstad, Ericsson och H&M rör sig samfällt uppåt medan de defensiva bolagen har en mer modest utveckling. Nu är dock marknaden tveklöst sträckt på ovansidan och trenden påtagligt brant. Detta bör åtminstone leda till en paus och helst till viss rekyl för att vädra ut lite av den innevarande euforin.

Med hänsyn till den underliggande styrkan tror vi dock inte att den ännu är dags för någon mer kännbar sättning utan vi sannolikt får se en korrektion av det mer milda slaget. Därefter tror vi att börsen är mogen för att på allvar utmana sina årshögsta nivåer och vår tidigare målkurs om 1250 punkter (index 1221) framstår snarast som försiktig, men vi vill studera marknadens kommande beteendemönster mer utförligt innan vi gör en eventuell revidering uppåt.

Svenska börsen
Svenska börsen
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto